Quản lý nhiều tài khoản

1. Tạo Tài khoản trung tâm khách hàng

Nếu bạn là đại lý hoặc người nào đó quản lý nhiều tài khoản AdWords, thì tài khoản Trung tâm khách hàng (MCC) có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép bạn xem và dễ dàng quản lý tất cả các tài khoản AdWords của bạn từ một tài khoản. Ngoài ra, việc có tài khoản MCC sẽ cho phép bạn lấy dữ liệu, chạy các tập lệnh và thực hiện các hành động trên tất cả tài khoản của mình.

Cách tài khoản MCC có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian

 • Dễ dàng xem nhiều tài khoản được quản lý, bao gồm các tài khoản MCC khác, qua chế độ xem Trung tâm khách hàng.
 • Xem thông tin có liên quan cho tất cả tài khoản được quản lý tại một vị trí.
 • Chạy báo cáo trên nhiều tài khoản được quản lý một lúc hoặc tải xuống chế độ xem Trung tâm khách hàng vào tệp CSV.
 • Sử dụng một thông tin đăng nhập duy nhất để truy cập vào tất cả tài khoản được quản lý.
 • Tạo và liên kết tài khoản AdWords từ trong tài khoản MCC của bạn. Tạo tài khoản MCC ể tạo tài khoản MCC, hãy thực hiện theo bốn bước sau:
  1. Truy cập http://www.google.com/intl/en/adwords/myclientcenter/ và nhấp vào Đăng ký ngay bây giờ ở góc trên cùng.
  2. Chọn tên người dùng và mật khẩu mới. Không được sử dụng tên người dùng và mật khẩu này để đăng nhập vào các tài khoản AdWords khác.
  3. ặt thông tin tổng quát, chẳng hạn như tên tài khoản và cách bạn lập kế hoạch để sử dụng tài khoản, cũng như múi giờ mới và đơn vị tiền tệ mới. Bạn có thể muốn chọn múi giờ bạn làm việc và đơn vị tiền tệ bạn kinh doanh.
  4. Nếu bạn đồng ý với điều khoản dịch vụ, hãy chấp nhận các quy tắc sử dụng và bạn đã hoàn tất. Bạn đã có một tài khoản MCC hoàn toàn mới!

Liên kết tài khoản AdWords với tài khoản MCC của bạn

Liên kết tài khoản AdWords hiện tại  ể liên kết tài khoản AdWords hiện tại với MCC của bạn:

 1. Hãy truy lục số ID khách hàng AdWords của khách hàng của bạn (xuất hiện ở góc trên cùng của trang tài khoản AdWords).
 2. Đăng nhập vào MCC của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 3. Nhấp vào Liên kết tài khoản hiện tại, xuất hiện phía trên bảng tài khoản được quản lý của bạn.
 4. Nhập số ID khách hàng của khách hàng mới vào trường thích hợp.
 5. Nhấp vào Tiếp tục, sau đó Gửi.
 6. Khi bạn nhấp vào Gửi, khách hàng sẽ nhận được thông báo tài khoản mời họ liên kết với tài khoản của bạn. Nếu họ là quản trị viên trên tài khoản, họ có thể chấp nhận lời mời của bạn bằng cách truy cập vào “Tài khoản của tôi” > “Truy cập tài khoản” trong tài khoản của họ và nhấp vào “Chấp nhận lời mời”.

Trong quá trình này, bạn sẽ thấy thông báo đang chờ xử lý đối với tài khoản (sắp) được quản lý trong MCC của mình. Khi khách hàng chấp nhận, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận và tài khoản sẽ tự động được liên kết với MCC của bạn. Liên kết tài khoản AdWords mới  để tạo và liên kết tài khoản AdWords với MCC của bạn:

 1. Đăng nhập vào MCC của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào liên kết Tạo tài khoản phía trên bảng tài khoản được quản lý của bạn.
 3. Hoàn tất biểu mẫu và nhấp vào Tạo tài khoản.
 4. Nhấp vào Tạo chiến dịch để tạo chiến dịch cho khách hàng của bạn trong trình hướng dẫn đăng ký AdWords. Sau đó, hãy quay lại MCC của bạn để nhập thông tin thanh toán của khách hàng. Bạn sẽ cần phải nhập thông tin này để kích hoạt tài khoản được quản lý mới của bạn. Bạn cũng có thể quay lại bước này sau đó bằng cách nhấp vào tài khoản được quản lý trong chế độ xem chính của MCC.

Hủy liên kết tài khoản AdWords khỏi tài khoản MCC của bạn

Quan trọng: Nếu bạn hủy liên kết một tài khoản trên Chi tiêu do người quản lý xác định (MDS), thì tất cả ngân sách đang hoạt động và đang chờ xử lý sẽ bị vô hiệu và quảng cáo của tài khoản sẽ ngừng phân phát trong vòng 30 phút. Bạn sẽ không được lập hóa đơn cho hoạt động của tài khoản diễn ra sau thời điểm này. Tuy nhiên, bạn sẽ được lập hóa đơn cho bất kỳ chi phí chưa thanh toán nào được tích lũy trước khi tài khoản bị hủy liên kết. Tài khoản sẽ tiếp tục phân phối quảng cáo khi tài khoản được liên kết với MCC mới và được chỉ định một ngân sách.

Để hủy liên kết tài khoản từ MCC của bạn:

 1. Đăng nhập vào MCC của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Chọn tài khoản được quản lý mà bạn muốn hủy liên kết.
 3. Nhấp vào “Sắp xếp tài khoản”.
 4. Nhấp vào “Hủy liên kết (các) tài khoản”.

2. Sử dụng Trung tâm khách hàng

Trung tâm khách hàng (MCC) là công cụ mạnh mẽ dùng để xử lý nhiều tài khoản AdWords. Hãy xem MCC là tài khoản ô với nhiều tài khoản AdWords (tài khoản được quản lý) được liên kết với tài khoản ô đó. Tài khoản ô tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép bạn xem và dễ dàng quản lý tất cả các tài khoản AdWords của mình từ một vị trí. Tài khoản MCC không phải là “bản nâng cấp” của tài khoản AdWords của bạn. Thay vào đó, đó là một tài khoản hoàn toàn mới mà bạn tạo.

Ai nên sử dụng tài khoản MCC

 • Nhà quảng cáo lớn có nhiều tài khoản AdWords, các bên thứ ba, chẳng hạn như:
  • Đại lý
  • Nhà tiếp thị bằng công cụ tìm kiếm (SEM) o Người quản lý giá thầu tự động (ABM)
  • Và các chuyên gia tiếp thị trực tuyến khác quản lý nhiều tài khoản khách hàng hoặc chiến dịch lớn

Bạn có thể làm gì với tài khoản MCC

 • Sử dụng một thông tin đăng nhập để truy cập vào tất cả tài khoản được quản lý.
 • Dễ dàng xem nhiều tài khoản được quản lý, kể cả các tài khoản MCC khác, bằng cách sử dụng chế độ xem Trung tâm khách hàng.
 • Xem thông tin có liên quan cho tất cả tài khoản được quản lý tại một vị trí.
 • Chạy báo cáo trên nhiều tài khoản được quản lý cùng một lúc hoặc tải xuống chế độ xem Trung tâm khách hàng vào tệp CSV.
 • Nhanh chóng tạo và liên kết các tài khoản AdWords mới từ trong tài khoản MCC của bạn.

Như thường lệ, chủ sở hữu tài khoản được quản lý riêng lẻ có thể đăng nhập vào tài khoản AdWords của họ và duy trì quyền truy cập vào thông tin đăng nhập của mình.

Cách tạo tài khoản MCC

Hãy thực hiện theo bốn bước cơ bản sau:

 1. Truy cập http://www.google.com/intl/vi/adwords/myclientcenter/ và nhấp vào ” ăng ký ngay bây giờ” ở góc trên cùng.
 2. Chọn tên người dùng và mật khẩu hoàn toàn mới. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn tên người dùng và mật khẩu khác với bất kỳ tên người dùng hoặc mật khẩu nào mà bạn đã sử dụng với AdWords trước đó.
 3. Đặt thông tin tổng quát, chẳng hạn như tên tài khoản và cách bạn lập kế hoạch để sử dụng tài khoản, cũng như múi giờ mới và đơn vị tiền tệ mới.
 4. Chấp nhận quy tắc sử dụng và bạn đã hoàn tất. Bạn đã có tài khoản MCC hoàn toàn mới!

3. Hiểu các cấp truy cập Trung tâm khách hàng (MCC)

Bạn có thể coi cấp tài khoản MCC như một cái cây. Mỗi MCC cấp cao nhất có thể phân nhánh để quản lý các tài khoản cá nhân hoặc các MCC khác. Sau đó, các MCC cấp phụ có thể phân nhánh để quản lý nhiều tài khoản hoặc MCC cá nhân hơn, v.v…  Để giúp bạn điều hướng thông qua cấu trúc này, đường dẫn nằm ở đầu mỗi trang tài khoản ghi lại số lượng cấp tài khoản cho vị trí hiện tại của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể liên kết với tối đa bốn cấp MCC trên hoặc dưới cấp của mình.

Tổng quan về cấp và vai trò của người quản lý MCC

Khi bạn liên kết Trung tâm khách hàng (MCC) cấp phụ với MCC cấp cao nhất của mình, bạn có thể quản lý tài khoản giống như cách mà bạn quản lý tài khoản AdWords riêng lẻ hiện tại.

Để truy cập vào MCC được quản lý, đăng nhập vào MCC cấp cao nhất của bạn. Từ đây, bạn có thể điều hướng đến các MCC khác bằng cách thực hiện một trong những điều sau:

 • Chọn MCC cấp phụ từ trình đơn thả xuống “Chuyển sang khách hàng” được liệt kê ở đầu trang. Các MCC cấp phụ được biểu thị bằng dấu hoa thị.
 • Nhấp vào MCC cấp phụ từ bảng tài khoản được quản lý. “Người quản lý khách hàng” sẽ được chỉ ra bên dưới ID khách hàng.

Chỉ  định người quản lý và cấp MCC

Bạn có thể cấp cho ai đó quyền chỉ truy cập vào một số tài khoản được quản lý trong Trung tâm khách hàng (MCC) bằng cách tận dụng khả năng liên kết MCC với một MCC khác. Ví dụ bên dưới minh họa chi tiết hơn về ý tưởng này:

Amy quản lý năm tài khoản và cô muốn đối tác của mình, Bill giúp cô quản lý ba trong số năm tài khoản đó.  Để hoàn thành việc này:

 1. Amy hủy liên kết ba tài khoản từ MCC của cô.
 2. Bill tạo MCC của chính mình, để liên kết ba tài khoản đó.
 3. Sau đó, Amy liên kết MCC của Bill với MCC của cô.

Amy vẫn có quyền truy cập vào toàn bộ năm tài khoản: hai qua MCC của cô và ba qua MCC của Bill. Nói cách khác, Bill chỉ có quyền truy cập vào ba tài khoản trong MCC của anh.

Thay đổi người quản lý khách hàng

Việc di chuyển tài khoản được quản lý sang một Trung tâm khách hàng (MCC) khác rất đơn giản trong MCC cấp cao nhất của bạn. Nếu bạn cần di chuyển MCC hoặc tài khoản được quản lý chỉ có quyền truy cập API, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể trợ giúp bạn. Nếu bạn di chuyển tài khoản theo Chi tiêu do người quản lý xác định (MDS) từ một MCC sang một MCC khác, cả hai MCC phải có quyền truy cập vào  ơn đặt hàng do người quản lý xác định (MDO) cung cấp tài khoản cho các quảng cáo tiếp tục chạy. Nếu MCC mới không có quyền truy cập, tất cả ngân sách đang hoạt động và chưa xử lý của tài khoản này sẽ bị vô hiệu hoá, đồng thời quảng cáo của tài khoản sẽ ngừng chạy trong 30 phút. Việc cung cấp quảng cáo sẽ được tiếp tục lại khi người quản lý khách hàng mới tạo một ngân sách cho tài khoản.

Ví dụ 1:

MDO được áp dụng cho MCC cấp cao nhất chứa hai MCC cấp phụ. Bạn di chuyển tài khoản được quản lý từ MCC phụ 1 sang MCC phụ 2. Quảng cáo của tài khoản vẫn chạy do tài khoản được quản lý vẫn nằm trong cùng một MDO.

Ví dụ 2:

MCC cấp cao nhất của bạn chứa hai MCC cấp phụ. Tuy nhiên, mỗi MCC phụ có MDO riêng. Bạn di chuyển tài khoản được quản lý từ MCC phụ 1 sang MCC phụ 2. Ngân sách của tài khoản được quản lý bị chấm dứt và quảng cáo ngừng chạy do tài khoản này bị thay đổi MDO. Quảng cáo của tài khoản này sẽ tiếp tục chạy khi bạn tạo một ngân sách mới cho tài khoản.

4. Giới thiệu về Bảng điều khiển MCC

Bảng điều khiển MCC giúp dễ dàng xem nhiều loại thống kê tài khoản khách hàng hơn từ cấp tài khoản MCC cao nhất. Thống kê hiệu suất và ngân sách cho các tài khoản khách hàng hiện được hiển thị trên từng trang được gắn tab riêng, cung cấp chế độ xem số liệu thống kê chính toàn diện hơn, ở cấp cao nhất trên các tài khoản có quản lý. Bây giờ, bạn cũng có thể chọn khoảng thời gian để xem thống kê, giúp dễ dàng giới hạn chế độ xem thống kê tài khoản của mình theo phạm vi tuần, tháng, năm hoặc ngày cụ thể.

Trên trang Hiệu suất, bạn sẽ tìm thấy số liệu thống kê về nhấp chuột, chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi, cũng như các cột Nhấp chuột qua Mạng tìm kiếm và Hiển thị riêng lẻ, cho phép dễ dàng so sánh hiệu suất dựa trên vị trí của mạng.

Trên trang Ngân sách, bạn sẽ tìm thấy thông tin về ngày bắt đầu và ngày kết thúc, phần trăm chi tiêu ngân sách và tổng chi tiêu cho mỗi tài khoản.

Vui lòng đọc Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi để tìm hiểu về tần suất cập nhật thống kê của Bảng điều khiển MCC.

5. Quản lý một tài khoản lớn hoặc nhiều tài khoản

Nếu bạn đang đọc bài viết này, thì bạn đã nắm vững các khái nhiệm cơ bản về AdWords và bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu về một số công cụ nâng cao của chúng tôi — đặc biệt, các công cụ tiết kiệm thời gian mà bạn có thể sử dụng để quản lý một tài khoản lớn hoặc nhiều tài khoản cùng một lúc. Chúng tôi sẽ nhấn mạnh: AdWords Editor, Giao diện lập trình ứng dụng (API) của AdWords, Trung tâm khách hàng (MCC) của AdWords và AdWords ValueTrack. Những công cụ này có thể giúp bạn hợp lý hóa luồng công việc, tạo các ứng dụng và theo dõi thông tin chi tiết về mỗi nhấp chuột trên quảng cáo của mình.

Hàng loạt tác vụ

Nếu bạn có một tài khoản, bạn có thể chọn nhiều mục trên tab chiến dịch, từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo, sau đó, thực hiện các thay đổi cho các lựa chọn này sử dụng nút Chỉnh sửa. Ví dụ: bạn có thể chọn hàng trăm quảng cáo, sau đó, thay đổi văn bản quảng cáo, URL đích hoặc URL hiển thị trên tất cả các quảng cáo này. Bạn có thể thực hiện hàng loạt thay đổi tương tự cho ngân sách của chiến dịch và nhóm quảng cáo hoặc giá thầu trên từ khóa chẳng hạn.

AdWords Editor

Nếu bạn có số lượng lớn chiến dịch hoặc từ khóa, AdWords Editor có thể hợp lý hóa các thay đổi tài khoản của bạn và tiết kiệm thời gian cho bạn. Quy trình cơ bản là: tải xuống tài khoản, chỉnh sửa chiến dịch ngoại tuyến, sau đó tải các thay đổi lên AdWords.

Dù bạn chỉnh sửa một từ khóa hay thêm hàng trăm quảng cáo văn bản, Editor đều cho phép bạn thực hiện các thay đổi cho tài khoản của mình một cách nhanh chóng và thuận tiện. Sử dụng Editor, bạn có thể:

 • Thực hiện tìm kiếm chi tiết trên các chiến dịch
 • Làm việc ngoại tuyến, sau đó tải lên các thay đổi của bạn bất kỳ lúc nào.
 • Thực hiện hàng loạt thay đổi, như cập nhật giá thầu hoặc thêm từ khóa.
 • Sao chép hoặc di chuyển các mục giữa các nhóm quảng cáo và chiến dịch.
 • Điều hướng thông qua tài khoản của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • Truyền các thay đổi được đề xuất cho người khác và nhận phản hồi từ họ trước khi bạn đăng thay đổi.

Giao diện lập trình ứng dụng AdWords

Giao diện lập trình ứng dụng (API) của Google AdWords cho phép nhà phát triển tạo các ứng dụng tương tác trực tiếp với máy chủ Google AdWords. Và API rất linh hoạt và hữu dụng — bạn có thể sử dụng API để tạo ứng dụng đáp ứng các nhu cầu của mình. Sử dụng API, bạn có thể:

 • Tạo tự động từ khóa, văn bản quảng cáo, URL đích và báo cáo tùy chỉnh.
 • Tích hợp dữ liệu AdWords với hệ thống kho hàng của bạn để quản lý các chiến dịch dựa trên kho hàng.
 • Phát triển các công cụ và ứng dụng bổ sung để giúp bạn quản lý tài khoản.

Bạn thậm chí có thể phát triển bằng ngôn ngữ mà bạn chọn. Giao diện API SOAP của AdWords được tất cả các ngôn ngữ lập trình phổ biến hỗ trợ, bao gồm Java, PHP, Python, .NET, Perl, Ruby và Javascript.

Trung tâm khách hàng của AdWords

Hãy coi tài khoản Trung tâm khách hàng (MCC) là tài khoản “ô” với nhiều tài khoản AdWords

(“tài khoản được quản lý”) được liên kết với nó. Với MCC, bạn có thể quản lý nhiều tài khoản AdWords nhanh chóng và dễ dàng từ một vị trí. Sử dụng tài khoản MCC, bạn có thể:

 • Sử dụng một thông tin đăng nhập duy nhất để truy cập vào tất cả tài khoản được quản lý.
 • Dễ dàng xem nhiều tài khoản được quản lý, bao gồm các tài khoản MCC khác, qua chế độ xem Trung tâm khách hàng.
 • Xem thông tin có liên quan cho tất cả tài khoản được quản lý tại một vị trí.
 • Chạy báo cáo trên nhiều tài khoản được quản lý cùng một lúc hoặc tải xuống chế độ xem Trung tâm khách hàng vào tệp CSV.
 • Nhanh chóng tạo và liên kết các tài khoản AdWords mới từ trong tài khoản MCC của bạn.

Chủ sở hữu tài khoản được quản lý riêng lẻ luôn có thể đăng nhập vào tài khoản AdWords và duy trì quyền truy cập vào thông tin đăng nhập của mình.

Tìm hiểu cách tạo tài khoản Trung tâm khách hàng.

AdWords ValueTrack

ValueTrack là tính năng gắn thẻ URL AdWords dễ sử dụng của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng ValueTrack với Google Analytics hoặc giải pháp theo dõi của riêng bạn để nhận được dữ liệu chi tiết về từng nhấp chuột lên quảng cáo của mình. Thông tin này cho phép bạn điều chỉnh chiến dịch và cài đặt của mình để cải thiện lợi tức đầu tư.

Đây là cách tính năng này hoạt động: khi một người nhấp vào quảng cáo và truy cập trang web của bạn, ValueTrack có thể ghi lại thông tin nhất định, ví dụ như trang web nơi khách truy cập đã nhấp vào quảng cáo của bạn, quảng cáo cụ thể đã được hiển thị và từ khóa đã khiến quảng cáo xuất hiện.  Để sử dụng ValueTrack, bạn sẽ thêm thẻ đặc biệt mà chúng tôi cung cấp vào URL đích của quảng cáo của bạn.

Bạn đang cần sở hữu 1 website

chạy quảng cáo GOOGLE hiệu quả?

VN3C sau nhiều năm tồn tại trên thị trường. Chúng tôi cung cấp nền tảng website hỗ trợ bạn chạy quảng cáo hiệu quả.

Đến với VN3C với website chỉ từ 1.000.000 đ nhưng được tư vấn quảng cáo google hiệu quả hoàn toàn miễn phí.

Liên hệ ngay

Hotline: 0336.955.056.

website: http://vn3c.net

fanpage facebook: https://www.facebook.com/vn3ctran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *