Hướng dẫn cấu hình version (phiên bản) phần mềm

SemVer là một thư viện trợ giúp phiên bản (version) cho PHP của Chris Kankiewicz với sự hỗ trợ cho phân tích cú pháp, gia tăng và so sánh.

Đây là cách sử dụng cơ bản khởi tạo đối tượng SemVer \ Version:

Với một thể hiện của SemVer \ Version, bạn có thể truy cập các giá trị riêng lẻ:

Nếu bạn muốn xây dựng thứ gì đó tăng dần gói của bạn, bạn có thể sử dụng phương pháp tăng của gói này:

Cuối cùng, các so sánh khá tiện dụng:

Trước khi xem PHLAK / SemVer này, tôi không biết rằng nhà soạn nhạc cũng có thư viện nhà soạn nhạc / semver, trong đó có lớp so sánh và lớp semver, tuy nhiên, tôi không tìm thấy phương thức tăng trong PHLAK / SemVer.

Để có được hướng dẫn cài đặt, hãy xem PHLAK / SemVer trên GitHub!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *