Hướng dẫn fix lỗi mất khung soạn thảo trên xenforo

Trong quá trình update phiên bản xenforo các bạn sẽ gặp những lỗi như mất khung soạn thảo trên trình duyệt của xenforo. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi này cách đơn giản.

Các bạn vào đường dẫn tenmien/admin.php?templates/outdated

Bạn đã có 1 loạt các template không tương thích cho phiên bản của bạn. Tìm với từ khóa editor mình có file editor_ui.css không tương thích.

Tìm đến template defult với cũng file editor_ui.css mình coppy toàn bộ nội dung ở đây áp dụng xenforo 1.2.5 và thay cho nội dung file editor_ui.css vừa update.

Lưu lại và tận hưởng thành quả.