Giới thiệu ngân sách

1. Đặt ngân sách cho chiến dịch của bạn

Nếu bạn đã từng lên kế hoạch nghỉ mát, bạn biết tầm quan trọng của việc xác định giới hạn cho số tiền bạn có thể chi tiêu trong khi cho phép chi những khoản ngoài dự kiến. Tương tự như vậy, AdWords cho phép bạn đặt ngân sách hàng ngày cho các chiến dịch của mình với sự linh hoạt thay đổi ngân sách bất kỳ lúc nào.

Quyết định số tiền chi tiêu

Với AdWords, bạn chọn ngân sách hàng ngày cho mỗi chiến dịch dựa trên mục tiêu quảng cáo của bạn và tổng số tiền bạn có thể chi tiêu mỗi ngày.

Ví dụ:

Giả sử chi phí nhấp chuột trung bình là $0,10 và bạn muốn khoảng 100 nhấp chuột mỗi ngày. Bạn có thể đặt ngân sách là $10 mỗi ngày.

Sử dụng ví dụ này, dưới đây là cách bạn tìm ra ngân sách hàng ngày của mình:

$0,10 x 100 = $10 mỗi ngày (Giá mỗi nhấp chuột x Số nhấp chuột mỗi ngày = Ngân sách hàng ngày)

Nếu bạn thường làm việc với ngân sách quảng cáo hàng tháng, bạn có thể tính toán số tiền mà bạn có thể đặt ngân sách hàng ngày của mình bằng cách chia ngân sách hàng tháng của bạn cho 30,4 – số ngày trung bình mỗi tháng.

Ví dụ:

Giả sử bạn thường chi $304 mỗi tháng cho quảng cáo.  ể tìm ra ngân sách hàng ngày của bạn, bạn chia $304 cho 30,4 và sẽ nhận ngân sách hàng ngày là $10.

Sử dụng ví dụ này, dưới đây là cách bạn tìm ra ngân sách hàng ngày của mình:

304 / 30,4 = $10 mỗi ngày (Ngân sách hàng tháng / Số ngày trung bình mỗi tháng = Ngân sách hàng ngày)

Bạn cũng có thể tạo ngân sách được chia sẻ, cho phép bạn phân bổ ngân sách trên nhiều chiến dịch.

Đặt ngân sách hàng ngày của bạn

Ngân sách hàng ngày của bạn áp dụng cho một chiến dịch, không áp dụng cho tất cả các chiến dịch trong tài khoản của bạn. Dưới đây là cách đặt ngân sách hàng ngày của bạn cho chiến dịch mới:

 1. ăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào +Chiến dịch mới và chọn loại chiến dịch bạn muốn tạo:

– “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị”

– “Chỉ Mạng tìm kiếm”

– “Chỉ Mạng hiển thị”

 1. Trên trang “Chọn cài đặt chiến dịch”, hãy cuộn đến phần ” ặt giá thầu và ngân sách” và nhập ngân sách hàng ngày riêng lẻ hoặc sử dụng ngân sách được chia sẻ.
 2. Hoàn tất (hoặc bỏ qua) việc chọn cài đặt chiến dịch khác của bạn và nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Mẹo

 • Nhận đề xuất. AdWords hiển thị ngân sách được đề xuất cho các chiến dịch liên tục đáp ứng ngân sách hàng ngày của chiến dịch nhưng có tiềm năng kiếm được nhiều nhấp chuột và hiển thị hơn. Tìm hiểu cách tìm rangân sách hàng ngày được đề xuất.
 • Đừng đặt và sau đó bỏ quên. Hãy thường xuyên kiểm tra tài khoản của bạn để tìm những chiến dịch bị giới hạn bởi ngân sách hoặc còn tiền. Ngân sách bị giới hạn có thể có nghĩa là ít nhấp chuột và hiển thị hơn bạn có thể kiếm được, trong khi ngân sách tăng lên có thể thực sự làm tăng giá mỗi nhấp chuột của quảng cáo nếu bạn sử dụng đặt giá thầu tự động. Bạn có thể kiểm tra cột Trạng thái trên tab Chiến dịch để xem liệu có bất kỳ chiến dịch nào của bạn cho thấy trạng thái “Bị giới hạn bởi ngân sách” hay không.

 

Thay đổi ngân sách hàng ngày của bạn bất kỳ lúc nào

Bạn có thể thay đổi ngân sách hàng ngày của mình bất kỳ lúc nào và nhiều lần như bạn muốn.

Khi thay đổi ngân sách chiến dịch hàng ngày, bạn sẽ thấy những điều chỉnh này ngay lập tức trong tài khoản của mình. Dựa vào thời điểm bạn chỉnh sửa ngân sách của mình, cách mà chiến dịch của bạn tiêu thụ ngân sách có thể khác nhau. Dưới đây là những gì sẽ xảy ra với ngân sách dựa trên thời điểm hoặc tần suất thay đổi của bạn:

Giữa ngày Chiến dịch thường sẽ chi tiêu khoảng 50% ngân sách trong nửa ngày đầu tiên và phần còn lại trong nửa ngày sau. Tuy nhiên, nếu nhu cầu cho quảng cáo của bạn xảy ra sớm nhất trong ngày, bạn có thể chi tiêu 70% ngân sách hàng ngày trong buổi sáng. Nếu bạn thực hiện thay đổi ngân sách vào khoảng giữa trưa, bạn có thể chi tiêu thêm 50% ngân sách hàng ngày mới của mình vào buổi chiều, có thể dẫn đến tổng chi tiêu trong ngày hơi nhiều hơn so với ngân sách hàng ngày có hiệu lực trong ngày đó. Kết quả này dẫn đến từ thực tế hệ thống được thiết kế để làm cho những ngày có lưu lượng truy cập thấp hơi vượt quá ngân sách hàng ngày của bạn vào những ngày có lưu lượng truy cập cao hơn, miễn là chúng tôi không bao giờ vượt quá giới hạn tính phí hàng tháng của bạn.

Nếu bạn đã giảm đáng kể ngân sách hàng ngày, thì cũng có thể phân phối quảng cáo của bạn sẽ giảm đáng kể cho thời gian còn lại trong ngày.

 

Nhiều lần một Bạn sẽ bị tính phí dựa trên ngân sách hàng ngày cao nhất mà bạn đã chọn cho ngày ngày         đó.
Giữa ngày Bạn sẽ bị tính phí trong tháng không nhiều hơn ngân sách mới nhân với số ngày tháng                 còn lại trong tháng cộng với tổng số tiền chi tiêu cho chiến dịch trước khi thay đổi ngân sách.

Ví dụ: nếu vào ngày 24 tháng 11, ngân sách hàng ngày của bạn là 5 đô la Mỹ và bạn đã chi tiêu 113 đô la Mỹ cho tháng này và vào cùng ngày, bạn thay đổi ngân sách hàng ngày của mình thành 10 đô la Mỹ, bạn sẽ bị tính phí không nhiều hơn như sau:

$113 đã chi tiêu cho đến thời điểm này + ($10/ngày X 7 ngày còn lại) = $183

Nhiều lần một Tính toán tương tự sẽ áp dụng cho việc thay đổi ngân sách của bạn vào giữa tháng. tháng

Lưu ý

Ngay cả khi bạn không cố tình thay đổi ngân sách chiến dịch hàng ngày của mình, những hành động sau đây đều được xem là thay đổi ngân sách (để tính số tiền tối đa bạn sẽ bị tính phí trong tháng theo lịch):

 • Thay đổi ngày kết thúc chiến dịch của bạn.
 • Thay đổi chế độ phân phối của bạn (phân phối bình thường hoặc phân phối nhanh).
 • Chọn múi giờ khác cho tài khoản AdWords của bạn.

Tìm hiểu cách chọn múi giờ và múi giờ đó ảnh hưởng đến chu kỳ ngân sách của bạn như thế nào.

2. Lý do chi phí có thể vượt quá ngân sách hàng ngày của bạn

AdWords giúp bạn tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI) bằng cách xem những ngày có lưu lượng truy cập tìm kiếm cao hơn và sau đó hiển thị quảng cáo của bạn thường xuyên hơn vào những ngày đó. Khi điều này xảy ra, tổng chi phí hàng ngày của bạn có thể nhiều hơn tối đa 20% so với ngân sách hàng ngày thông thường của bạn – nhưng AdWords sẽ ngăn không cho chiến dịch của bạn chi tiêu quá khả năng trong cả tháng dựa trên giới hạn tính phí hàng tháng.

Khi chi phí chiến dịch nhiều hơn ngân sách hàng ngày của chúng

Nếu bạn đã nhận thấy rằng tổng chi phí hàng ngày của một chiến dịch quảng cáo nhiều hơn số tiền bạn đã lập ngân sách cho ngày đó, điều đó có nghĩa là chiến dịch của bạn chi tiêu ngân sách nhiều hơn vào những ngày có lưu lượng truy cập tìm kiếm cao hơn và ít hơn vào những ngày có lưu lượng truy cập thấp hơn.  Bằng cách này, tối đa 120% ngân sách chiến dịch hàng ngày của bạn có thể được sử dụng để hiển thị quảng cáo vào các ngày nhất định trong tuần hoặc vào thời điểm nhất định trong tháng dựa trên dao động trong lưu lượng truy cập, nhưng không nhiều hơn số tiền bạn chi tiêu vào chiến dịch mỗi tháng.

Lưu lượng truy cập tìm kiếm có thể dao động vì những lý do sau:

 1. Cho dù đó là ngày cuối tuần hay ngày trong tuần
 2. Tính thời vụ và ngày lễ
 3. Sự kiện địa chính trị và văn hóa

Giảm ngân sách hàng ngày của bạn cho các ngày khác trong tháng giúp chiến dịch của bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng của chúng. Tuy nhiên, trong trường hợp chi phí vượt quá giới hạn 120%, bạn sẽ vẫn chỉ bị tính phí cho 20% vượt quá ngân sách hàng ngày của mình.

Ví dụ: nếu ngân sách hàng ngày của bạn là 10 đô la Mỹ mỗi ngày và bạn đã tích lũy chi phí 15 đô la Mỹ vào một ngày nhất định, bạn sẽ chỉ bị tính phí 12 đô la Mỹ. AdWords sử dụng giới hạn tính phí hàng tháng để ngăn bạn vô tình bị tính phí quá mức.

Giới hạn tính phí hàng tháng

Mặc dù chi phí chiến dịch của bạn có thể trên ngân sách hàng ngày 20% vào một ngày nhất định bất kỳ, AdWords sẽ sử dụng giới hạn tính phí hàng tháng. Miễn là ngân sách của bạn nhất quán trong suốt cả tháng, bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn ngân sách hàng ngày nhân với số ngày trung bình trong một tháng, 365 ngày trong một năm ÷ 12 tháng hoặc 30,4 ngày/tháng.

Ví dụ:

Nếu ngân sách của bạn là 10 đô la Mỹ mỗi ngày trong suốt cả tháng, thì số tiền tối đa bạn sẽ bị tính phí là 304 đô la Mỹ (ngân sách hàng ngày 10 đô la Mỹ x trung bình 30,4 ngày mỗi tháng) trong chu kỳ thanh toán đó.

Nếu ngân sách của bạn có cùng giá trị trong suốt một tháng và bạn tích lũy chi phí trong một tháng theo lịch nhiều hơn giới hạn hàng tháng cho phép, bạn sẽ chỉ bị tính phí cho giới hạn hàng tháng của mình. Ví dụ: nếu ngân sách hàng ngày của bạn là 10 đô la Mỹ mỗi ngày trong suốt một tháng (giới hạn tính phí hàng tháng 304 đô la Mỹ) và bạn đã tích luỹ chi phí 310 đô la trong một tháng theo lịch thì bạn sẽ chỉ bị tính phí 304 đô la.

Tuy nhiên, giới hạn tính phí hàng tháng sẽ không được sử dụng nếu ngân sách hàng ngày của bạn thay đổi trong suốt tháng, mặc dù giới hạn hàng ngày 120% vẫn được áp dụng.  ối với những chiến dịch bị tạm dừng ở giữa tháng hoặc chiến dịch không chạy đủ một tháng, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa ngân sách hàng ngày trung bình và tổng chi phí của mình.

3. Tránh ngân sách hàng ngày bị cạn

Nếu bạn có một ngân sách hạn chế, bạn muốn tận dụng tối đa từng xu bạn chi tiêu cho chiến dịch quảng cáo của mình. Khi ngân sách bị giới hạn, quảng cáo của bạn không thể hiển thị thường xuyên như bạn muốn — hoặc có thể hoàn toàn không hiển thị. Thay vì ngừng chiến dịch và bỏ lỡ nhấp chuột hoặc chi tiêu nhiều hơn khả năng của bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ một số kỹ thuật để chi tiêu ngân sách của bạn hiệu quả hơn.

 • Giảm giá thầu cho các chiến dịch “bị giới hạn bởi ngân sách” có khả năng giảm giá mỗi nhấp chuột trung bình.
 • Cho phép AdWords tự động đặt giá thầu cho bạn để nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể với ngân sách hàng ngày hiện tại cho chiến dịch của bạn.
 • Chọn “Phân phối bình thường” cho quảng cáo của bạn, thay vì “Phân phối nhanh”.
 • Xem xét ngân sách được đề xuất để ước tính xem cách ngân sách khác có thể cải thiện hiệu suất của bạn.

Giảm giá thầu của bạn trong các chiến dịch “bị giới hạn bởi ngân sách”

Mặc dù phản trực giác, việc giảm nhẹ giá thầu trong các chiến dịch “bị giới hạn bởi ngân sách” có khả năng giúp bạn kiếm được nhiều nhấp chuột hơn. Giảm giá thầu cho các chiến dịch bị ràng buộc ngân sách có thể làm giảm số tiền trung bình bạn trả khi có ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn, có khả năng ngân sách của bạn kéo dài hơn và nhận được nhiều nhấp chuột hơn. Tuy nhiên, giảm giá thầu quá nhiều có thể dẫn đến ít nhấp chuột hơn nếu giá thầu của bạn không còn cạnh tranh nữa. Nếu bạn chọn giảm giá thầu, hãy kiểm tra chiến dịch vài ngày sau đó để đảm bảo rằng bạn đã không giảm giá thầu của mình quá nhiều. Tìm hiểu cách chỉnh sửa giá thầu của bạn

Cho phép AdWords tự động đặt giá thầu cho bạn

Giải pháp thay thế cho việc giảm giá thầu của chính bạn là cho phép AdWords tự động điều chỉnh giá thầu cho bạn. Khi AdWords tự động đặt giá thầu cho bạn, thay đổi giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột (CPC) của từ khóa hoặc vị trí, giá thầu đó sẽ vẫn nằm trong ngân sách hàng ngày mục tiêu mà bạn đã đặt cho chiến dịch đó. Tìm hiểu thêm về đặt giá thầu tự động

Cách cho phép AdWords tự động đặt giá thầu thay mặt bạn

Lưu ý:  Đặt giá thầu tự động không sẵn có với các tính năng sau:

 1. Nhấp vào tab Cài đặt trong chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Cuộn đến phần “Chiến lược đặt giá thầu” và chọn “AdWords sẽ đặt giá thầu để giúp tối đa hóa số nhấp chuột trong phạm vi ngân sách mục tiêu của tôi”
 3. Nhập ngân sách hàng ngày cho chiến dịch của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Thay đổi cách phân phối của bạn từ ” Nhanh” sang “Bình thường”

Hãy nghĩ rằng “Phân phối nhanh” giống như nhiên liệu máy bay phản lực. Cách này có khả năng sử dụng hết ngân sách hàng ngày của chiến dịch sớm trong ngày bằng cách hiển thị quảng cáo của bạn nhanh hơn cho đến khi đạt đến ngân sách của bạn. “Phân phối bình thường” giống như ngọn nến cháy chậm. Cách này trải rộng phân phối quảng cáo của bạn đồng đều hơn suốt cả ngày.

Nếu bạn đang sử dụng đặt giá thầu thủ công, chiến dịch của bạn sẽ được đặt thành “Phân phối bình thường” theo mặc định. Không thể sử dụng “Phân phối nhanh” với đặt giá thầu tự động.

Cách thay đổi cách phân phối

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn
 2. Chọn tab Cài đặt trong chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong phần ” ặt giá thầu và ngân sách”, hãy nhấp vào + Cách phân phối (nâng cao) và sau đó nhấp vào liên kết Chỉnh sửa.
 4. Chọn “Chuẩn: Hiển thị quảng cáo đồng đều theo thời gian”.
 5. Nhấp vào Lưu.

Tìm “ngân sách được đề xuất” cho chiến dịch của bạn

AdWords hiển thị ngân sách được đề xuất cho các chiến dịch liên tục đáp ứng ngân sách hàng ngày của chiến dịch nhưng có tiềm năng kiếm được nhiều nhấp chuột và hiển thị hơn. Bạn có thể sử dụng chúng để ước tính cách ngân sách mới có thể cải thiện khả năng hiển thị quảng cáo của chiến dịch. Những đề xuất này dựa trên phân tích chi tiết về hiệu suất của chiến dịch trong 15 ngày qua, cùng với các yếu tố khác được liệt kê bên dưới:

 • Hiệu suất chiến dịch gần đây
 • Ngân sách chiến dịch hiện tại
 • Danh sách từ khóa
 • Cài đặt nhắm mục tiêu theo chiến dịch

AdWords sẽ không hiển thị ngân sách hàng ngày được đề xuất nếu bạn hiếm khi đáp ứng ngân sách hàng ngày hoặc nếu chiến dịch của bạn hạn chế dữ liệu. Nếu bạn không thấy ngân sách được đề xuất và bạn biết quảng cáo không được hiển thị thường xuyên như chúng có thể do ngân sách của bạn bị giới hạn, bạn có thể muốn xem xét tăng ngân sách với số tiền mà bạn cảm thấy phù hợp với mình.

Cách tìm ngân sách được đề xuất của chiến dịch

 1. Chọn tab Cài đặt trong chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Bên cạnh “Ngân sách”, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Xem ngân sách được đề xuất.
 4. Xem lại ngân sách hàng ngày mới được đề xuất, nếu có, bao gồm bất kỳ hướng dẫn nào về lưu lượng truy cập tiềm năng. Khi bạn quyết định ngân sách mới của mình sẽ là bao nhiêu, hãy nhập số tiền mới.
 5. Nhấp vào Lưu.

Cách tính đề xuất ngân sách

Đề xuất ngân sách dựa trên từ khóa và được xác định bởi tổng số lần quảng cáo của bạn có thể đã hiển thị nếu bạn có ngân sách không giới hạn. Nói cách khác, AdWords xem xét tần suất quảng cáo của bạn đã không đủ điều kiện hiển thị dựa trên các giới hạn ngân sách.

Khi đó, AdWords so sánh số lần hiển thị tiềm năng này với tần suất người nào đó thực sự nhấp vào quảng cáo của bạn (tỷ lệ nhấp hoặc CTR) và thực tế các nhấp chuột của bạn tốn bao nhiêu chi phí (giá mỗi nhấp chuột thực tế hoặc CPC của bạn). So sánh này cho thấy ngân sách của bạn phải là bao nhiêu để đáp ứng tốt hơn lưu lượng truy cập có sẵn cho bạn.

Để xem xét lưu lượng truy cập tìm kiếm và chi phí có thể biến động, đề xuất ngân sách của bạn sẽ kết hợp các ước tính của từng ngày riêng biệt.  iều này có nghĩa là ngay cả khi doanh nghiệp của bạn theo chu kỳ – tức là bạn thường thấy những đột biến về lưu lượng truy cập trong cả tuần – ngân sách được đề xuất dựa vào số lượng lưu lượng truy cập trung bình.

Mặc dù chúng tôi có thể tính ngân sách của bạn phải là bao nhiêu để trang trải tất cả lưu lượng truy cập có thể có, chúng tôi khuyên bạn không nhất thiết phải bỏ ra toàn bộ số tiền đó. Ngân sách được đề xuất của bạn cố gắng nắm bắt nhiều hiển thị quảng cáo hơn mà không thay đổi ngân sách của bạn một cách đột ngột.

Ví dụ:

Nếu ngân sách hàng ngày hiện tại của bạn là $10 và chúng tôi thấy ngân sách đó cần phải là $100 để nắm bắt tất cả lưu lượng truy cập có thể có, nên số tiền được đề xuất có thể ít hơn, chẳng hạn như $20 (số tiền có thể khác nhau tùy thuộc vào ngân sách hiện tại và lưu lượng truy cập tiềm năng của bạn).

Bạn đang cần sở hữu 1 website

chạy quảng cáo GOOGLE hiệu quả?

VN3C sau nhiều năm tồn tại trên thị trường. Chúng tôi cung cấp nền tảng website hỗ trợ bạn chạy quảng cáo hiệu quả.

Đến với VN3C với website chỉ từ 1.000.000 đ nhưng được tư vấn quảng cáo google hiệu quả hoàn toàn miễn phí.

Liên hệ ngay

Hotline: 0336.955.056.

website: http://vn3c.net

fanpage facebook: https://www.facebook.com/vn3ctran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *