Blog

Sau khi cài đặt một mã nguồn wordpress mới. Các bạn hẳn sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi sau khi cài đặt xong thì chúng ta phải tiếp tục làm gì với mã...
Bạn gặp 1 dãy div với các chiều cao không đồng đều do nội dung khác nhau dẫn đến mất thẩm mỹ cho website. Vậy bạn phải cho chúng cùng một chiều cao.