Tác giả: admin

10 Plugin tạo mục lục WordPress tốt nhất năm 2018

Hãy để mình bắt đầu bài viết của mình bằng cách cho bạn biết lý do tại sao bạn cần một plugin để giúp bạn thêm Bảng nội dung vào bài đăng trên blog của bạn. Hãy để mình hỏi bạn một câu hỏi. Bạn đã bao giờ bỏ qua đọc một bài báo vì bạn nghĩ rằng nó quá dài và bạn không bao giờ có thể thấy được phần bạn muốn đọc khi bạn xem qua nó? Mình chắc chắn bạn đã từng như vậy. Đó là mục đích chính của phần mục lục cho bài viết của bạn. Một bảng nội dung giúp bạn làm nổi bật các phần quan trọng trong bài viết của bạn để người đọc có thể đọc toàn bộ hoặc đi đến phần mà anh ấy nghĩ là phù hợp nhất.