Top 5 trang web lưu trữ video tốt nhất dành cho website

Bạn cần một chỗ để lưu trữ nội dung video của bạn? Vì nhiều lý do, việc lưu trữ nội dung video của bạn không thể thực thi vì video quá nặng Thay vì làm điều đó, các trang web lưu trữ video tốt nhất cung cấp giải pháp không chỉ dễ dàng hơn mà còn hoạt động tốt hơn.

Hướng dẫn thay đổi đường dẫn quản trị wordpress

WordPress là một nền tảng rất an toàn, nhưng luôn có các bước bạn có thể thực hiện để bảo vệ trang web của mình hơn nữa. Thay đổi URL trang đăng nhập của bạn là một tùy biến nhỏ của kế hoạch bảo mật toàn diện – khiến hacker và những người muốn truy cập trái phép vào quản trị của bạn khó truy cập hơn.