Laravel 5.7 Sử dụng action urls

Cú pháp tương tự có thể gọi được cho các action URL  đến Laravel 5.7 nhờ Sebastian De Deyne! Bạn cũng có thể nghe thấy tính năng này được gọi là cú pháp mảng có thể gọi” cho các tác vụ tạo URL.

Dưới đây là cách hoạt động của nó bắt đầu từ 5.7:

Hiện tại (như Laravel 5.6) trình trợ giúp hành động chỉ hỗ trợ kiểu sau mà bạn có thể đã quen thuộc với:

Một lợi ích của định dạng cú pháp mảng có thể gọi mới là khả năng điều hướng trực tiếp đến bộ điều khiển nếu bạn sử dụng trình soạn thảo văn bản hoặc IDE hỗ trợ điều hướng mã.

Bạn có thể tìm thấy nó trong tài liệu sắp tới để tạo URL và nếu bạn quan tâm đến các thay đổi mã được thực hiện để hỗ trợ tính năng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *