Nền tảng website: WordPress

Tính năng chính

  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý tin tức
  • Quản lý dịch vụ
  • Kết nối facebook, tự động đăng bài viết lên các group, fanpage
  • Thanh toán online
  • Reponsive
  • Đồng bộ hóa comment với mạng xã hội
...