Laravel 5.7: trang mặc định của phân trang

Laravel 5.7 có một phương pháp phân trang mới để tùy chỉnh trang đầu tiên khi bắt đầu duyệt website của trình tạo trang. Nhờ phương pháp mới, bạn không còn cần một view phân trang tùy chỉnh trong một số trường hợp. Dưới đây là API bạn có thể sử dụng để xác định trang mặc định của trang hiện tại:

Nhờ sự đóng góp của Michał Putkowski, bạn nên kiểm tra nó để xem việc thực hiện. Dưới đây là một hình ảnh khác về những gì bạn có thể mong đợi với tính năng này, được trình bày bởi Rachid Laasri:

Tính năng mới này sẽ tuyệt vời để cắt bỏ nhu cầu về mẫu tùy chỉnh trong một số trường hợp, nhưng vẫn hữu ích khi biết cách tùy chỉnh trang khi hiển thị.

Biên tập Ghi chú: Tại thời điểm viết phương thức này là linksOnEachSide nhưng sau đó nó được thay đổi thành onEachSide

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *