Giới thiệu đặt giá thầu

1. Hiểu khái niệm cơ bản về đặt giá thầu

AdWords cung cấp cho bạn một số cách để đặt giá thầu cho quảng cáo của mình, tùy thuộc vào cách nào quan trọng nhất với bạn và doanh nghiệp của bạn. Hầu hết các nhà quảng cáo đều tập trung vào số nhấp chuột, số lần hiển thị hoặc chuyển đổi.

Vì bạn đang quảng cáo trên AdWords, bạn có thể có mục tiêu rõ ràng cho quảng cáo của mình. Nếu bạn bán cà phê, có thể bạn muốn có được nhiều người đến cửa hàng của mình hơn. Nếu bạn điều hành câu lạc bộ đi bộ đường dài, có thể bạn đang nhắm đến có được nhiều người đăng ký bản tin của bạn hơn. Và tương tự như vậy.

Việc biết bạn muốn quảng cáo của mình làm điều gì sẽ giúp bạn quyết định cách đặt giá thầu.

Mẹo

AdWords chạy phiên đấu giá mỗi khi có sẵn không gian quảng cáo — trên kết quả tìm kiếm hoặc trên blog, trang web tin tức hoặc một số trang khác. Mỗi phiên đấu giá quyết định những quảng cáo AdWords nào sẽ hiển thị tại thời điểm đó trong không gian đó. Giá thầu của bạn cho phép bạn tham gia phiên đấu giá.

Bạn có thể tập trung vào ba yếu tố khác nhau khi đặt giá thầu: nhấp chuột, hiển thị hoặc chuyển đổi. Bạn sẽ chọn yếu tố nào? Hãy xem xét kỹ các yếu tố đó.

Tập trung vào nhấp chuột

Nếu bạn đặt ra mục tiêu chính là có người truy cập vào trang web của mình, khi đó, nhấp chuột là nơi lý tưởng để bắt đầu. Sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) và bạn sẽ chỉ trả tiền khi có ai đó thực sự nhấp vào quảng cáo và đến trang web của bạn.  ặt giá thầu CPC cung cấp cho bạn những lựa chọn sau:

 • Đặt giá thầu tự động

ây là cách dễ nhất để đặt giá thầu.  ặt ngân sách hàng ngày và cho phép AdWords điều chỉnh giá thầu CPC của bạn để mang đến cho bạn nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách đó.

 • Đặt giá thầu thủ công

Kiểm soát đầy đủ giá thầu CPC của bạn.  ặt giá thầu thủ công cho phép bạn đặt giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo hoặc cho từ khóa hay vị trí đặt quảng cáo riêng lẻ, do đó, bạn biết bạn chỉ đặt giá thầu bạn muốn cho các nhấp chuột có ý nghĩa nhất đối với bạn.

Ví dụ:

Nếu bạn điều hành câu lạc bộ đi bộ đường dài ở Vermont, bạn có thể muốn đặt giá thầu nhiều cho từ khóa nhấp trực tiếp như “đi bộ đường dài ở Vermont” và số tiền khác cho từ khóa rộng hơn như “bản đồ đi bộ đường dài”.

Tập trung vào hiển thị

Thay vì trả tiền theo nhấp chuột, bạn có thể trả tiền theo số lần quảng cáo được hiển thị nếu chiến dịch của bạn chỉ nhắm mục tiêu đến Mạng hiển thị.  iều đó được gọi là đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM), vì bạn trả tiền cho mỗi 1.000 lần quảng cáo của bạn xuất hiện. Nếu bạn chủ yếu quan tâm đến việc đặt tên hoặc biểu tượng của mình ở trước rất nhiều người, đây là tùy chọn thông minh.

Đặt giá thầu CPM, giống như đặt giá thầu CPC thủ công, cho phép bạn đặt giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo hoặc cho các vị trí riêng lẻ. Lưu ý rằng đặt giá thầu CPM chỉ sẵn có cho loại chiến dịch sau:

 • “Chỉ Mạng hiển thị – Tất cả các tính năng”
 • “Chỉ Mạng hiển thị – Tiếp thị lại”

Tập trung vào chuyển đổi

Với phương pháp đặt giá thầu nâng cao này, bạn cho AdWords biết số tiền bạn sẵn sàng trả cho một chuyển đổi hay giá mỗi chuyển đổi (CPA). Chuyển đổi là hành động cụ thể bạn muốn thấy trên trang web của mình. Thường đó là bán hàng, nhưng cũng có thể là đăng ký email hoặc một số hành động khác. Bạn trả cho mỗi nhấp chuột, nhưng AdWords sẽ tự động đặt giá thầu cho bạn để cố gắng giúp bạn có được càng nhiều chuyển đổi càng tốt ở giá mỗi chuyển đổi bạn chỉ định.

Để sử dụng đặt giá thầu CPA, bạn phải bật theo dõi chuyển đổi trong số các tính năng khác, để đặt giá thầu CPA phù hợp với những người dùng AdWords trung bình và nâng cao.

2. Xác định chiến lược giá thầu dựa trên các mục tiêu của bạn

AdWords cung cấp một số chiến lược giá thầu được chỉnh cho phù hợp với các loại chiến dịch khác nhau. Tùy thuộc vào việc chiến dịch của bạn đang nhắm mục tiêu theo mạng nào và việc bạn muốn tập trung vào nhận nhấp chuột, hiển thị hay chuyển đổi, bạn có thể xác định chiến lược nào tốt nhất cho mình.

 • Hướng khách hàng vào trang web của bạn với đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (thủ công hoặc tự động).
 • ảm bảo khách hàng nhìn thấy thông điệp của bạn với đặt giá thầu giá mỗi hiển thị.
 • Tối đa hóa chuyển đổi trên trang web của bạn với đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi.

Khái niệm cơ bản về AdWords

Phiên đấu giá: cách Google quyết định quảng cáo nào sẽ hiển thị và thứ tự của những quảng cáo đó

Mỗi chiến lược giá thầu phù hợp cho các loại chiến dịch và mục tiêu quảng cáo khác nhau.  Đối với mục đích đặt giá thầu, bạn sẽ muốn xem xét ba loại mục tiêu cơ bản, cùng với cài đặt chiến dịch hiện tại của mình.

 • Nếu bạn muốn tạo lưu lượng truy cập vào trang web của mình, việc tập trung vào nhấp chuột có thể lý tưởng cho bạn. Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) — thủ công hoặc tự động — có thể phù hợp với chiến dịch của bạn.
 • Nếu bạn muốn tăng nhận thức về thương hiệu — không hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn — việc tập trung vào hiển thị có thể là chiến lược của bạn. Bạn có thể sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) để đặt thông điệp của mình trước khách hàng.
 • Nếu bạn muốn khách hàng thực hiện một hành động trực tiếp trên trang web của bạn và bạn đang sử dụng theo dõi chuyển đổi, khi đó, tốt nhất bạn nên tập trung vào chuyển đổi. Đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) cho phép bạn làm điều đó.

Mẹo

Tiết kiệm thời gian và công sức quản lý giá thầu của bạn bằng cách thử chiến lược giá thầu linh hoạt. Bạn sẽ có thể áp dụng tối ưu hóa giá thầu một cách chiến lược hơn cho toàn bộ các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo và từ khóa cụ thể (nếu có) mà bạn chọn. Cách sử dụng chiến lược giá thầu linh hoạt.

Tập trung vào nhấp chuột với đặt giá thầu CPC

Nếu bạn đang tập trung vào việc đạt được nhấp chuột để tạo lưu lượng truy cập cho trang web của mình, có hai chiến lược giá thầu giá mỗi nhấp chuột bạn nên xem xét:

 • Đặt giá thầu CPC tự động là chiến lược giá thầu thông dụng và đơn giản nhất. Tất cả những gì bạn phải làm là đặt ngân sách hàng ngày và hệ thống AdWords tự động quản lý giá thầu cho bạn, mang lại cho bạn nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn.
 • Đặt giá thầu CPC thủ công là chiến lược mặc định để cho phép bạn tự quản lý giá thầu CPC tối đa của mình. Bạn có thể đặt các giá thầu khác nhau cho mỗi nhóm quảng cáo trong chiến dịch của mình hay cho các từ khóa hoặc vị trí riêng lẻ. Nếu bạn thấy rằng một số từ khóa hoặc vị trí nhất định có lợi hơn, bạn có thể sử dụng đặt giá thầu thủ công để phân bổ nhiều ngân sách quảng cáo hơn cho các từ khóa hoặc vị trí đó.

Tìm hiểu thêm về đặt giá thầu CPC tự động

Đặt giá thầu CPC tự động có thể là tùy chọn tốt cho bạn nếu những mô tả sau đây đúng với chiến dịch của bạn:

 • Bạn có một ngân sách quảng cáo mà bạn muốn đạt đến một cách nhất quán.
 • Bạn không muốn tốn thời gian theo dõi và cập nhật giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) riêng lẻ và bạn đã sẵn sàng để hệ thống AdWords cập nhật giá thầu CPC tự động.
 • Bạn chủ yếu quan tâm đến việc tăng lưu lượng truy cập trang web.
 • Bạn là người mới sử dụng AdWords hoặc không biết chính xác phải đặt giá thầu bao nhiêu cho các từ khóa hoặc vị trí cụ thể.
 • Chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm, Mạng hiển thị hay cả hai.

Đặt giá thầu tự động không phải là lựa chọn tốt cho bạn nếu mục tiêu quảng cáo của bạn bao gồm việc duy trì một vị trí quảng cáo hoặc giá mỗi chuyển đổi cụ thể. Bạn không thể đặt giá thầu CPC riêng lẻ với đặt giá thầu tự động, nhưng bạn có thể đặt giá thầu CPC tối đa cho toàn bộ chiến dịch của mình.

Ví dụ:

Bạn có trang web bán nhiều loại tác phẩm nghệ thuật khác nhau và mục tiêu chính của bạn là mang nhiều khách hàng hơn đến trang web. Bạn đã đặt số tiền mà bạn muốn chi tiêu cho quảng cáo mỗi tháng và không có sản phẩm cụ thể nào bạn muốn làm nổi bật nhất. Đặt giá thầu CPC tự động cho phép bạn quyết định số tiền ngân sách tổng thể của mình, sau đó chúng tôi sẽ tìm cho bạn nhiều khách hàng nhất dựa trên số tiền đó.

Tìm hiểu thêm về đặt giá thầu CPC thủ công

Với đặt giá thầu CPC thủ công, bạn có thể tinh chỉnh giá thầu CPC tối đa để giúp kiểm soát chi phí và khối lượng nhấp chuột vào quảng cáo của mình.  Đặt giá thầu CPC thủ công có thể là lựa chọn tốt cho bạn nếu chiến dịch của bạn phù hợp với mô tả sau:

 • Bạn muốn kiểm soát giá thầu CPC tối đa cho các nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc vị trí riêng lẻ.
 • Bạn chủ yếu quan tâm đến việc tăng lưu lượng truy cập trang web, không cần quan tâm đến thương hiệu.
 • Bạn không cần phải đạt đến ngân sách mục tiêu mỗi tháng. (Nếu bạn cần phải đạt đến ngân sách mục tiêu, đặt giá thầu tự động có thể là lựa chọn tốt hơn).
 • Chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm, Mạng hiển thị hay cả hai.

Nếu bạn không chắc chắn từ khóa hoặc vị trí nào có thể mang lại nhiều lợi nhuận nhất hoặc nếu bạn không có thời gian dành cho việc quản lý giá thầu thủ công, đặt giá thầu tự động có thể phù hợp hơn cho bạn.

Ví dụ:

Mặc dù trang web của bạn bán nhiều vật dụng vẽ tranh, nhưng bạn quan tâm nhất đến việc bán bút vẽ. Với đặt giá thầu CPC thủ công, ngay cả khi nhóm quảng cáo của bạn có 15 từ khóa, bạn có thể chọn đặt giá thầu cao hơn chỉ cho từ khóa “bút vẽ”, sẽ được áp dụng mỗi khi từ khóa đó kích hoạt quảng cáo của bạn.

Tập trung vào hiển thị với đặt giá thầu CPM thủ công

Đặt giá thầu thủ công cho các hiển thị, còn được gọi là đặt giá thầu CPM, cho phép bạn kiểm soát khả năng hiển thị quảng cáo của mình bằng cách tinh chỉnh giá thầu CPM tối đa của bạn.

Dưới đây là một số trường hợp mà chúng tôi đề xuất đặt giá thầu CPM thủ công:

 • Loại chiến dịch của bạn là “Chỉ Mạng hiển thị – Tiếp thị lại”, không phải Mạng tìm kiếm của Google.
 • Quảng cáo của bạn được thiết kế để tăng sự nhận biết nhưng không nhất thiết phải tạo nhấp chuột hay lưu lượng truy cập.
 • Bạn thích số liệu ngành truyền thống của các chiến dịch CPM (giá mỗi nghìn lần hiển thị).
 • Bạn nhắm mục tiêu các vị trí cụ thể, không chỉ các từ khóa. (Kết hợp với tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí, đặt giá thầu cho hiển thị có thể giúp đảm bảo quảng cáo của bạn xuất hiện cho đối tượng cụ thể quan tâm đến quảng cáo của bạn).
 • Bạn chủ yếu quan tâm đến việc tăng nhận thức về thương hiệu. Quảng cáo hình ảnh và các định dạng đa phương tiện khác thường phục vụ mục đích đó tốt nhất và các định dạng quảng cáo này chạy trên Mạng hiển thị.
 • Thông điệp của bạn ở trong chính quảng cáo, do đó, bạn không cần mọi người nhấp qua trang web của mình. iều này có thể áp dụng cho các sự kiện (chẳng hạn như một nhà cung cấp dịch vụ truyền hình hàng đầu) hoặc quảng cáo chính trị.

Đặt giá thầu CPM thủ công có thể không dành cho bạn nếu mục tiêu chiến dịch của bạn là phản hồi trực tiếp từ khách hàng, như mua sản phẩm hoặc điền vào biểu mẫu.

Ví dụ:

Bạn đang cung cấp một buổi hòa nhạc miễn phí ở Paris và muốn nhiều người yêu âm nhạc nhất có thể tham dự. Bạn đang chạy chiến dịch có quảng cáo hình ảnh sinh động chia sẻ ngày, thời gian và vị trí của sự kiện — tất cả mọi thứ mà người hâm mộ nhạc rock cần biết sẽ hiển thị. Miễn là mọi người thấy quảng cáo của bạn, họ sẽ biết toàn bộ thông điệp của bạn.  ặt giá thầu CPM có thể giúp bạn đặt quảng cáo trước nhiều người nhất có thể.

Tập trung vào chuyển đổi với đặt giá thầu CPA

Đặt giá thầu CPA (giá mỗi chuyển đổi) là tùy chọn nâng cao cho phép bạn đặt giá thầu trực tiếp cho các chuyển đổi.

Chiến dịch của bạn phải đáp ứng một vài yêu cầu để đủ điều kiện sử dụng đặt giá thầu CPA:

 • Bạn đã bật theo dõi chuyển đổi.
 • Chiến dịch của bạn đã nhận được ít nhất 15 chuyển đổi trong 30 ngày qua. Hệ thống AdWords yêu cầu lịch sử chuyển đổi này để đưa ra các dự đoán chính xác về tỷ lệ chuyển đổi trong tương lai của bạn.
 • Chiến dịch của bạn đã nhận được chuyển đổi với tỷ lệ tương tự trong ít nhất vài ngày.
 • Chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm, Mạng hiển thị hay cả hai.

Chúng tôi cũng đề xuất các đặc điểm sau:

 • Chiến dịch của bạn đã và đang sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi của AdWords trong ít nhất hai tuần. Hệ thống AdWords dựa trên dữ liệu chuyển đổi lịch sử, do đó, tính năng theo dõi chuyển đổi càng chạy lâu, hệ thống càng có nhiều dữ liệu và việc tối ưu hóa ROI của bạn càng được thực hiện tốt hơn. Nếu chiến dịch của bạn nhận được lưu lượng truy cập thấp, chúng tôi khuyên bạn nên chạy theo dõi chuyển đổi lâu hơn trước khi thử đặt giá thầu CPA.
 • Chiến dịch của bạn được định hướng phản hồi trực tiếp. Ví dụ: chiến dịch tập trung vào việc tạo đăng ký hoặc doanh số bán hàng trên trang web thương mại điện tử.
 • Chiến dịch của bạn có một loại chuyển đổi được xác định tốt, chẳng hạn như một lần mua hàng hoặc đăng ký được hoàn tất.
 • Chiến dịch của bạn có tỷ lệ chuyển đổi tương đối ổn định, không có thay đổi lớn nào (chẳng hạn như xác định lại sự kiện chuyển đổi hoặc di chuyển mã theo dõi chuyển đổi) trong hai tuần qua.

Lưu ý

Nếu chiến dịch của bạn đã sử dụng đặt giá thầu CPA và giảm xuống dưới 15 chuyển đổi trong 30 ngày qua, đặt giá thầu CPA sẽ vẫn tiếp tục được bật trừ khi bạn tắt. Tuy nhiên, nếu bạn ngừng sử dụng đặt giá thầu CPA, bạn sẽ không thể bật cho đến khi bạn đã đạt được yêu cầu.

Chọn chiến lược giá thầu của bạn  Để thay đổi chiến lược giá thầu, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Trong danh sách Chiến dịch, hãy nhấp vào tên chiến dịch.
 3. Chọn tab “Cài đặt”.
 4. Nhấp vào Ch nh sửa bên cạnh chiến lược giá thầu.
 5. Chọn chiến lược giá thầu mới.
 6. Nhấp vào Lưu.

3. Điều chỉnh giá thầu từ khóa của bạn

Khi bạn chọn mỗi từ khóa, bạn có thể chọn số tiền mình sẵn sàng trả bất cứ khi nào khách hàng tìm kiếm trên từ khóa đó và nhấp vào quảng cáo của bạn. Đây là giá mỗi nhấp chuột tối đa hoặc CPC t.đa, số tiền giá thầu của từ khóa. Một số nhà quảng cáo thích kiểm soát việc họ duy trì với giá thầu thủ công, trong khi một số khác cảm thấy phù hợp với việc cho hệ thống AdWords đặt giá thầu cho họ.

Sử dụng đặt giá thầu tự động để đơn giản hóa đặt giá thầu

Đặt giá thầu tự động là lý tưởng đối với các nhà quảng cáo không muốn tốn nhiều thời gian đặt giá thầu, nhưng muốn nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể cho quảng cáo trong ngân sách của họ. Bạn không cần chỉ định giá thầu riêng cho từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc vị trí của mình. Tất cả những gì bạn làm là đặt ngân sách hàng ngày và hệ thống AdWords tự động điều chỉnh giá thầu CPC t.đa để mang lại cho bạn nhiều nhấp chuột nhất có thể trong ngân sách của mình. Để có nhiều quyền kiểm soát giá thầu hơn, bạn có thể đặt giới hạn giá thầu CPC nếu bạn không muốn vượt quá giá cụ thể cho mỗi nhấp chuột. Tìm hiểu thêm về đặt giá thầu tự động. Sử dụng đặt giá thầu thủ công để có nhiều quyền kiểm soát giá thầu hơn

Đây là tùy chọn mặc định cho phép bạn tự quản lý giá thầu CPC t.đa của mình. Bạn có thể đặt giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo hoặc cho các từ khóa riêng lẻ. Số tiền giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo của bạn sẽ được áp dụng cho tất cả các từ khóa trong nhóm quảng cáo của chiến dịch mới của bạn. Bạn có thể thay đổi số tiền giá thầu của mình bất kỳ lúc nào cho bất kỳ hoặc tất cả các từ khóa. Bạn cũng có thể thay đổi giá trị này cho các từ khóa riêng lẻ thông qua cột CPC t.đa trên tabTừ khóa.

Mẹo

 • Bạn mới sử dụng AdWords và không chắc chắn về số tiền giá thầu từ khóa để đặt? Nhiều nhà quảng cáo bắt đầu bằng giá thầu CPC t.đa là 1 đô la Mỹ.
 • Khi sử dụng đặt giá thầu tự động, bạn có thể dễ dàng chuyển sang đặt giá thầu thủ công cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát để bạn tự mình đặt số tiền giá thầu.

Sử dụng công cụ AdWords để giúp chọn giá thầu từ khóa

Một số công cụ giúp bạn xác định các từ khóa mà bạn có thể muốn điều chỉnh theo cách thủ công. Các công cụ nâng cao khác thực hiện đặt giá thầu cho bạn, dựa trên số tiền mà bạn chọn.

 • Tab Cơ hội trong tài khoản của bạn có thể giúp bạn xác định từ khóa nào của bạn dường như là ứng cử viên tốt để thay đổi giá thầu. Đề xuất dành cho giá thầu tăng (để giúp có được nhiều nhấp chuột hơn) và giá thầu giảm (để giúp giảm chi phí của bạn). Tìm hiểu cách sử dụng tab Cơ hội.
 • Trình mô phỏng đấu giá chạy các kịch bản “điều gì sẽ xảy ra nếu”, chẳng hạn như: “Tôi sẽ nhận được thêm bao nhiêu hiển thị nếu tôi đã tăng giá thầu của mình thêm 0,1 đô la Mỹ?” do đó, bạn có thể điều chỉnh giá thầu của mình đến mức phù hợp cho ngân sách của bạn. Trình mô phỏng đấu giá không dự đoán tương lai, nhưng ước tính dữ liệu nhấp chuột, chi phí và hiển thị mà quảng cáo của bạn đã nhận trong bảy ngày qua cho các giá thầu từ khóa cao hơn hoặc thấp hơn mà bạn đã đặt.
 • CPC nâng cao là tính năng đặt giá thầu sẽ tìm kiếm các phiên đấu giá quảng cáo có nhiều khả năng dẫn đến bán hàng cho bạn và sau đó tăng giá thầu CPC t.đa của bạn lên đến 30% để cạnh tranh khốc liệt hơn cho những nhấp chuột đó. Khi thấy phiên đấu giá không có vẻ hứa hẹn, ECPC sẽ giảm giá thầu của bạn. Bằng cách đó, bạn có được nhiều lần bán hàng và chuyển đổi hơn từ số tiền quảng cáo mà bạn chi tiêu.
 • Theo dõi chuyển đổi là một tính năng nâng cao hiển thị cho bạn từ khóa nào thường được khách hàng thực hiện các hành động mà bạn muốn họ thực hiện (các hành động này, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký bản tin, được gọi làchuyển đổi). Việc theo dõi các chuyển đổi của bạn có thể giúp bạn quyết định xem có tăng CPC t.đa của mình cho các từ khóa hoạt động tốt và giảm CPC t.đa cho các từ khóa hoạt động kém.

Tìm giá thầu từ khóa cho vị trí quảng cáo trang đầu tiên

Nếu điều quan trọng là cho bạn có quảng cáo hiển thị trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm của Google, ước tính giá thầu trang đầu tiên sẽ cho bạn biết giá thầu CPC gần đúng cần để quảng cáo của bạn tiếp cận thường xuyên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm của Google khi truy vấn tìm kiếm phù hợp chính xác với từ khóa của bạn. Ước tính dựa trên Điểm chất lượng của từ khóa và cạnh tranh với nhà quảng cáo hiện tại cho từ khóa đó, do đó, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ thường xuyên ở trên trang đầu tiên. Tìm hiểu về xem ước tính giá thầu trang đầu tiên.

Tìm giá thầu từ khóa cho vị trí quảng cáo đầu trang

Nếu mục tiêu của bạn là có quảng cáo ở vị trí hàng đầu trên trang đầu tiên, ước tính giá thầu đầu trang sẽ cho bạn biết giá thầu CPC gần đúng cần để quảng cáo của bạn xuất hiện phía trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm của Google khi truy vấn tìm kiếm phù hợp chính xác với từ khóa của bạn. Ước tính này tương tự như ước tính giá thầu trang đầu tiên. Tìm hiểu về xem ước tính giá thầu đầu trang.

Cách thay đổi giá thầu từ khóa của bạn

Nếu bạn muốn thay thế một số giá thầu ban đầu của mình bằng giá thầu mới, dưới đây là cách thực hiện: trên tab Chiến dịch, nhấp vào tab Từ khóa. Sau đó, trong cột “CPC t.đa” của bảng, hãy nhấp vào giá thầu bạn muốn thay đổi và nhập số tiền giá thầu mới.

Mẹo

Nếu bạn có chiến dịch “Mạng tìm kiếm & hiển thị”, chúng tôi sử dụng giá thầu từ khóa của bạn cho cả hai mạng. Chúng tôi khuyến khích bạn duy trì cài đặt. Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể đặt giá thầu trên Mạng hiển thị, điều đó sẽ ghi đè tất cả giá thầu từ khóa cho Mạng hiển thị.

Nếu bạn có chiến dịch “Chỉ Mạng hiển thị”, chúng tôi khuyên bạn nên đặt giá thầu nhóm quảng cáo. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đặt giá thầu cụ thể cho các từ khóa của mình dựa trên hiệu suất của chúng.

4. Chọn số tiền giá thầu hiệu quả với bạn

 • Nếu bạn vừa mới bắt đầu trong AdWords, hãy kèm với ngân sách và số tiền giá thầu bạn cảm thấy hài lòng. Sử dụng điều chỉnh giá thầu để tăng hoặc giảm giá thầu dựa trên thiết bị, vị trí, thời gian trong ngày, v.v… của khách hàng.
 • Sau khi quảng cáo của bạn chạy được một thời gian, hãy đánh giá từ khóa nào hiệu quả hơn trong việc mang lại doanh số, sử dụng báo cáo trong tài khoản của bạn.
 • iều chỉnh giá thầu để chi tiêu nhiều hơn vào từ khóa đã được chứng minh làm việc. Việc này có thể cải thiện vị trí quảng cáo cho những từ khóa đó và thu hút nhiều khách hàng hơn.
 • Sử dụng công cụ Google để nhận ước tính giá thầu tùy chỉnh dựa trên mục tiêu quảng cáo và lịch sử hiệu suất của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập đặt giá thầu tự động để cho phép Google hiệu quả đối với bạn.

Chọn giá thầu đầu tiên của bạn

Giá thầu giống như kiểu tóc: không có số tiền giá thầu được đề nghị nào hoạt động tốt nhất cho tất cả mọi người. Giá thầu phù hợp cho bạn sẽ tùy thuộc vào chi phí của từ khóa, loại chiến dịch bạn đang chạy và lợi nhuận của bạn.

Hầu hết mọi người bắt đầu trong AdWords sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột để trả cho từng nhấp chuột lên quảng cáo của họ. Với tùy chọn này, bạn đặt giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột (giá thầu CPC t.đa) là số tiền cao nhất mà bạn sẵn sàng trả cho một nhấp chuột lên quảng cáo của mình. Do đó, hãy nghĩ xem giá mỗi nhấp chuột vào quảng cáo đối với bạn là bao nhiêu. Nếu bạn không chắc chắn nên bắt đầu với mức giá thầu nào, hãy thử đặt giá thầu CPC tối đa là 1 đô la Mỹ. Giá thầu CPC tối đa này sẽ được áp dụng cho các từ khóa bạn chọn cho nhóm quảng cáo.

Ví dụ:

Giả sử bạn sở hữu một cửa hàng ván trượt và bạn kiếm được 10 đô la Mỹ từ mỗi lần mua ván trượt. Bạn đã thấy rằng trung bình 10 lượt truy cập vào trang web của bạn thì có một lần mua. Nếu bạn đặt Giá thầu CPC tối đa là 1 đô la Mỹ, bạn sẽ chia đều (chi phí quảng cáo = doanh số). Để tạo lợi nhuận, bạn nên chi tiêu ít hơn 1 đô la Mỹ để có được nhấp chuột vào quảng cáo, nghĩa là bạn muốn đặt giá thầu CPC tối đa thấp hơn 1 đô la Mỹ.

Bạn có thể thay đổi giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo này bất kỳ lúc nào. Nếu một số từ khóa nhất định có liên quan hơn những từ khóa khác cho doanh nghiệp bạn, bạn có thể chọn đặt giá thầu khác cho chúng để tăng cơ hội quảng cáo xuất hiện khi mọi người tìm kiếm với những từ khóa đó. Với chiến dịch nâng cao, bạn cũng có thể đặt điều chỉnh giá thầu để tăng hoặc giảm giá thầu dựa trên việc ai đó đang tìm kiếm từ thiết bị di động vào thời điểm nhất định trong ngày hay từ vị trí cụ thể.

Ví dụ:

Giả sử bạn quản lý cửa hàng tại San Francisco và bạn đã đặt giá thầu CPC tối đa là 1 đô la Mỹ. Bạn có thể sử dụng điều chỉnh giá thầu để nâng cao cơ hội hiển thị quảng cáo của mình cho khách hàng trong vùng lân cận của bạn. Ví dụ: bạn có thể đặt điều chỉnh +20% cho mã zip lân cận, dẫn đến số tiền giá thầu cuối cùng là 1,20 đô la Mỹ. Dưới đây là cách tính toán:

Giá thầu khởi điểm: $1

Điều ch nh vị trí: 1 đô la x (+20%) = 1,2 đô la

Giá thầu kết quả cho tìm kiếm lân cận: 1,2 đô la

Đánh giá chi phí và doanh thu của bạn

Khi quảng cáo của bạn đã chạy được một thời gian, đánh giá hiệu suất của chúng. Một số câu hỏi cần xem xét liệu mục tiêu của bạn có nhằm thúc đẩy doanh số và lưu lượng truy cập trang web không:

 • Từ khóa nào dẫn đến nhiều nhấp chuột nhất lên quảng cáo của bạn?
 • Khách hàng tìm kiếm từ vị trí và thiết bị nào?
 • Ngày và giờ cao điểm để bán hàng của doanh nghiệp là gì?

Để trả lời những câu hỏi trên, hãy tìm hiểu báo cáo AdWords trong tài khoản của bạn. Ví dụ: để xem có bao nhiêu nhấp chuột mà bạn nhận được trên mỗi từ khóa và chi phí của chúng là bao nhiêu, hãy chuyển đến tab Từ khóa trong tài khoản của bạn. Hãy thử lọc từ khóa theo tỷ lệ nhấp để xem từ khóa nào mang lại cho bạn nhiều hiển thị, nhưng ít nhấp chuột. Nếu mục tiêu của bạn là nhằm tạo doanh số, đây là những từ khóa có khả năng không hoạt động tốt.

Bạn cũng có thể tìm báo cáo địa lý và thời gian tương tự trên tab Thứ nguyên.  Để xem thiết bị nào mọi người đang sử dụng khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn, hãy phân đoạn thống kê theo thiết bị.

Mẹo

 • Để hiểu xem các nhấp chuột có dẫn đến bán hàng thực tế hay không, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lậpTheo dõi chuyển đổi cho tài khoản của mình. Công cụ miễn phí này cho bạn biết điều gì xảy ra sau khi mọi người nhấp vào quảng cáo, liệu họ đã mua sản phẩm hay đăng ký bản tin của bạn. Với thông tin này, bạn có thể tính toán lợi tức đầu tư (ROI) AdWords thực tế của mình.
 • Không có thời gian để định giá giá thầu của bạn? Hãy để Google thực hiện việc này cho bạn. Với đặt giá thầu CPC tự động, bạn đặt ngân sách hàng ngày và AdWords sẽ giúp bạn điều chỉnh giá thầu giá mỗi nhấp chuột để nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách đó. Hoặc nếu bạn nghĩ đến mục tiêu hiệu suất cụ thể, hãy thử chiến lược giá thầu linh hoạt để giúp AdWords điều chỉnh giá thầu dựa trên mục tiêu của bạn.

Điều ch nh giá thầu để tăng ROI

Khi bạn đã xác định từ khóa, vị trí, thời gian và thiết bị nào dẫn đến bán hàng cao, bạn có thể điều chỉnh giá thầu tương ứng.

Ví dụ: nếu từ khóa có CPC trung bình thấp nhưng mỗi nhấp chuột lại chuyển đổi tốt, bạn có thể thử tăng giá thầu CPC t.đa.  Điều này có thể cải thiện vị trí trung bình của quảng cáo cho từ khóa đó, giúp quảng cáo của bạn hiển thị nhiều hơn và có tiềm năng tăng ROI. Nếu từ khóa có CPC trung bình cao nhưng nhấp chuột hiếm khi dẫn đến chuyển đổi, bạn có thể thử giảm giá thầu CPC t.đa. Giá thầu CPC tối đa thấp hơn có khả năng làm giảm vị trí trung bình của quảng cáo cho từ khóa đó, số lần hiển thị và số nhấp chuột mà từ khóa đó nhận được và kết quả là giảm chi phí của từ khóa đó. Chiến lược này không chỉ có thể cải thiện ROI của bạn cho các từ khóa hoạt động kém, mà còn giải phóng một phần ngân sách của bạn để đầu tư vào các từ khóa có giá trị hơn. Qua thời gian, nếu từ khóa tiếp tục có hiệu suất kém, bạn có thể muốn xóa hoàn toàn từ khóa đó.

Tương tự, xem xét việc tăng giá thầu tại vị trí mà hiệu suất của bạn mạnh hơn. Hoặc nếu bạn có xu hướng thấy lưu lượng truy cập thấp hơn cho cửa hàng trong giờ nhất định, bạn có thể tăng giá thầu trong khoảng thời gian đó và chạy quảng cáo cùng với phiếu mua hàng khuyến mại để thu hút nhiều người hơn đến doanh nghiệp của mình.

Một số điều cần lưu ý khi nghĩ về thay đổi đặt giá thầu:

 • Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi giá thầu theo những gia số nhỏ. Khi bạn đã thực hiện chỉnh sửa, hãy xem bao nhiêu nhấp chuột và chuyển đổi mà từ khóa bắt đầu tích lũy trước khi chỉnh sửa lại. Ngoài ra, hãy nhớ rằng lưu lượng truy cập Internet luôn thay đổi, nên điều quan trọng là hãy đánh giá lại giá thầu CPC của bạn thường xuyên.
 • Hãy nhớ rằng có thể cải thiện vị trí của quảng cáo bằng cách cải thiện chất lượng quảng cáo, từ khóa và trang web mà không cần tăng chi phí. Điểm chất lượng cho từ khóa càng cao, số tiền bạn trả cho vị trí quảng cáo nhất định càng ít và ngược lại.

Mẹo đặt giá thầu cho Mạng hiển thị

 • Tỷ lệ nhấp thường thấp hơn trên Mạng hiển thị, vì có thể khó thu hút được sự chú ý của người đọc hơn. Nếu bạn đang hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị, bạn có thể đặt giá thầu CPC tối đa trong Mạng hiển thị cho nhấp chuột chỉ xảy ra trên Mạng hiển thị. Tương tự với cách bạn đánh giá từ khóa, nếu quảng cáo của bạn hoạt động tốt trên vị trí nhất định, bạn có thể xem xét việc tăng giá thầu cho những vị trí đó. Bạn cũng có thể đặt điều chỉnh giá thầu để tăng hoặc giảm giá thầu cho các phương pháp nhắm mục tiêu khác nhau.
 • Thay vì trả theo nhấp chuột, bạn có thể trả theo số lần quảng cáo của mình hiển thị. iều đó được gọi là đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM), khi bạn trả cho mỗi 1.000 lần quảng cáo của bạn xuất hiện. Nếu bạn chủ yếu quan tâm đến việc đặt tên hoặc biểu tượng của mình ở trước rất nhiều người, đây là tùy chọn thông minh.

Công cụ cho ước tính giá thầu tùy chỉnh

Bên cạnh đặt giá thầu tự động, Google cung cấp một vài công cụ để giúp hướng dẫn bạn chọn giá thầu sẽ hoạt động cho mục tiêu của bạn. Sau khi chiến dịch của bạn chạy được vài tuần, các công cụ của chúng tôi sẽ có đủ thông tin để cung cấp cho bạn nhiều đề xuất được cá nhân hóa hơn:

 • Trình mô phỏng đấu giá: Nhận câu trả lời cho trường hợp “điều gì xảy ra nếu”, chẳng hạn như, “Tôi nhận thêm được bao nhiêu hiển thị nếu tăng giá thầu của mình lên 0,1 đô la?”. Công cụ này có thể giúp bạn hiệu chỉnh giá thầu tới mức phù hợp cho bạn. Tìm hiểu thêm về Trình mô phỏng đấu giá
 • Ước tính giá thầu trang đầu tiên: Bạn có muốn quảng cáo của mình hiển thị ở đầu hoặc trong trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm của Google không? Xem giá trị giá thầu mà bạn cần đặt giá thầu để có được vị trí đó.
 • Tab cơ hội: Truy cập vào vùng này trong tài khoản để thấy các cơ hội nhằm cải thiện giá thầu CPC của bạn, có thể giúp bạn nhận được nhiều lưu lượng truy cập hơn, cải thiện Xếp hạng quảng cáo hoặc cải thiện hiệu suất của bạn.

5. Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột

Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) cho phép bạn đặt mức giá tối đa trên chi phí khi có ai đó nhấp vào quảng cáo AdWords của bạn. Cách đặt giá thầu này cung cấp cho bạn giá trị tốt do bạn chỉ trả tiền khi người xem có đủ sự quan tâm để nhấp vào quảng cáo của bạn và tìm hiểu thêm.

Hãy suy nghĩ về biển quảng cáo: Nhà quảng cáo trả tiền cho không gian trên biển quảng cáo dựa trên số người có thể thấy quảng cáo khi họ lái xe ngang qua, cho dù những người đó có thực sự chú ý đến quảng cáo hay không.

Quảng cáo trên Internet thì khác: Người xem có thể nhấp vào quảng cáo của bạn khi họ muốn tìm hiểu thêm. Nếu họ nhấp chuột, bạn biết rằng họ đã xem quảng cáo và bạn hy vọng họ thích nội dung họ đã xem.

Đặt giá thầu CPC của AdWords cho phép bạn chỉ thanh toán khi có ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn. Nếu có 100 người xem quảng cáo của bạn và 3 người nhấp vào quảng cáo, thì bạn sẽ thanh toán cho 3 nhấp chuột đó, không phải thanh toán cho 97 lần xem còn lại.

Đặt giá thầu CPC

Với các chiến dịch đặt giá thầu CPC, bạn đặt giá mỗi nhấp chuột tối đa “CPC tối đa” – là số tiền cao nhất mà bạn sẵn sàng trả cho một nhấp chuột lên quảng cáo của mình (trừ khi bạn đang đặt điều chỉnh giá thầu hoặc sử dụng CPC nâng cao).

Ví dụ:

Nếu bạn nghĩ rằng mất 25 xu để có ai đó truy cập vào trang web của mình, bạn có thể đặt $0,25 làm CPC tối đa của mình. Bạn sẽ trả tối đa là $0,25 khi một người đọc quảng cáo của bạn và nhấp vào quảng cáo đó và bạn sẽ không phải trả tiền nếu họ không nhấp vào quảng cáo.

Giả sử bạn tạo văn bản và đặt giá thầu CPC tối đa là $0,25. 500 người xem quảng cáo và 23 người trong số họ nhấp để tìm hiểu thêm. Bạn chỉ trả cho 23 nhấp chuột đó. Giá thầu CPC tối đa là $0,25, do đó bạn sẽ không phải trả hơn 23 nhấp chuột x $0,25 hay $5,75.

Lưu ý rằng thường thì bạn sẽ trả ít hơn CPC tối đa bởi vì với phiên đấu giá AdWords, số tiền cao nhất bạn sẽ trả là số tiền cần để xếp hạng cao hơn nhà quảng cáo ngay dưới bạn.  ọc phần bên dưới về CPC thực tế để tìm hiểu thêm về số tiền cuối cùng bạn bị tính phí cho một nhấp chuột.

ặt giá thầu CPC cho phép bạn chọn số tiền giá thầu của riêng bạn — đó được gọi là đặt giá thầu thủ công. Hoặc, bạn có thể chọn đặt giá thầu tự động và để AdWords đặt CPC tối đa cho bạn. Với đặt giá thầu tự động, bạn cho chúng tôi biết ” ặt giá thầu CPC tối đa của tôi để tôi nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể cho ngân sách tổng thể của mình”.

Cách đặt giá thầu CPC tối đa

Bạn có thể áp dụng giá thầu CPC tối đa theo nhiều cách. Giả sử bạn có tiệm bánh và bạn đã thiết lập nhóm quảng cáo “bữa ăn sáng” với từ khóa như bánh rán, bánh ca váttáo tẩm bột rán. Dưới đây là cách bạn có thể đặt giá thầu của mình:

 • CPC của nhóm quảng cáo: ặt cùng một CPC tối đa cho tất cả các từ khóa trong một nhóm quảng cáo. Nếu bạn chọn CPC $1, thì đó là CPC tối đa của bạn khi ai đó tìm kiếm bánh rán, bánh ca vát hoặc táo tẩm bột rán — bất kỳ từ khóa nào của bạn. Cùng một giá thầu sẽ áp dụng cho các vị trí nếu bạn đang chạy quảng cáo của mình trên Mạng hiển thị.  ây là cách dễ nhất để quản lý CPC của bạn.
 • CPC cấp từ khóa: ặt CPC tối đa riêng biệt cho mỗi từ khóa trong nhóm quảng cáo. Ví dụ: nếu bạn biết rằng những người tìm kiếm táo tẩm bột rán có xu hướng mua nhiều hơn so với những người tìm kiếm bánh rán, thì bạn có thể đặt giá thầu $1,25 cho mỗi nhấp chuột lên táo tẩm bột rán và $1 cho mỗi nhấp chuột lên bánh rán.
 • CPC cấp vị trí: Bạn đang quảng cáo trên Mạng hiển thị phải không? Bạn có thể đặt CPC cho mỗi vị trí nếu bạn thích. Nếu bạn biết rằng một trang web nhất định nhận được kết quả tuyệt vời cho bạn, bạn có thể đặt giá thầu nhiều hơn cho vị trí ở đó.

Cách quyết định số tiền giá thầu CPC cần đặt

Làm cách nào để bạn biết CPC cần đặt là bao nhiêu? Bạn có thể tìm ra con số này dựa trên những gì bạn biết về doanh nghiệp của mình và giá trị của một lần bán. Ví dụ: nếu bạn bán nhẫn kim cương giá $5.000, một khách hàng mới có thể có giá trị hơn nếu bạn bán gói kẹo cao su giá $0,99.

Khi bạn đã đặt số tiền CPC tối đa mà bạn cảm thấy thoải mái, hãy xem có bao nhiêu nhấp chuột mà quảng cáo của bạn bắt đầu tích lũy và liệu những nhấp chuột đó có dẫn đến kết quả kinh doanh trên trang web của bạn hay không. Ngoài ra, hãy nhớ rằng lưu lượng truy cập Internet luôn thay đổi, nên điều quan trọng là hãy đánh giá lại giá thầu CPC của bạn thường xuyên.

Sử dụng công cụ của Google để giúp bạn quyết định giá thầu CPC

 • Trình mô phỏng đấu giá chạy các tình huống “giả định”, như “Tôi sẽ nhận được thêm bao nhiêu hiển thị nếu tuần trước, giá thầu của tôi cao hơn $0,10?”
 • Công cụ lập kế hoạch từ khóa cho bạn biết tần suất một số từ khóa được tìm kiếm và cung cấp cho bạn ước tính chi phí trong nháy mắt.
 • Ước tính giá thầu trang đầu tiên giúp bạn biết số tiền bạn cần đặt giá thầu để đặt quảng cáo của mình lên trang đầu tiên trong kết quả tìm kiếm của Google.

Sử dụng điều ch nh giá thầu để tiếp cận đúng khách hàng

Với chiến dịch nâng cao, bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu làm tăng hoặc giảm giá thầu CPC tối đa của bạn cho các tìm kiếm xuất hiện trên thiết bị di động hoặc tại vị trí cụ thể. Bạn cũng có thể đặt điều chỉnh giá thầu cho phương pháp nhắm mục tiêu trong nhóm quảng cáo của bạn như chủ đề hoặc vị trí nếu chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu Mạng hiển thị.  iều chỉnh giá thầu cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn thời gian và vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện và được áp dụng trên giá thầu hiện tại của bạn.

Số tiền cuối cùng bạn bị tính phí

Giá thầu CPC tối đa của bạn là số tiền cao nhất bạn sẽ bị tính phí cho một nhấp chuột, nhưng thông thường bạn sẽ bị tính phí ít hơn – đôi khi ít hơn nhiều. Số tiền cuối cùng bạn bị tính phí cho một nhấp chuột được gọi là CPC thực tế.

CPC thực tế thường thấp hơn CPC tối đa bởi vì với phiên đấu giá AdWords, số tiền cao nhất bạn sẽ trả là số tiền tối thiểu bắt buộc để giữ vị trí quảng cáo và bất kỳ định dạng quảng cáo nào được hiển thị cùng với quảng cáo chẳng hạn như liên kết trang web.

Bây giờ, hai yếu tố khác sẽ tác động đến CPC thực tế mà bạn trả: Điểm chất lượng và Xếp hạng quảng cáo.  iểm chất lượng là thước đo về mức độ liên quan và hữu ích của quảng cáo và trang đích của bạn đối với người xem quảng cáo của bạn.  iểm chất lượng dựa trên tỷ lệ nhấp và các yếu tố khác. Khi  iểm chất lượng được xác định, nó được kết hợp với giá thầu CPC tối đa của bạn cũng như tác động dự kiến của tiện ích mở rộng và định dạng quảng cáo khác để xếp hạng quảng cáo trong số các quảng cáo của nhà quảng cáo khác. Kết hợp này được gọi là Xếp hạng quảng cáo.

Cách giá thầu CPC tối đa ảnh hưởng đến xếp hạng quảng cáo của bạn

Xếp hạng quảng cáo sẽ giúp xác định vị trí quảng cáo của bạn trong số quảng cáo khác trên trang kết quả tìm kiếm trong Mạng tìm kiếm. Nếu bạn chạy quảng cáo của mình trên Mạng hiển thị, Xếp hạng quảng cáo cùng đóng vai trò chính ở đó. Do Xếp hạng quảng cáo là điểm dựa trên giá thầu CPC tối đa và chất lượng quảng cáo của bạn so với quảng cáo của các nhà quảng cáo khác, nên tăng CPC tối đa có thể tăng cơ hội xuất hiện cho quảng cáo của bạn.

6. Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)

Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) là tính năng đặt giá thầu sẽ tăng giá thầu cho các nhấp chuột có vẻ như có nhiều khả năng dẫn đến bán hàng hoặc chuyển đổi trên trang web của bạn.  iều đó giúp bạn nhận được nhiều giá trị hơn từ ngân sách quảng cáo của mình.

Hãy hình dung rằng công việc của bạn là đứng bên ngoài tiệm hớt tóc và mang đến khách hàng mới. Nếu một doanh nhân có mái tóc xù đi bộ ngang qua, bạn hãy vẫy tay và chào hỏi anh ta. Nếu người có đầu hói đi ngang qua, bạn đừng làm như vậy.

ECPC thực hiện công việc tương tự cho quảng cáo AdWords của bạn. ECPC là tính năng đặt giá thầu sẽ tìm kiếm các phiên đấu giá quảng cáo có nhiều khả năng dẫn đến bán hàng cho bạn và sau đó tăng giá thầu CPC tối đa của bạn lên đến 30% để cạnh tranh khốc liệt hơn cho những nhấp chuột đó. Khi thấy phiên đấu giá không có vẻ hứa hẹn, ECPC sẽ giảm giá thầu của bạn. Bằng cách đó, bạn có được nhiều lần bán hàng và chuyển đổi hơn từ số tiền quảng cáo mà bạn chi tiêu.

ECPC hoạt động trên Google, Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị, nhưng không có sẵn cho loại chiến dịch “Chỉ Mạng hiển thị – Ứng dụng trên điện thoại di động”.

Ví dụ:

Giả sử bạn bán giày trên trang web của mình và bạn đã đặt CPC tối đa là 1 đô la Mỹ, đồng thời bạn có tính năng đặt giá thầu ECPC được bật. Nếu hệ thống AdWords thấy phiên đấu giá có khả năng dẫn ai đó mua giày trên trang web của bạn, nó có thể đặt giá thầu của bạn ở mức cao là 1,3 đô la Mỹ cho phiên đấu giá đó (có nghĩa là giá thầu CPC tối đa 1 đô la Mỹ cộng thêm 30%).

Mẹo

Hãy tiết kiệm thời gian và công sức quản lý giá thầu của bạn bằng cách thử đặt giá thầu ECPC làm chiến lược giá thầu linh hoạt. Bạn sẽ có thể áp dụng tối ưu hóa giá thầu ECPC một cách chiến lược hơn cho toàn bộ các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cụ thể mà bạn chọn. Cách sử dụng chiến lược giá thầu linh hoạt.

Làm cách nào để ECPC biết phiên đấu giá nào hứa hẹn?

Hệ thống AdWords tìm kiếm các mẫu nhấp chuột và chuyển đổi, đồng thời so sánh các mẫu nhấp chuột và chuyển đổi đó với kết quả trong quá khứ của bạn. Ví dụ: nếu các kết hợp tìm kiếm hoặc từ khóa nhất định dẫn đến nhiều lần bán hàng hơn, thì ECPC sẽ biết.  Đó là lý do bạn phải bật tính năng theo dõi chuyển đổi để sử dụng ECPC, bởi vì dữ liệu đến từ đó.

ECPC sẽ tăng giá thầu CPC tối đa của bạn lên đến 30% khi thấy có cơ hội tốt. ECPC cũng sẽ giảm CPC tối đa của bạn xuống bất kỳ số tiền nào (thậm chí nhiều hơn 30%) nếu ECPC xác định một chuyển đổi không có khả năng, do đó, bạn sẽ trả ít hơn cho các nhấp chuột chuyển đổi ít. Nếu bạn chọn số liệu giá thầu chuyển đổi quan trọng nhất đối với bạn trên trang cài đặt chuyển đổi, ECPC sẽ tập trung vào Chuyển đổi (một lần cho mỗi nhấp chuột) hoặc Chuyển đổi (nhiều lần cho mỗi nhấp chuột). Nếu bạn quan tâm về tối đa hóa doanh số bán hàng và theo dõi mỗi lần bán hàng dưới dạng chuyển đổi, bạn có thể chọn chuyển đổi nhiều lần cho mỗi nhấp chuột.  ối với các khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như đăng ký, bạn có thể chọn một lần cho mỗi nhấp chuột.

Mẹo

Bởi vì ECPC sẽ tăng giá thầu CPC tối đa của bạn lên đến 30% khi ECPC thấy có cơ hội tốt, đừng ngạc nhiên nếu báo cáo AdWords hiển thị CPC trung bình trên mức CPC tối đa của bạn.

Làm cách nào để biết ECPC đang trợ giúp tôi?

ECPC tự kiểm tra kỹ bằng cách để độc lập một phần lưu lượng truy cập làm việc với giá thầu CPC tối đa thông thường của bạn. Sau đó, ECPC sẽ so sánh hai tập hợp kết quả và điều chỉnh cho phù hợp. Do đó, khi bạn chọn ECPC, bạn sẽ thấy kết quả chuyển đổi tốt hơn, hay ít nhất tương tự với kết quả bạn có được khi không sử dụng ECPC.

ECPC khác với Trình tối ưu hóa chuyển đổi như thế nào?

Cả ECPC và Trình tối ưu hóa chuyển đổi đều làm việc để giúp bạn có được nhiều chuyển đổi hơn. Sự khác biệt chính: ECPC làm việc với giá thầu CPC tối đa bạn đặt, không bao giờ vượt quá

30% CPC tối đa. Trình tối ưu hóa chuyển đổi không cần CPC tối đa mặc dù Trình tối ưu hóa chuyển đổi yêu cầu giá thầu CPA.

Trình tối ưu hóa chuyển đổi cung cấp cho bạn cơ hội tốt nhất để cải thiện kết quả, nhưng ECPC cung cấp mức kiểm soát và tiện dụng mà một số người thích.

Cả ECPC và trình tối ưu hóa chuyển đổi

 • Sử dụng dữ liệu theo dõi chuyển đổi hoặc Google Analytics từ tài khoản của bạn
 • Dự đoán tỷ lệ chuyển đổi cho mỗi phiên đấu giá
 • iều chỉnh giá thầu của bạn để giúp bạn giành được nhấp chuột hứa hẹn nhất

ECPC

 • Hoạt động với tất cả các cài đặt chiến dịch và giá thầu CPC tối đa của bạn
 • Có thể tăng giá thầu lên đến 30%
 • Hoạt động với hệ thống đặt giá thầu của bên thứ ba

Trình tối ưu hóa chuyển đổi

 • Cho phép bạn đặt CPA mục tiêu hoặc CPA tối đa
 • Có toàn quyền đặt giá thầu CPC của bạn cho mỗi phiên đấu giá
 • Không thể hoạt động với một số giải pháp quản lý giá thầu dựa trên API

Mẹo

Nếu chiến dịch của bạn không có theo dõi chuyển đổi được bật, việc chọn tham gia vào ECPC sẽ không có tác động nào đến giá thầu của bạn.

Cách bật ECPC

 1. ăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn
 2. Từ tab Chiến dịch, nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn làm viêc.
 3. Nhấp vào tab Cài đặt.
 4. Tìm phần “Chiến lược giá thầu”. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Nhấp vào Tùy chọn nâng cao, rồi nhấp vào Bật CPC nâng cao.

Khi bạn chọn ECPC, chúng tôi sẽ tự động đặt cài đặt xoay vòng quảng cáo của bạn thành “tối ưu hóa cho chuyển đổi” ngay cả khi xoay vòng quảng cáo hiện được đặt thành “tối ưu hóa cho nhấp chuột”.

Hãy nhớ rằng bạn cũng phải bật tính năng theo dõi chuyển đổi để ECPC làm việc.

7. Đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị

Nhiều nhà quảng cáo hy vọng người xem sẽ nhấp vào quảng cáo của họ — nhưng đó không phải lúc nào cũng là mục tiêu chính. Có thể bạn chỉ muốn có nhiều người xem quảng cáo của bạn.

Trong trường hợp đó, đặt giá thầu theo giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) là cách tốt để tiến hành. Với đặt giá thầu CPM, bạn đặt giá thầu cho quảng cáo của mình dựa trên tần suất quảng cáo xuất hiện trên Mạng hiển thị của Google. Bạn đặt số tiền tối đa bạn muốn trả cho quảng cáo, cho dù quảng cáo có được nhấp hay không.

Tại sao lại sử dụng đặt giá thầu CPM

Một số người thích đặt giá thầu CPM hơn do họ muốn có thể đặt số tiền tối đa họ sẽ trả cho mỗi hiển thị, thay vì cho mỗi nhấp chuột.

Những người khác đơn giản là không quan tâm đến số nhấp chuột cho chiến dịch quảng cáo của họ. Các doanh nghiệp chỉ muốn tên của mình được nhiều người biết đến hơn chẳng hạn, có thể quan tâm nhiều đến số lần xem quảng cáo hơn so với số nhấp chuột và lượt truy cập trang web của họ.

Đặt giá thầu CPM hiện chỉ có sẵn cho các loại chiến dịch “Mạng hiển thị của Google – Tất cả các tính năng” và “Mạng hiển thị của Google – Tiếp thị lại”.

Mẹo

Nếu mục tiêu chính của bạn là bán hàng trực tuyến hoặc lượt truy cập vào trang web, thì đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) có thể là tùy chọn tốt hơn cho bạn.

So sánh nhanh giữa đặt giá thầu CPM và đặt giá thầu CPC

Chúng tôi sẽ đi vào một vài chi tiết thêm bên dưới, nhưng sau đây là một số khái niệm cơ bản:

  Đặt giá thầu CPM Đặt giá thầu CPC
Cân nhắc sử dụng đặt giá thầu này nếu: Bạn quan tâm nhiều hơn đến số lần xem quảng cáo thay vì số nhấp chuột được tạo ra Bạn quan tâm nhiều hơn đến số nhấp chuột
Giá thầu: Số tiền tối đa bạn sẵn lòng chi cho

1.000 lần hiển thị

Số tiền tối đa bạn sẵn lòng chi cho

1 nhấp chuột

Số tiền thực tế được tính: Không nhiều hơn những gì cần thiết để xếp hạng cao hơn nhà quảng cáo ngay bên dưới bạn Không nhiều hơn những gì cần thiết để xếp hạng cao hơn nhà quảng cáo ngay bên dưới bạn

Cách giá thầu CPM và giá thầu CPC cạnh tranh

Quảng cáo với loại giá thầu khác nhau có thể cạnh tranh cho cùng một vị trí trên Mạng hiển thị.

Để giữ công bằng, khi quảng cáo CPC và quảng cáo CPM cạnh tranh cho cùng vị trí trên Mạng hiển thị, hai loại quảng cáo này được so sánh tương xứng về số tiền họ sẵn sàng trả cho hiển thị một cách hiệu quả. Với quảng cáo CPM, giá thầu CPM tối đa thể hiện số tiền nhà quảng cáo sẵn lòng trả cho mỗi 1.000 lần hiển thị; với quảng cáo CPC, Google ước tính số lượng nhấp chuột quảng cáo có thể nhận được trong 1.000 lần hiển thị để so sánh.

Tìm hiểu thêm về cách giá thầu CPM và giá thầu CPC cạnh tranh.

Cách sử dụng đặt giá thầu CPM

Với đặt giá thầu CPM, bạn đặt số tiền cao nhất bạn muốn trả cho mỗi 1.000 lần hiển thị quảng cáo. Chúng tôi gọi đây là giá thầu CPM tối đa hay đơn giản là “CPM t.đa”.

CPM tối đa của bạn càng cao, cơ hội xuất hiện cho quảng cáo của bạn càng lớn.  Như mọi khi, hệ thống AdWords sẽ chỉ tính cho bạn số tiền cần thiết để duy trì quảng cáo của bạn ở trên quảng cáo cao nhất kế tiếp.

Mẹo

Quảng cáo văn bản CPM có thể có lợi thế đặc biệt: khi quảng cáo này giành được vị trí, đôi khi chúng được dành cho toàn bộ không gian quảng cáo, thay vì phải chia sẻ không gian với quảng cáo văn bản khác.  iều này giúp cho chúng có nhiều khả năng được chú ý hơn.

Đối với các chiến dịch thông thường, điểm bắt đầu hợp lý cho giá thầu CPM là có phần cao hơn giá thầu CPC bạn sẽ sử dụng cho quảng cáo văn bản CPC có cùng nhắm mục tiêu.

Bạn có thể đặt giá thầu CPM t.đa của mình theo vài cách. Giả sử bạn bán hoa và bạn đã thiết lập nhóm quảng cáo với các từ khóa như hoa hồng, hoa cúc và hoa tulip.

 • CPM của nhóm quảng cáo: ặt CPM t.đa của bạn ở cấp nhóm quảng cáo và bạn sẽ có cùng CPM cho tất cả các từ khóa và vị trí trong nhóm quảng cáo đó. Giả sử bạn chọn CPM của nhóm quảng cáo là 1,2 đô la Mỹ. Nếu quảng cáo của bạn hiển thị trên trang web liên quan đến hoa hồng hoặc hoa tulip hoặc xuất hiện trên blog về hoa, CPM tối đa luôn luôn là 1,2 đô la Mỹ.  ây là cách dễ dàng nhất để quản lý giá thầu CPM của bạn.
 • CPM cấp vị trí: Bạn có thể đặt giá thầu CPM cho mỗi vị trí nếu bạn muốn. Nếu bạn biết rằng một trang web mang lại kết quả tuyệt vời cho bạn, bạn có thể đặt giá thầu nhiều hơn cho vị trí ở đó.

8. Chọn giá thầu cho chiến dịch trên Mạng hiển thị của bạn

Giá thầu trên Mạng hiển thị của Google cho phép bạn tận dụng giá trị tối đa của quảng cáo bằng cách chỉ đặt mức giá phù hợp cho quảng cáo của mình trên Mạng hiển thị. Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng giá thầu trên Mạng hiển thị khi bạn nhắm mục tiêu cả Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị.

Quảng cáo tìm kiếm và quảng cáo hiển thị hình ảnh tiếp cận mọi người tại các thời điểm khác nhau. Khi mọi người chủ động tìm kiếm thứ gì đó, quảng cáo tìm kiếm của bạn có thể là câu trả lời họ cần. Tuy nhiên, những người nhìn thấy quảng cáo của bạn trên Mạng hiển thị có thể chỉ đang duyệt một blog yêu thích hoặc đang xem video — không chủ động tìm kiếm những gì bạn cung cấp.

Tỷ lệ nhấp (CTR) thường thấp hơn trên Mạng hiển thị, vì có thể khó thu hút được sự chú ý của người đọc hơn.  ó là lý do tại sao giá thầu trên Mạng hiển thị tồn tại: để cho phép bạn đặt Giá thầu CPC tối đa cho các nhấp chuột chỉ xảy ra trên Mạng hiển thị. Bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với chi phí của mình và bạn có thể đảm bảo giá thầu của mình phù hợp với giá trị bạn nhận được từ quảng cáo của mình. Lưu ý  ối với các chiến dịch mà bạn chỉ đang nhắm mục tiêu đến Mạng hiển thị, chúng tôi khuyên bạn không nên đặt giá thầu trên Mạng hiển thị vì AdWords sẽ sử dụng giá thầu đó thay vì giá thầu từ khóa riêng lẻ, nếu có. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng giá thầu nhóm quảng cáo cơ bản hoặc bật giá thầu tùy chỉnh — nếu chúng có sẵn trong nhóm quảng cáo — cho một trong các phương pháp nhắm mục tiêu của bạn. Tìm hiểu về đặt giá thầu tùy chỉnh.

Mẹo

Bạn cũng có thể đặt điều chỉnh giá thầu để kiểm soát nhiều hơn về thời gian và vị trí quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện. Có thể đặt điều chỉnh giá thầu ở cấp chiến dịch (cho thiết bị di động, thời gian, ngày và vị trí) và cũng có thể sử dụng điều chỉnh giá thầu để đặt giá thầu cạnh tranh hơn cho các phương pháp nhắm mục tiêu cụ thể, như vị trí hoặc sở thích, trong nhóm quảng cáo của bạn. Chọn giá thầu đầu tiên của bạn

Để tìm giá thầu phù hợp trên Mạng hiển thị, bạn có thể đặt giá thầu khởi điểm, xem điều gì xảy ra và sau đó chỉnh sửa giá thầu. Nếu bạn không đặt giá thầu cụ thể trên Mạng hiển thị, AdWords sẽ sử dụng giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo của bạn.

Mạng hiển thị có thể mang lại cho bạn các kết quả tốt hơn hoặc tệ hơn quảng cáo tìm kiếm, tùy thuộc vào doanh nghiệp của bạn và cách bạn quảng cáo. Ví dụ: nếu bạn bán máy ảnh, blog dành cho thợ chụp ảnh có thể là một nơi rất tốt cho quảng cáo của bạn, với đối tượng hứng thú với những gì bạn bán.

Sau khi bạn đặt giá thầu đầu tiên của mình, hãy đợi vài ngày, sau đó truy cập vào tài khoản của bạn và trên chế độ xem “Tất cả chiến dịch”, tìm hàng “Tổng cộng” cho Mạng hiển thị. Tại đó, bạn sẽ nhìn thấy số lần hiển thị, số nhấp chuột và chi phí cho quảng cáo của mình. Bạn có thể tự hỏi không chỉ “tôi có nhận được nhiều nhấp chuột không?” mà còn “các nhấp chuột đó có mang lại kết quả tôi muốn không?” Tiếp tục theo dõi số lần hiển thị và số nhấp chuột, nhưng bạn nên đợi hai tuần trước khi thực hiện quá nhiều thay đổi. Nếu bạn chỉnh sửa giá thầu của mình quá thường xuyên, bạn có thể không đánh giá được hiệu suất của mình một cách chính xác.

Chúng tôi khuyên bạn nên bật Theo dõi chuyển đổi vì tính năng này có thể giúp bạn thấy các nhấp chuột nào đang mang lại kết quả tốt cho bạn trên trang web của mình.

Mẹo

Hiệu suất quảng cáo của bạn trên Mạng hiển thị không ảnh hưởng đến xếp hạng của bạn cho quảng cáo tìm kiếm. Và CTR thấp hơn trên Mạng hiển thị không ảnh hưởng đến  iểm chất lượng của quảng cáo cho tìm kiếm của bạn.

Google có thể tính phí dịch vụ cho bạn nếu chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu danh mục sở thích trên Mạng hiển thị. Nếu bạn bị tính phí dịch vụ, giá thầu tối đa của bạn được giảm trước phiên đấu giá và phí được cộng vào giá đóng phiên đấu giá. Tìm hiểu thêm về đấu giá quảng cáo trên Mạng hiển thị.

Đặt giá thầu trên Mạng hiển thị

Nếu chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm và hiển thị, bạn có thể thực hiện các bước sau để đặt giá thầu của riêng bạn trên Mạng hiển thị:

 1. Nhấp vào tên chiến dịch.
 2. Nhấp vào tab hóm quảng cáo.
 3. Tìm cột có tiêu đề “CPC tối đa của Mạng hiển thị”.
 4. Mỗi hàng nhóm quảng cáo sẽ có một trong những điều sau:
  • giá thầu hiện tại (nếu bạn đã đặt giá thầu) o giá thầu nhóm quảng cáo (xuất hiện có màu xám, nếu bạn đã đặt giá thầu thủ công cho chiến dịch của mình, nhưng chưa đặt bất kỳ giá thầu cụ thể nào)
  • từ “tự động” (nếu chiến dịch có chiến lược đặt giá thầu tự động, chẳng hạn như Trình tối ưu hóa chuyển đổi)
 5. Nhấp trực tiếp vào giá thầu và một hộp sẽ mở để bạn nhập giá thầu mới của mình. Lưu ý rằng bạn không thể nhấp vào giá thầu nhóm quảng cáo hoặc giá thầu đã được đặt thành “tự động”.
 6. Nhập giá thầu, sau đó nhấp vào Lưu.

Khi bạn chuyển đến nhóm quảng cáo trong chiến dịch, bạn sẽ thấy trình đơn thả xuống ” ặt giá thầu” bên trên bảng thống kê trên tab Mạng hiển thị. Từ trình đơn này, bạn có thể bật giá thầu tùy chỉnh cho một phương pháp nhắm mục tiêu trong nhóm quảng cáo của bạn.  iều này cho AdWords biết bạn muốn sử dụng giá thầu nào.

Mẹo

Nếu bạn không thể nhấp vào từ “tự động”, điều đó có nghĩa là bạn đã chọn “đặt giá thầu tự động” trong cài đặt chiến dịch của mình. Chỉnh sửa cài đặt đặt giá thầu và ngân sách để chọn giá thầu của riêng bạn.

Nếu bạn đang tạo một nhóm quảng cáo hoàn toàn mới, bạn sẽ nhìn thấy trường “giá thầu trên Mạng hiển thị” gần cuối quá trình. Bạn có thể nhập giá thầu của mình vào đó.

Bạn đang cần sở hữu 1 website

chạy quảng cáo GOOGLE hiệu quả?

VN3C sau nhiều năm tồn tại trên thị trường. Chúng tôi cung cấp nền tảng website hỗ trợ bạn chạy quảng cáo hiệu quả.

Đến với VN3C với website chỉ từ 1.000.000 đ nhưng được tư vấn quảng cáo google hiệu quả hoàn toàn miễn phí.

Liên hệ ngay

Hotline: 0336.955.056.

website: http://vn3c.net

fanpage facebook: https://www.facebook.com/vn3ctran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *