Tạo quảng cáo của bạn

6.1. Quảng cáo hình ảnh

Chính sách là gì?

Quảng cáo hình ảnh là quảng cáo xuất hiện cùng với hình ảnh. Các quy tắc áp dụng cho quảng cáo văn bản thường cũng áp dụng cho quảng cáo hình ảnh.  ể đảm bảo quảng cáo hình ảnh của bạn phù hợp, chúng tôi cũng có các yêu cầu bổ sung khi sử dụng định dạng quảng cáo hình ảnh, như sau. Chính sách bên dưới áp dụng cho cả quảng cáo hình ảnh độc lập và quảng cáo hình ảnh được tạo bằng Thư viện mẫu quảng cáo.

Yêu cầu kỹ thuật

Quảng cáo hình ảnh tĩnh
Loại tệp •       .JPEG

•       .JPG dự phòng

•       .PNG

•       .GIF

Kích thước tệp         150 KB trở xuống
Kích thước hình ảnh •       Hình chữ nhật dọc: 240 x 400

•       Hình chữ nhật dài trên điện thoại di động: 320 x 50

•       Biểu ngữ: 468 x 60

•       Hình chữ nhật dài: 728 x 90

•       Hình vuông: 250 x 250

•       Hình vuông nhỏ: 200 x 200

•       Hình chữ nhật lớn: 336 x 280

•       Hình chữ nhật trong dòng: 300 x 250

•       Hình chữ nhật đứng: 120 x 600

•       Hình chữ nhật đứng rộng: 160 x 600

•       Nửa trang: 300 x 600

•       Hình chữ nhật dài lớn: 970×90

•       Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động: 320 x 100

•       Biển quảng cáo: 970 x 50

Xem kích thước hình ảnh mẫu

 

Quảng cáo hình ảnh động
Loại tệp       .GIF
Kích thước tệp       150 KB trở xuống
Kích thước hình ảnh •       Biểu ngữ: 468 x 60

•       Hình chữ nhật dài: 728 x 90

•       Hình vuông: 250 x 250

•       Hình vuông nhỏ: 200 x 200

•       Hình chữ nhật lớn: 336 x 280

•       Hình chữ nhật trong dòng: 300 x 250

•       Hình chữ nhật đứng: 120 x 600

•       Hình chữ nhật đứng rộng: 160 x 600

•       Nửa trang: 300 x 600

•       Hình chữ nhật dài lớn: 970×90

•       Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động: 320 x 100

•       Biển quảng cáo: 970 x 50

Xem kích thước hình ảnh mẫu

Tốc độ và độ dài hoạt ảnh •          ộ dài hoạt ảnh phải từ 30 giây trở xuống

•          Hoạt ảnh có thể được lặp lại nhưng phải ngừng sau 30 giây

•          Quảng cáo hoạt ảnh định dạng GIF phải từ 5 fps trở xuống

     
Quảng cáo Flash
Loại tệp       .SWF (Flash)
Kích thước tệp       150 KB trở xuống
Kích thước hình ảnh •       Biểu ngữ: 468 x 60

•       Hình chữ nhật dài: 728 x 90

•       Hình vuông: 250 x 250

•       Hình vuông nhỏ: 200 x 200

•       Hình chữ nhật lớn: 336 x 280

•       Hình chữ nhật trong dòng: 300 x 250

•       Hình chữ nhật đứng: 120 x 600

•       Hình chữ nhật đứng rộng: 160 x 600

  •       Nửa trang: 300 x 600

•       Hình chữ nhật dài lớn: 970×90

•       Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động: 320 x 100

•       Biển quảng cáo: 970 x 50

Xem kích thước hình ảnh mẫu

Tốc độ và độ dài hoạt ảnh •          ộ dài hoạt ảnh phải từ 30 giây trở xuống

•          Hoạt ảnh có thể được lặp lại nhưng phải ngừng sau 30 giây

•          Quảng cáo Flash phải từ 20 fps trở xuống

Phiên bản

Flash

•       Quan trọng

Hiện tại, AdWords chỉ hỗ trợ Adobe Flash Player phiên bản 4 đến 10.1. Nếu quảng cáo của bạn sử dụng bất kỳ phiên bản nào khác (chẳng hạn như 10.2), bạn không thể tải quảng cáo lên được.

•       Việc bao gồm các thông số này có thể khiến quảng cáo Flash không hoạt động trong một số trường hợp.

Lưu ý

Một số kích thước quảng cáo hình ảnh chỉ có sẵn ở một số vùng.

Google hạn chế hành vi được mã hóa sau đây:

 • Cuộc gọi thêm: Mã quảng cáo không thể thực hiện cuộc gọi máy chủ bên ngoài cho Javascript bổ sung hoặc chức năng khác. Tất cả chức năng phải được địa phương hóa thành chính mã.
 • Theo dõi bỏ qua: Không thể thay đổi hành vi quảng cáo để tránh hoặc loại trừ URL chuyển hướng của AdWords.
 • Thay đổi đích: Quảng cáo phải hướng người dùng đến trang web có URL đích thích hợp.

Không nên mở URL đích trong Khung nội tuyến của chính quảng cáo.

 • Âm thanh được tích hợp: Quảng cáo chỉ có thể chứa âm thanh được bắt đầu bởi người dùng.
 • Hành vi trỏ chuột: Quảng cáo có thể ảnh hưởng hoặc thay đổi con trỏ chuột (mũi tên) của người dùng trong thông số quảng cáo nhưng người dùng có thể ngừng tương tác này nếu quảng cáo không do người dùng thực hiện hoặc quảng cáo phải tự động ngừng sau 5 giây.
 • Số ngẫu nhiên: Quảng cáo có thể không bao gồm mã tạo hoặc sử dụng số ngẫu nhiên.
 • Các hành vi phá vỡ khác: Quảng cáo có thể không được thiết kế hoặc mã hóa để phá vỡ lưu lượng cơ bản và thông thường của AdWords. iều này bao gồm (nhưng không giới hạn) quảng cáo được hiển thị bình thường cho người dùng, Google ghi lại hiển thị và nhấp chuột dẫn người dùng đến URL đích được chỉ định bởi nhà quảng cáo trong tài khoản AdWords của họ.  ể biết thêm chi tiết về Flash, bao gồm đặc điểm kỹ thuật chi tiết, hãy tham khảo trung tâm trợ giúp Flash chính thức.

Yêu cầu nội dung

Bố cục đồ họa

Quảng cáo phải chiếm toàn bộ không gian của kích thước hình ảnh bạn đã chọn và chúng không thể xuất hiện nằm nghiêng hoặc lật ngược. Quảng cáo không được phân đoạn, chứa nhiều bản sao của chính quảng cáo bên trong quảng cáo hoặc xuất hiện nhiều quảng cáo.

Google cũng không cho phép quảng cáo mở rộng ngoài khung hoặc cách khác xâm phạm trên trang web.

Lưu ý rằng trong mỗi quảng cáo hình ảnh, chúng tôi sẽ đính kèm lớp phủ đồ họa thông tin nhỏ. Chúng tôi sẽ không định lại kích thước hình ảnh của bạn để phù hợp với yếu tố này. Quảng cáo của bạn phải luôn được gửi bằng kích thước định dạng gốc đầy đủ và tính đến yếu tố lớp phủ này. Nếu quảng cáo bạn gửi được định lại kích thước trước, có thể có thêm khoảng trắng hiển thị khi quảng cáo của bạn được hiển thị. Bạn có thể xem trước quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện như thế nào với lớp phủ này trong quá trình tạo quảng cáo khi tạo quảng cáo hình ảnh chuẩn hoặc quảng cáo hình ảnh mẫu trong Thư viện mẫu quảng cáo.

Mức độ liên quan và chất lượng

Quảng cáo hình ảnh phải có liên quan đến trang web được quảng cáo. Hình ảnh quảng cáo phải rõ ràng và có thể nhận ra, với văn bản dễ đọc. Chúng tôi không cho phép sử dụng hình ảnh không rõ ràng, mờ hoặc không thể nhận ra được trong quảng cáo.

Ánh sáng nhấp nháy và ánh sáng lóe lên

Google không cho phép quảng cáo nền ánh sáng nhấp nháy, ánh sáng lóe lên hoặc cách khác làm xao lãng.

Bắt chước nội dung trang web, bản tin hoặc quảng cáo văn bản

Google không cho phép quảng cáo bắt chước nội dung của nhà xuất bản hoặc lớp phủ hoặc các bản tin và tính năng. Quảng cáo cũng không thể chứa các ảnh chụp màn hình của quảng cáo văn bản Google AdWords hoặc cách khác mô phỏng quảng cáo văn bản AdWords theo bất kỳ cách nào.

Lừa nhấp chuột

Google không cho phép các hành vi quảng cáo có thể đánh lừa người dùng nhấp chuột vào quảng cáo:

 • Quảng cáo không thể giả vờ là cảnh báo hệ thống hoặc trang web.
 • Quảng cáo không thể bắt chước hoặc giống với hộp thoại, thông báo lỗi, v.v… của hệ điều hành Windows, Mac, Unix hoặc Chrome.
 • Quảng cáo nên thể hiện rõ ràng là quảng cáo và tách biệt với nội dung trang. o Hình nền quảng cáo phải có giao diện khác biệt của một quảng cáo.
  • Sản phẩm hoặc đề nghị quảng cáo phải được nhận dạng/quảng bá gắn liền với thương hiệu, biểu tượng hoặc tên tuổi của bạn.
  • Trên tất cả quảng cáo có nền một phần màu đen, trắng hoặc trong suốt, bạn phải thêm đường viền hiển thị có màu tương phản với màu nền chủ đạo của quảng cáo.
 • Hình phạt tối thiểu đối với một quảng cáo vi phạm là không chấp thuận chiến dịch.

 

Lừa nhấp chuột (quảng cáo hoạt ảnh)

Google không cho phép các hành vi quảng cáo sau đây có thể đánh lừa người dùng nhấp chuột vào quảng cáo:

 • Quảng cáo không thể cho mục đích duy nhất là tham gia cuộc thi hoặc chơi trò chơi hoặc giành giải thưởng. Tuy nhiên, quảng cáo có thể quảng bá đánh cược ăn cả và cuộc thi đấu trên trang web của họ.
 • Quảng cáo có thể mô phỏng chuột hoặc hành động máy tính như bắt chước sự chuyển động của biểu tượng chuột trong thông số quảng cáo miễn là hiệu ứng rê chuột ngừng sau 5 giây.
 • Quảng cáo có thể bắt chước tính năng hoặc biểu tượng hoạt ảnh miễn là chức năng hoạt động hoặc mục đích của các tính năng này có thể đạt được trên trang đích.

 Lừa nhấp chuột (Quảng cáo trong thư viện mẫu quảng cáo)

Google không cho phép các hành vi quảng cáo sau đây có thể đánh lừa người dùng nhấp chuột vào quảng cáo:

 • Quảng cáo có thể bắt chước tính năng hoặc biểu tượng hoạt ảnh miễn là chức năng hoạt động hoặc mục đích của các tính năng này có thể đạt được trên trang đích.

Trạng thái gia đình

Google chỉ định trạng thái gia đình cho tất cả quảng cáo để đảm bảo quảng cáo được hiển thị cho đối tượng thích hợp. Quảng cáo hình ảnh và nội dung mà quảng cáo chỉ đến phải là “an toàn cho gia đình”. Mọi quảng cáo hình ảnh và trang web được kết hợp của quảng cáo không thể chứa nội dung “không an toàn cho gia đình” hoặc “người lớn”.

Tôi có thể làm gì nếu quảng cáo của tôi bị từ chối?

Nếu quảng cáo của bạn bị từ chối vì vi phạm chính sách này, hãy thử xem xét các mẹo sau đây để giúp giải quyết vấn đề của bạn:

Lý do từ chối Điều này có nghĩa là gì? Bây giờ tôi phải làm gì?
 Độ dài hoạt ảnh không được chấp nhận  Độ dài hoạt ảnh quảng cáo của bạn dài hơn 30 giây.  Đảm bảo rằng độ dài hoạt ảnh quảng cáo của bạn từ 30 giây trở xuống.
Bố cục hình ảnh không chính xác Bố cục quảng cáo của bạn trái quy định hoặc mở rộng ngoài khung.  Đảm bảo rằng quảng cáo của bạn chiến toàn bộ không gian của kích thước hình ảnh đã chọn. Quảng cáo không được xuất hiện nằm nghiêng hoặc lật ngược và cũng không được xuất hiện như thể nhiều quảng cáo. Ngoài ra, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng quảng cáo của bạn không mở rộng ngoài khung hoặc cách khác xâm phạm trên trang web.
Nội dung hình ảnh không được chấp nhận Hành vi quảng cáo của bạn đang đánh lừa người dùng nhấp chuột vào quảng cáo.  Đảm bảo rằng quảng cáo của bạn không chứa mẹo quảng cáo sẽ đánh lừa người dùng nhấp chuột vào quảng cáo.
Chất lượng hình ảnh/video kém Quảng cáo của bạn không rõ ràng hoặc không thể nhận ra. Xóa tất cả hình ảnh không rõ ràng, mờ hoặc không thể nhận ra được khỏi quảng cáo của bạn.
Nội dung hình ảnh/video không được chấp nhận Quảng cáo của bạn chứa nội dung không được xem là an toàn cho gia đình Chỉnh sửa quảng cáo của bạn bằng cách xóa mọi nội dung người lớn hoặc không an toàn cho gia đình.

Làm cách nào để gửi lại quảng cáo của tôi để xem xét?

Nếu quảng cáo của bạn bị từ chối, bạn có thể gửi lại quảng cáo của mình để xem xét đơn giản bằng cách chỉnh sửa quảng cáo và sau đó lưu quảng cáo.  ể tránh bị từ chối lại, hãy đảm bảo quảng cáo của bạn tuân thủ chính sách của chúng tôi và bạn xóa mọi tham chiếu đến nội dung không được chấp nhận trước khi lưu quảng cáo của mình.

Dưới đây là cách chỉnh sửa quảng cáo của bạn:

 1. Truy cập vào tab Quảng cáo.
 2. Di chuột qua hàng của bảng liệt kê quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa. Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo của bạn và bạn sẽ có thể chỉnh sửa quảng cáo ngay tại đó.
 3. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa quảng cáo.

Sau khi chỉnh sửa và lưu quảng cáo, cột Trạng thái sẽ thay đổi từ “Bị từ chối” sang một trạng thái khác như ” đang xem xét” hoặc ” đủ điều kiện”. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc. Một số xem xét có thể mất thời gian lâu hơn vì một số quảng cáo yêu cầu xem xét phức tạp hơn.

Điều gì xảy ra nếu tôi vi phạm chính sách này?

 • Quảng cáo bị từ chối: Quảng cáo không tuân thủ chính sách này có thể bị từ chối. Quảng cáo bị từ chối sẽ không thể chạy cho đến khi vi phạm chính sách được xử lý và quảng cáo được chấp thuận.
 • Vô hiệu tên miền: Chúng tôi có thể tạm ngưng trang web vi phạm chính sách này, có nghĩa là trang web có thể không còn được quảng cáo với AdWords cho đến khi vấn đề được xử lý.
 • Tạm ngưng tài khoản: Tài khoản có thể bị tạm ngưng nếu bạn có nhiều vi phạm hoặc một vi phạm nghiêm trọng. Nếu điều này xảy ra, tất cả các quảng cáo trong tài khoản bị tạm ngưng sẽ ngừng chạy và chúng tôi không thể chấp nhận quảng cáo từ bạn nữa. Bất kỳ tài khoản nào có liên quan cũng có thể bị ngưng vĩnh viễn và tài khoản mới của bạn có thể tự động bị ngưng khi thiết lập. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

2. Mẹo tạo quảng cáo văn bản thành công

Không dễ để bao gồm mọi thứ bạn muốn nói về doanh nghiệp của mình chỉ trong một vài từ. Hãy bắt đầu bằng cách dành một chút thời gian để xem xét những việc bạn muốn làm với quảng cáo của mình. Sau đó, hãy sử dụng 6 mẹo trong bài viết này để tạo quảng cáo chính xác, phù hợp và hấp dẫn – và hy vọng sẽ mang lại cho bạn nhiều nhấp chuột!

Làm nổi bật điều khiến doanh nghiệp, sản phẩm hoặc phiếu mua hàng của bạn trở thành duy nhất

Giao hàng miễn phí? Nhiều lựa chọn? Hãy cho mọi người biết! Làm nổi bật các tính năng hoặc lĩnh vực giúp doanh nghiệp của bạn nổi bật so với đối thủ cạnh tranh.

Bao gồm giá, khuyến mại và độc quyền

Nếu bạn có thứ gì đó đặc biệt để chào bán, hãy đảm bảo khách hàng của bạn thấy được đề nghị đó. Mọi người thường tìm kiếm để quyết định về thứ gì đó. Cung cấp cho họ những gì họ cần để giúp họ quyết định. Ví dụ: nếu bạn giảm giá 10% trong thời gian giới hạn hoặc có sản phẩm độc quyền, đừng quên cho khách hàng của bạn biết!

Cho khách hàng biết họ có thể làm gì

Bạn đang bán? Cho khách hàng biết họ có thể mua những gì. Bạn đang cung cấp dịch vụ? Cho khách hàng biết họ sẽ nhận được những gì. Các động từ mạnh như Mua hàng, Gọi ngay hôm nay, Đặt hàng, Duyệt qua, Đăng ký hoặc Lấy báo giá cho khách hàng của bạn biết những gì họ có thể mong đợi thực hiện khi họ đến trang web của bạn.

Bao gồm ít nhất một trong số các từ khóa của bạn trong văn bản quảng cáo

Quảng cáo văn bản thành công có xu hướng chứa các từ phù hợp với tìm kiếm của một người. Bao gồm một trong số các từ khóa của bạn trong văn bản quảng cáo có thể thu hút sự chú ý của những người đã tìm kiếm từ khóa và cho thấy rằng quảng cáo của bạn có liên quan đến những gì họ muốn. Ngoài ra, từ khóa bạn sử dụng sẽ xuất hiện bằng chữ in đậm trong quảng cáo của bạn, giống như trong kết quả tìm kiếm, giúp dễ thấy hơn về mức độ liên quan của quảng cáo. Giả sử bạn bao gồm từ khóa máy ảnh kỹ thuật số trong dòng tiêu đề của quảng cáo, như “Mua máy ảnh kỹ thuật số” và một khách hàng tìm kiếm máy ảnh kỹ thuật số. Dòng tiêu đề của quảng cáo sẽ xuất hiện bằng chữ in đậm, như “Mua máy ảnh kỹ thuật số“. Dòng tiêu đề của quảng cáo cũng có thể xuất hiện bằng chữ in đậm nếu khách hàng đã tìm kiếm mua máy ảnh SLR, như “Mua máy ảnh kỹ thuật số”, vì “mua” và “máy ảnh” phù hợp với những từ trong cụm từ tìm kiếm của khách hàng.

Kết hợp quảng cáo với trang đích của bạn

Xem xét trang trên trang web mà bạn đang liên kết đến từ quảng cáo của  mình, trang này được gọi là trang đích.  ảm bảo khuyến mại hoặc sản phẩm trong quảng cáo của bạn được bao gồm trong trang đó. Cho mọi người biết họ có thể mong đợi gì khi họ nhấp vào quảng cáo. Nếu khách truy cập không tìm thấy những gì họ mong đợi sẽ thấy khi tiếp cận trang web của bạn, có thể họ sẽ rời khỏi.

Thu hút khách hàng đang xem quảng cáo của bạn trên thiết bị di động Khi khách hàng đang di chuyển, một số thông tin nhất định có thể hữu ích hơn cho họ (như vị trí cửa hàng hoặc số điện thoại) hay thông điệp cụ thể có thể thu hút được sự chú ý của họ. Bạn có thể hiển thị cho khách hàng trên điện thoại di động số điện thoại hoặc bản đồ có vị trí doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng cuộc gọi (còn được gọi là nhấp để gọi) hoặc tiện ích mở rộng vị trí để cung cấp cho khách hàng thông tin họ cần thực hiện hành động trong khi họ đang di chuyển. Ngoài ra, hãy xem xét tạo quảng cáo bổ sung phù hợp với các thiết bị di động, như văn bản làm nổi bật các ưu đãi đặc biệt hoặc giảm giá cho điện thoại di động cụ thể hay URL hiển thị được tối ưu hóa cho điện thoại di động.

Thử nghiệm

Tạo từ 3 đến 4 quảng cáo cho mỗi nhóm quảng cáo, thử các thông điệp khác nhau để xem thông điệp nào hoạt động tốt nhất với khách hàng của bạn. AdWords có thể tự động hiển thị quảng cáo có hiệu suất tốt hơn trong nhóm quảng cáo thường xuyên hơn.  iều này sẽ loại bỏ việc phỏng đoán và cho phép bạn xây dựng trên những gì bạn đã học được từ thử nghiệm của mình.

Ví dụ: nếu ba điều làm cho doanh nghiệp của bạn nổi bật là giao hàng miễn phí, giảm giá theo mùa và độc quyền đặt hàng trước, hãy tạo các quảng cáo khác nhau làm nổi bật từng tính năng đó và xem quảng cáo nào hoạt động tốt hơn.

Mẹo: Viết hoa chữ cái đầu tiên của từng từ trong tựa đề của quảng cáo giúp làm cho các từ nổi bật.

Ví dụ:

Bạn sở hữu cửa hàng máy ảnh và muốn bán máy ảnh 8 megapixel dôi ra để nhường chỗ cho hàng hóa mới.  ể tìm khách hàng cụ thể đang tìm kiếm máy ảnh này, bạn quyết định chạy một quảng cáo giảm giá 20%. Quảng cáo của bạn có thể trông giống như sau:

Máy ảnh 8 Megapixel www.example.com

Giảm 20% máy ảnh kỹ thuật số.

Giao hàng miễn phí. Mua ngay hôm nay!

Quảng cáo văn bản thành công có xu hướng chứa các từ đối sánh với tìm kiếm của một người và cho họ biết những gì họ có thể mong đợi khi nhấp vào quảng cáo. Lưu ý cách các chữ cái viết hoa trong quảng cáo “Máy ảnh 8 Megapixel” khiến từ nổi bật.

3. Điều gì tạo nên quảng cáo văn bản

Tất cả quảng cáo trực tuyến về cơ bản đều là những thông điệp có thể nhấp, kết nối khách hàng với trang web.

Quảng cáo văn bản, phiên bản đơn giản nhất của thông điệp có thể nhấp, gồm ba thành phần: dòng tiêu đề, URL hiển thị và mô tả. Hãy xem các thành phần của quảng cáo mẫu bên dưới:

Quảng cáo với Google                Dòng tiêu đề adwords.google.com.vn             URL hiển thị Muốn có kết quả nhanh chóng?          Mô tả

Tạo chiến dịch quảng cáo của bạn ngay hôm nay!

Quảng cáo văn bản trong Google AdWords phải đáp ứng các yêu cầu về độ dài sau:

  Quảng cáo mẫu Độ dài tối đa

(hầu hết các ngôn ngữ)

Độ dài tối đa

(các ngôn ngữ 2 byte*)

vực nhất định: Azerbaijan, Belarus, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Liên bang Nga, Hàn Quốc,  ài Loan, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina và Uzbekistan. Tìm hiểu cách tạo quảng cáo văn bản dài hơn.

Dòng tiêu đề

Dòng đầu tiên trong quảng cáo của bạn là dòng mà khách hàng có nhiều khả năng chú ý nhất. Nếu bạn thực sự muốn dòng tiêu đề của mình nổi bật, hãy xem xét việc đưa từ khóa vào. Mọi người có nhiều khả năng chú ý đến dòng tiêu đề phù hợp với điều họ đang tìm kiếm hơn. Trong quảng cáo mẫu của chúng tôi, từ khóa “quảng cáo” sẽ thu hút sự chú ý của những người đang tìm kiếm các cách để quảng cáo trực tuyến. Chúng tôi có thể hiển thị tối đa 25 ký tự trong dòng tiêu đề của bạn.

URL hiển thị

Xuất hiện với màu xanh lá cây, dòng này trong quảng cáo của bạn hiển thị địa chỉ của trang web mà bạn đang quảng cáo. AdWords cho phép bạn chọn URL hiển thị ngắn gọn nhưng ý nghĩa để cung cấp cho những người nhìn thấy quảng cáo của bạn ý tưởng rõ ràng về nơi mà họ sẽ được đưa đến khi họ nhấp vào liên kết.  ằng sau đó, bạn cũng có thể gán cho quảng cáo văn bản của mình một URL đích dài hơn, URL này sẽ đưa người nhấp vào quảng cáo của bạn tới vị trí chính xác trên cùng một trang web có liên quan đến chính quảng cáo đó. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy URL hiển thị trong quảng cáo của bạn chứ không nhìn thấy URL đích.

URL hiển thị dài

Chúng tôi có thể hiển thị tối đa 35 ký tự trên URL hiển thị của bạn do không gian có giới hạn.  ối với những ngôn ngữ sử dụng ký tự 2 byte, như tiếng Trung (giản thể hoặc phồn thể), tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, chúng tôi có thể hiển thị tối đa 17 ký tự trên URL hiển thị của bạn. Nếu URL hiển thị của bạn dài hơn độ dài ký tự tối đa, chúng tôi sẽ rút ngắn URL hiển thị của bạn khi chúng tôi hiển thị quảng cáo của bạn.

URL hiển thị được nâng cao bằng liên kết trang web

Bạn có thể thấy rằng URL hiển thị của quảng cáo văn bản của bạn bao gồm một tập hợp liên kết hiển thị vị trí của các trang trên trang web của bạn. Chúng tôi gọi những liên kết này là những đường dẫn – lấy cảm hứng từ các đường dẫn mà Hansel đã để lại qua các cánh rừng để tìm đường về nhà trong truyện cổ tích Grimm “Hansel và Gretel”. Những liên kết đường dẫn này giúp các khách hàng dễ dàng điều hướng đến các phần có liên quan của trang web của bạn.

ối với một số nhà quảng cáo, chúng tôi sẽ tự động thêm đường dẫn vào quảng cáo xuất hiện ở trên cùng hoặc dưới cùng của kết quả tìm kiếm của Google, giúp quảng cáo của bạn có liên quan hơn với khách hàng. Khách hàng có thể nhấp vào liên kết đường dẫn cá nhân để nhanh chóng điều hướng đến trang hoặc phần của trang web của bạn mà họ thấy có liên quan.

Ví dụ:

Giả sử một khách hàng muốn mua một đôi dép xăng đan và cô ấy tìm kiếm “dép xăng đan cho phụ nữ”. Chúng tôi có thể hiển thị cho cô ấy quảng cáo được nâng cao bằng đường dẫn sau đây:

Quyết định rằng cô ấy có thể muốn xem nhiều thứ hơn là chỉ dép xăng đan, cô ấy nhấp vào liên kết đường dẫn “Giầy cho phụ nữ”. Cô ấy xem những đôi bốt và dép xăng đan mà bạn bán — và tìm thấy những đôi giầy mà cô ấy thích! — thế nên cô ấy quyết định mua một đôi bốt da màu nâu và dép xăng đan màu hồng từ trang web của bạn.

Làm thế nào để hiển thị đường dẫn với quảng cáo của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa mã của trang web của bạn và thêm chú thích đường dẫn để hiển thị quảng cáo của bạn với đường dẫn. Lưu ý rằng bạn có quyền kiểm soát mã được sử dụng trên trang web của mình để tạo đường dẫn. Vì chúng tôi sử dụng chú thích đường dẫn từ trang đích của quảng cáo của bạn để tạo liên kết đường dẫn, nên bạn cũng có quyền kiểm soát đường dẫn nào được hiển thị với quảng cáo của mình hoặc liệu các đường dẫn có được hiển thị hay không. Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể chỉnh sửa mã trang web của bạn để hiển thị đường dẫn.

Đường dẫn và chi phí

Chúng tôi sẽ tính phí bạn mỗi lần một khách hàng nhấp vào bất kỳ liên kết nào trên quảng cáo của bạn, bất kể liên kết được nhấp vào là dòng tiêu đề của quảng cáo của bạn hay là liên kết đường dẫn. Bạn có thể quyết định khoản tiền lớn nhất bạn muốn trả cho một nhấp chuột bằng cách đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC).

Xem dữ liệu hiệu suất đường dẫn của bạn

Bạn có thể sử dụng phân đoạn để xem đường dẫn của bạn đang hoạt động như thế nào.  ể xem số lần ai đó nhấp chuột vào liên kết đường dẫn để truy cập trang web của bạn, chọn tab Quảng cáo và phân đoạn dữ liệu của bạn theo “Loại nhấp chuột”. Dữ liệu hiệu suất của bạn sẽ được bao gồm trong loại nhấp chuột ” ường dẫn”.

Mô tả

Các dòng cuối cùng trong quảng cáo văn bản là nơi bạn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ mình đang quảng cáo. Không gian bị giới hạn, vì vậy hãy chọn từ ngữ của bạn một cách cẩn thận để nêu bật các chi tiết và lợi ích quan trọng nhất. Chúng tôi có thể hiển thị tối đa 35 ký tự cho mỗi dòng mô tả.

Lưu ý rằng các quảng cáo văn bản trên Mạng hiển thị của Google có thể trông khác nhau.

Sử dụng các ký tự đặc biệt với quảng cáo của bạn

Bạn có thể viết quảng cáo của mình bằng một số ngôn ngữ được hỗ trợ. Hầu hết các ký tự không phải tiếng Anh, bao gồm dấu ngã, âm sắc và dấu móc dưới, sẽ xuất hiện chính xác trong quảng cáo của bạn, kể cả URL hiển thị.

ối với những ngôn ngữ sử dụng các ký tự 2 byte, như tiếng Trung (giản thể hoặc phồn thể), tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, quảng cáo văn bản của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google giống như khi xuất hiện trong tài khoản của bạn. Lưu ý rằng dòng tiêu đề, dòng mô tả và URL hiển thị của bạn phải đáp ứng giới hạn ký tự của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên xem trước quảng cáo của mình để đảm bảo bạn đã hài lòng với cách quảng cáo xuất hiện. Và nhớ kiểm tra quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo thay vì tìm kiếm trên Google.

4. Tạo quảng cáo hình ảnh ở những kích thước khác nhau

Bạn có muốn tạo ấn tượng cho khách hàng bằng đồ họa hấp dẫn không? Sử dụng quảng cáo hình ảnh để thu hút sự chú ý của mọi người khi họ duyệt các trang web trong Mạng hiển thị của Google. Mạng này chứa hàng nghìn trang web và ứng dụng, từ những tờ báo trực tuyến đến blog đến các trang web của Google, chẳng hạn như Blogger. Quảng cáo hình ảnh mang lại cho bạn một cách để lôi cuốn khách hàng vào trang web của mình, sử dụng kết hợp đồ họa và văn bản.

Trong bài viết này, bạn sẽ tiềm hiểu về:

 • Kích thước quảng cáo được hỗ trợ cho quảng cáo hình ảnh trên máy tính để bàn
 • Thiết bị di động cao cấp
 • Cách tạo quảng cáo hình ảnh
 • Cách sử dụng Thư viện mẫu quảng cáo

Nếu bạn đã duyệt trang web và xem quảng cáo đồ họa lớn trên đầu trang web, thì sau đó bạn quen thuộc với quảng cáo hình ảnh trông như thế nào. Dưới đây là ví dụ về quảng cáo hình ảnh trên trang web thích hợp (được tô sáng bằng màu đỏ):

Có hợp thời trang không? Quảng cáo hình ảnh của AdWords có thể xuất hiện theo nhiều kích thước được chấp thuận trước khác nhau, được đo lường bằng pixel. Sử dụng hình ảnh để chỉ cần tăng nhận thức về thương hiệu của bạn hoặc tăng số nhấp chuột và lưu lượng truy cập vào trang web của bạn.

Ví dụ:

Giả sử bạn bán khăn choàng cổ đan bằng tay trực tuyến và bạn muốn tạo nhiều doanh số bán hàng hơn. Tạo quảng cáo hình ảnh để giới thiệu khăn choàng cổ và nhắm mục tiêu các trang web Mạng hiển thị bán quần áo và phụ kiện. Hoặc có lẽ bạn chỉ muốn nhiều người hơn tìm hiểu về thương hiệu của bạn và không nhất thiết phải liên quan đến doanh số bán hàng. Trong trường hợp đó, bạn có thể muốn sử dụng quảng cáo hình ảnh trên blog hoặc diễn đàn cho những người đam mê đan.

Kích thước và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

Trước khi tạo quảng cáo trong AdWords, bạn sẽ cần chuẩn bị một tệp hình ảnh có kích thước và định dạng thích hợp. Các yêu cầu về kích thước và định dạng phụ thuộc vào vị trí bạn định hiển thị quảng cáo — trang web trên trình duyệt máy tính hoặc trên thiết bị di động.

Bạn có thể chạy nhiều loại quảng cáo, không chỉ quảng cáo hình ảnh, từ cùng một tài khoản AdWords và trong một số trường hợp, từ cùng một chiến dịch. Tìm hiểu về các loại chiến dịch khác nhau và định dạng quảng cáo có sẵn.

ặc điểm kỹ thuật cho quảng cáo hình ảnh trên trình duyệt máy tính

Các định dạng tệp có thể chấp nhận: .GIF, .JPG, .JPEG, .PNG, .SWF Giới hạn kích thước tệp: 150 KB trở xuống đối với tất cả các tệp.

Các kích thước quảng cáo được hỗ trợ:

 • Hình vuông 250 x 250

Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở bên cạnh trang hoặc ở cuối trang.

 • Hình vuông nhỏ 200 x 200

Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở bên cạnh trang hoặc ở cuối trang.

 • Biểu ngữ 468 x 60

Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở giữa trang hoặc ở cuối trang.

 • Hình chữ nhật dài 728 x 90

Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở giữa trang hoặc ở cuối trang.

 • Hình chữ nhật trong dòng 300 x 250

Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở bên cạnh trang hoặc ở cuối trang.

 • Hình chữ nhật lớn 336 x 280

Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở bên cạnh trang hoặc ở cuối trang.

 • Hình chữ nhật đứng 120 x 600

Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở bên trái hoặc bên phải của trang.

 • Hình chữ nhật đứng rộng 160 x 600

Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở bên trái hoặc bên phải của trang.

 • Quảng cáo nửa trang 300 x 600
 • Hình chữ nhật dài lớn 970 x 90

Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở giữa trang hoặc ở cuối trang.  ặc điểm kỹ thuật cho quảng cáo hình ảnh trên thiết bị di động cao cấp

Bạn cũng có thể tạo quảng cáo hình ảnh để hiển thị trên iPhones và các thiết bị di động cao cấp khác có trình duyệt HTML đầy đủ.

Các định dạng tệp có thể chấp nhận: .GIF, .JPG, .JPEG, .PNG Giới hạn kích thước tệp: 150 KB trở xuống đối với tất cả các tệp.

Các kích thước quảng cáo được hỗ trợ:

 • Hình chữ nhật dài trên điện thoại di động 320 x 50
 • Hình vuông nhỏ 200 x 200
 • Hình vuông 250 x 250
 • Hình chữ nhật trong dòng 300 x 250

Mẹo

Các mẫu quảng cáo ở trên sẽ xuất hiện giống như trên trang web di động XHTML. Sự xuất hiện “thanh người dùng” của quảng cáo — bao gồm thẻ “[Quảng cáo]” và URL hiển thị — có thể hơi khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ đánh dấu của trang.

Các thông số bổ sung

Chúng tôi chỉ đưa ra các thông số cơ bản ở trên. Vui lòng kiểm tra chính sách quảng cáo quảng cáo hình ảnh để biết thêm yêu cầu về quảng cáo hình ảnh động, quảng cáo Flash và nội dung quảng cáo nói chung. Hãy chắc chắn rằng bạn có giấy phép cần thiết cho hình ảnh bạn đang sử dụng.

Tạo quảng cáo hình ảnh của bạn

Nhấp vào các liên kết bên dưới để xem hướng dẫn từng bước về tạo quảng cáo hình ảnh theo hai cách khác nhau sau đây:

 • Tải lên quảng cáo hình ảnh chuẩn: Nếu bạn có tệp quảng cáo đã chuẩn bị, hãy tải lên tệp này trong AdWords.
 • Sử dụng mẫu quảng cáo hình ảnh trong Thư viện mẫu quảng cáo: Bạn cũng có thể tận dụng các mẫu có sẵn trong Thư viện mẫu quảng cáo để tạo quảng cáo tùy chỉnh. Hãy sử dụng kết hợp hình ảnh bạn tải lên và hình ảnh mà chúng tôi cung cấp trong phòng trưng bày hình ảnh lưu trữ của chúng tôi và chỉnh sửa nội dung hình ảnh của bạn trong công cụ.

Bạn đang sử dụng Flash trong quảng cáo của mình phải không?

Không phải tất cả thiết bị đều hỗ trợ Flash.  ể giúp bạn tiếp cận khách hàng sử dụng các thiết bị không hỗ trợ Flash, AdWords có thể tạo phiên bản không phải Flash cho quảng cáo của bạn. Bạn sẽ thấy tùy chọn để xem trước phiên bản không phải Flash cho quảng cáo của mình khi bạn tải tệp Flash lên. Bạn không thấy tùy chọn này?  ảm bảo rằng tệp SWF của bạn sử dụng ActionScript 2.0 và tránh các bộ lọc hoặc phối màu nếu có thể.

AdWords có thể chuyển đổi Flash thành HTML5, có thể xem được trên hầu hết máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động. Quảng cáo đã chuyển đổi có thể không giống 100% so với quảng cáo Flash mà bạn đã tạo, do đó hãy đảm bảo rằng bạn xem trước nó trước khi lưu. Hầu hết các hình dạng, phông được nhúng, hoạt ảnh dòng thời gian, văn bản, đoạn video, nút và tập lệnh được hỗ trợ, nhưng không hỗ trợ bộ lọc hoặc phối màu. Hệ thống tự động xác định phiên bản nào của quảng cáo để hiển thị, dựa trên thiết bị mà khách hàng của bạn đang sử dụng.

Mẹo

Bạn nên bao gồm văn bản trong quảng cáo hình ảnh, chẳng hạn như một đoạn ngắn mô tả sản phẩm hoặc gọi hành động để tăng thêm sức mạnh cho thông điệp quảng cáo của mình.  iều này cũng giúp mọi người nhận ra họ thực sự có thể tham gia với quảng cáo của bạn thay vì giả sử rằng do họ chú ý. Xem thêm mẹo để tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh hiệu quả Bạn muốn giới thiệu hình ảnh sản phẩm của mình trên kết quả tìm kiếm của Google? Xem xét việc tạo quảng cáo sản phẩm.

Lưu ý

Dấu “x” nhỏ xuất hiện ở góc quảng cáo hình ảnh trên Mạng hiển thị của Google, như trong ví dụ dưới đây.

Khi mọi người nhấp vào “x”, họ cho Google biết rằng họ không còn muốn thấy quảng cáo từ tên miền web của quảng cáo đó nữa.  iều này có nghĩa là trong tương lai, Google sẽ cố gắng tránh hiển thị cho mọi người quảng cáo được liên kết với URL của chiến dịch quảng cáo này. Ví dụ: nếu có ai đó tắt quảng cáo từ mikesmountaineering.com, quảng cáo ở cấp tên miền đó của mikesmountaineering.com cũng như các trang cụ thể như mikesmountaineering.com/hikingboots cũng sẽ bị tắt. Tính năng này giúp người tiêu dùng kiểm soát được quảng cáo họ xem và nhà quảng cáo không cần trả tiền để hiển thị quảng cáo tới những người không thích thú với các quảng cáo đó.

5. Sử dụng AdWords để tạo quảng cáo video

Video trực tuyến là cách thú vị và tương tác để thu hút mọi người trên web và khuyến khích họ nhấp qua trang web của bạn. Bạn có tùy chọn để quảng cáo doanh nghiệp của mình bằng nhiều định dạng quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google, mạng của các nhà xuất bản nội dung web của Google. YouTube được bao gồm trong mạng như là một trong các đối tác của chúng tôi. Video TrueView trong luồng có thể xuất hiện trên các video trên YouTube (Trang xem trên YouTube) và trên các trang của nhà xuất bản video, trò chơi và ứng dụng trong Mạng hiển thị của Google (bao gồm YouTube).

Có hai cách tạo và khởi chạy chiến dịch quảng cáo video: AdWords cho videoThư viện mẫu quảng cáo. Cách mà bạn sử dụng tùy thuộc vào mô hình đặt giá và định dạng quảng cáo bạn thích. Chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa hai công cụ để bạn có thể làm việc với công cụ phù hợp cho nhu cầu của mình.

Sử dụng công cụ phù hợp cho mục tiêu doanh nghiệp của bạn

Trang web của nhà xuất bản có thể tập trung vào video trực tuyến như là một phần trong nội dung trang web của chúng hoặc chúng có thể làm nổi bật video như là nội dung bổ sung hoặc quảng cáo đa phương tiện. YouTube là một trong những nhà xuất bản lớn nhất và mạnh nhất của Google mô tả nội dung video. Có một vài cách để đặt cụ thể quảng cáo của bạn trong video trên YouTube hoặc trong video trên bất kỳ trang web của nhà xuất bản nào trong Mạng hiển thị của Google.

Công cụ mà bạn nên chọn để tạo quảng cáo video tùy thuộc vào mục tiêu doanh nghiệp của bạn:

 • Tiếp cận người xem với đặt giá thầu giá mỗi lần xem

Nếu bạn tập trung vào việc tiếp cận người xem với nội dung video bằng cách sử dụng đặt giá thầu giá mỗi lần xem(CPV), chúng tôi khuyên bạn nên chọn định dạng video TrueView và sử dụng AdWords cho video. Với mô hình đặt giá thầu CPV của TrueView, bạn chỉ trả tiền khi người xem chọn xem video của bạn, thay vì mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị.

 • Sử dụng kết hợp các định dạng, đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) hoặc giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)

Nếu bạn tập trung vào các định dạng video khác của AdWords, đặt giá thầu CPC hoặc CPM cho các chiến dịch video của mình, bạn phải tạo chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh chuẩn và tạo quảng cáo bằng Thư viện mẫu quảng cáo. Bạn cũng nên sử dụng Thư viện mẫu quảng cáo nếu bạn muốn sử dụng định dạng video và các định dạng quảng cáo không phải là video trong cùng một chiến dịch.

Sử dụng AdWords cho video

AdWords cho video là công cụ quản lý chiến dịch được thiết kế đặc biệt để giúp bạn tạo chiến dịch video trực tuyến nhanh hơn. Khi bạn tạo quảng cáo video, bạn sẽ không sử dụng Thư viện mẫu quảng cáo. Thay vào đó, bạn sẽ sử dụng các mẫu độc đáo cho AdWords cho video và các định dạng TrueView của YouTube.

 • Chỉ các định dạng video TrueView, cũng như đặt giá CPV, mới được hỗ trợ.
 • Quảng cáo video phải được lưu trữ trên YouTube.
 • Tùy chọn báo cáo bao gồm mức chi tiết bổ sung dành riêng cho quảng cáo video không có trong phần còn lại của công cụ quản lý chiến dịch AdWords.
 • Chiến dịch của bạn chỉ có thể chứa các định dạng video TrueView. Các chiến dịch này không được bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc các định dạng quảng cáo video khác.

Sử dụng Thư viện mẫu quảng cáo

Thư viện mẫu quảng cáo là công cụ tạo quảng cáo cung cấp các định dạng quảng cáo hiển thị hình ảnh khác nhau trong các danh mục khác nhau, kể cả video. Bạn có thể truy cập vào công cụ khi bắt đầu tạo quảng cáo mới trên tab Quảng cáotrên bất kỳ trang nào trong tài khoản của mình.

 • Ngoài các định dạng hiển thị chuẩn, bạn có thể tạo nhiều định dạng video, một số định dạng đó không được lưu trữ trên YouTube.
 • Bạn sẽ sử dụng các mẫu được thiết kế trước độc đáo cho AdWords.
 • Bạn có thể đặt giá quảng cáo theo CPC, CPM hoặc CPV*.
 • Có thể kết hợp quảng cáo với các định dạng quảng cáo khác trong một chiến dịch AdWords, ngoại trừ định dạng quảng cáo video TrueView.

Lưu ý

*Lưu ý: Tất cả định dạng TrueView là CPV và báo cáo này chỉ có sẵn trong AdWords cho video > Chế độ xem tất cả chiến dịch video trong tài khoản của bạn.

6. Các loại quảng cáo trên điện thoại di động

Ngày càng có nhiều người truy cập trực tuyến bằng các thiết bị di động, điều quan trọng là tiếp cận được các khách hàng của bạn cả khi họ đang di chuyển. Với AdWords, quảng cáo của bạn có thể hiển thị trên tất cả các loại thiết bị di động, bao gồm cả điện thoại thông minh và điện thoại thường. Quảng cáo hiển thị trên các thiết bị di động cao cấp, chẳng hạn như điện thoại thông minh, được gọi là quảng cáo trên điện thoại di động cao cấp và quảng cáo hiển thị trên điện thoại thường được gọi là quảng cáo trên điện thoại di động WAP.

Quảng cáo trên điện thoại di động cao cấp. Quảng cáo trên điện thoại di động trên điện thoại thông minh  WAP trên điện thoại thường

Quảng cáo trên điện thoại di động cao cấp

iện thoại di động cao cấp, chẳng hạn như điện thoại thông minh, có trình duyệt Internet hoàn chỉnh và có thể hiển thị các trang web tương tự như các trang web bạn thấy trên máy tính để bàn.  ể bù cho việc kích thước màn hình nhỏ hơn, các thiết bị này thường cho phép bạn phóng to và thu nhỏ để điều hướng xung quanh trang dễ dàng hơn.

Quảng cáo trên điện thoại di động cao cấp có hai biến thể: quảng cáo văn bản và quảng cáo hình ảnh.

 • Quảng cáo văn bản trên điện thoại di động cao cấp: Những quảng cáo này trông giống như quảng cáo văn bản thông thường mà bạn thấy trên máy tính để bàn. Điểm khác biệt chính là chúng tôi có thể hiển thị nhiều quảng cáo hơn trên mỗi trang khi ai đó đang tìm kiếm trên máy tính để bàn và ít quảng cáo hơn trên mỗi trang khi ai đó đang tìm kiếm trên thiết bị di động. Để quảng cáo văn bản của bạn chạy trên các thiết bị di động, chỉ cần đảm bảo bạn đã nâng cấp lên chiến dịch nâng cao. Với chiến dịch nâng cao, quảng cáo của bạn có thể hiển thị trên tất cả các thiết bị, bao gồm cả điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác.
 • Quảng cáo hình ảnh trên điện thoại di động cao cấp: Những quảng cáo này tương tự như quảng cáo hình ảnh thông thường mà bạn thấy trên máy tính để bàn. Tuy nhiên, kích thước phổ biến nhất cho quảng cáo trên thiết bị di động là biểu ngữ 320 x 50. Để quảng cáo hình ảnh của bạn chạy trên thiết bị di động, chỉ cần đảm bảo rằng chiến dịch của bạn chọn tham gia vào Mạng hiển thị.  ể chạy trên ứng dụng di động và trang web được thiết kế cho thiết bị di động, kích thước quảng cáo hình ảnh của bạn phải là 320 x 50.
 • Quảng cáo trên điện thoại di động WAP: Thiết bị có hỗ trợ WAP cho phép mọi người duyệt trang web trên điện thoại di động được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị di động nhỏ. Những trang web này thường đơn giản hơn nhiều so với trang web chính thức mà bạn thường thấy trên máy tính để bàn. Quảng cáo trên điện thoại di động WAP có hai biến thể: quảng cáo văn bản và quảng cáo hình ảnh.
 • Quảng cáo văn bản trên điện thoại di động WAP: Những quảng cáo này có hai dòng văn bản, với tối đa 12 hoặc 18 ký tự mỗi dòng, tùy vào ngôn ngữ bạn sử dụng. URL trang web của bạn xuất hiện trên dòng thứ ba, nếu bạn muốn nhập một URL. Bạn cũng có thể thêm liên kết “Gọi” cho phép khách hàng gọi cho bạn trực tiếp từ quảng cáo của bạn.
 • Quảng cáo hình ảnh trên điện thoại di động WAP: Những quảng cáo này trông giống như bất kỳ tệp hình ảnh nào mà bạn đã tải lên. Để tạo quảng cáo trên điện thoại di động WAP, chỉ cần chọn tùy chọn “Quảng cáo trên điện thoại di động WAP” khi tạo quảng cáo mới. Nếu bạn đã tạo quảng cáo hình ảnh, thì chiến dịch của bạn cũng cần phải được chọn tham gia Mạng hiển thị.

Mẹo

Bạn không cần có trang web trên điện thoại di động để chạy quảng cáo trên điện thoại di động. Thay vào đó, hãy để khách hàng gọi cho bạn trực tiếp từ quảng cáo của bạn. Khi tạo quảng cáo trên điện thoại WAP của bạn, chỉ cần chọn “Kết nối khách hàng với số điện thoại doanh nghiệp của tôi để mọi người có thể nhấp để gọi” và liên kết “Gọi” sẽ xuất hiện trên quảng cáo của bạn.

7. Nâng cao quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng

 • Tìm hiểu cách tiện ích mở rộng quảng cáo có thể cung cấp cho khách hàng nhiều lý do để nhấp vào quảng cáo của bạn
 • Chọn loại tiện ích mở rộng quảng cáo tốt nhất nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của bạn
 • Nhận được nhiều giá trị nhất từ tiện ích mở rộng bằng cách hiểu về tùy chọn đặt giá, đặt giá thầu và nhắm mục tiêu
 • Thiết lập tiện ích mở rộng đầu tiên của bạn cho chiến dịch hoặc chia sẻ tiện ích mở rộng trên các chiến dịch

Cung cấp cho khách hàng nhiều lý do để nhấp vào quảng cáo của bạn

Bằng cách bao gồm thông tin doanh nghiệp bổ sung với quảng cáo, chẳng hạn như địa chỉ và số điện thoại của bạn, liên kết trang của các trang web khác hoặc đánh giá của bên thứ ba, tiện ích mở rộng quảng cáo mang đến cho khách hàng nhiều lý do hơn nữa để nhấp vào quảng cáo của bạn. Tiện ích mở rộng quảng cáo xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn trên Google và trong một số trường hợp trên toàn bộ Mạng hiển thị của Google. Thêm tiện ích mở rộng vào chiến dịch sẽ không mất phí, nhưng như mọi khi, bạn bị tính phí cho nhấp chuột lên quảng cáo, cũng như một số tương tác nhất định của người dùng với tiện ích mở rộng quảng cáo, chẳng hạn như nhấp vào nút gọi.

Hầu hết quảng cáo có tiện ích mở rộng xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm. Vị trí này thường có giá mỗi nhấp chuột (CPC) cao hơn CPC cho quảng cáo xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm.

Để hiển thị thông tin có liên quan hơn cho người dùng, chúng tôi kết hợp tác động dự kiến từ tiện ích mở rộng của bạn vào Xếp hạng quảng cáo được tính toán (kết hợp giá thầu, chất lượng quảng cáo và trang đích của bạn, tác động dự kiến của tiện ích mở rộng và các định dạng quảng cáo khác).  iều này có nghĩa là nếu hai quảng cáo cạnh tranh có cùng giá thầu và chất lượng, thì quảng cáo có tác động dự kiến tích cực hơn từ tiện ích mở rộng thường sẽ xuất hiện ở vị trí quảng cáo cao hơn quảng cáo còn lại.

Do quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm, nơi hầu hết các quảng cáo có tiện ích mở rộng xuất hiện, thường có chi phí cao hơn quảng cáo bên cạnh hoặc bên dưới kết quả tìm kiếm và do Xếp hạng quảng cáo của bạn (các yếu tố trong tác động dự kiến của tiện ích mở rộng, giá thầu và  iểm chất lượng của bạn) xác định liệu quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để được hiển thị với tiện ích mở rộng quảng cáo hay không, bạn có thể cần phải tăng giá thầu hoặc Điểm chất lượng (hoặc cả hai) để tiện ích mở rộng của bạn hiển thị.

Hầu hết tiện ích mở rộng quảng cáo được tạo ở cấp chiến dịch. Bạn có thể thiết lập tiện ích mở rộng trong khi tạo chiến dịch của mình lần đầu tiên hoặc tạo tiện ích mở rộng quảng cáo mới bên trong chiến dịch hiện tại. Một số loại tiện ích mở rộng nhất định được nâng cấp có tính năng bổ sung, ví dụ: khả năng được tạo ở cấp nhóm quảng cáo hoặc khả năng hiển thị trên quảng cáo mà không cần bất kỳ thiết lập nào.

Chọn loại tiện ích mở rộng quảng cáo

Chọn tiện ích mở rộng dựa trên hành động bạn muốn mọi người trên web thực hiện khi họ xem quảng cáo của bạn và loại thông tin bạn muốn quảng bá.

Ví dụ:

Giả sử bạn sở hữu một cửa hiệu sửa xe đạp tại Tokyo và Rie, khách hàng đang đạp xe ở gần cửa hàng của bạn, bị xịt lốp. Khi cô tìm kiếm “sửa xe đạp” trên điện thoại di động của mình, cô ấy sẽ thấy quảng cáo của bạn với tiện ích mở rộng vị trí và số điện thoại. Cô có thể nhấp vào số điện thoại để gọi cho bạn ngay lập tức để được trợ giúp hoặc nhấp vào địa chỉ để tìm đường đến chỗ bạn.

Dưới đây là các tiện ích mở rộng quảng cáo mà bạn có thể sử dụng để cung cấp cho khách hàng thêm thông tin về doanh nghiệp của mình:

Tiện ích mở rộng vị trí

Trợ giúp người tiêu dùng lân cận tìm thấy hoặc gọi đến cửa hàng gần nhất của bạn. Tìm hiểu thêm

Tiện ích mở rộng cuộc gọi

Kết nối trực tiếp người dùng với doanh nghiệp của bạn bằng điện thoại. Tìm hiểu thêm

Liên kết trang web

Quảng bá nhiều trang hơn bên trong trang web của bạn ngoài trang đích chính của quảng cáo. Tìm hiểu thêm

Chú thích trên mạng xã hội

Cho biết số lượng người theo dõi trang Google+ mà doanh nghiệp của bạn có trên quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm

Xếp hạng người bán

Hiển thị xếp hạng doanh nghiệp trực tuyến của bạn trong quảng cáo. Tìm hiểu thêm

Tiện ích mở rộng ứng dụng

Hiển thị liên kết đến ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn ngay bên dưới quảng cáo. Tìm hiểu thêm

Tiện ích mở rộng đánh giá

Trình bày các đánh giá tích cực và lời khen tặng bên dưới quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm

Tiện ích mở rộng phiếu mua hàng tự động

Quảng bá giao dịch được đề cập trong văn bản quảng cáo của bạn

Cách tiện ích mở rộng phiếu mua hàng tự động hoạt động

Lưu ý

Các tiện ích mở rộng quảng cáo sau có sẵn toàn cầu:

 • Liên kết trang web
 • Tiện ích mở rộng cuộc gọi không sử dụng số chuyển tiếp Google
 • Chú thích trên mạng xã hội
 • Tiện ích mở rộng đánh giá (chỉ ngôn ngữ tiếng Anh) ể tìm hiểu xem liệu các tiện ích mở rộng khác có sẵn có tại vị trí của bạn không, hãy truy cập bài viết cho tiện ích mở rộng đó, được liên kết ở trên.

Hiểu chi phí của bạn

Bạn có thể thêm bất kỳ hoặc tất cả thông tin bổ sung này vào quảng cáo của mình mà không mất thêm chi phí. Vâng, miễn phí! AdWords chỉ tính phí bạn cho mỗi nhấp chuột bên trong quảng cáo và tiện ích mở rộng của quảng cáo, tối đa hai nhấp chuột cho mỗi hiển thị. Bạn không bị tính phí cho mỗi nhấp chuột lên tiện ích mở rộng đánh giá.

Chúng tôi sẽ tính phí bạn cùng một số tiền mỗi lần khách hàng nhấp vào bất kỳ liên kết nào trên quảng cáo của bạn, bất kể liên kết được nhấp là dòng tiêu đề của quảng cáo hay liên kết quảng bá giao dịch của bạn. Bạn có thể quyết định số tiền tối đa bạn muốn trả cho một nhấp chuột bằng cách đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC).

Tiện ích mở rộng quảng cáo cung cấp thêm cơ hội để khách hàng nhấp vào và bên trong quảng cáo của bạn, nhưng bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn 2 nhấp chuột cho mỗi hiển thị quảng cáo. Nhấp vào một số tiện ích mở rộng (tiện ích mở rộng xã hội và tiện ích xếp hạng người bán) hoàn toàn không bị tính phí và Adwords có các quy trình để lọc ra bất kỳ nhấp chuột trùng lặp hoặc nhấp chuột không hợp lệ nào mà chúng tôi phát hiện.

Hiểu tùy chọn nhắm mục tiêu và đặt giá thầu của bạn

Bạn có thể chọn hiển thị quảng cáo của mình trên Mạng tìm kiếm và hiển thị của Google. Hầu hết tiện ích mở rộng quảng cáo chỉ có thể xuất hiện trên Google.com.vn và một số trang web trên Mạng tìm kiếm của Google, chẳng hạn như Google Maps (dành cho tiện ích mở rộng vị trí), vì vậy, khi bạn thiết lập chiến dịch, bạn cần phải đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC).

Tạo tiện ích mở rộng quảng cáo

Mặc dù bạn có thể tạo bất kỳ tiện ích mở rộng quảng cáo nào bằng cách thực hiện theo các bước chung được trình bày trong bài viết này, mỗi tiện ích mở rộng quảng cáo đều có riêng thiết lập, báo cáo và thực tiễn tốt nhất duy nhất của riêng mình. Hãy truy cập vào bài viết cho tiện ích mở rộng bạn muốn tạo để tìm hiểu thêm (liên kết cho mỗi tiện ích mở rộng có sẵn ở trê).

Lưu ý

Bạn không thấy tiện ích mở rộng bạn đang tìm kiếm? Một số tiện ích mở rộng chỉ có sẵn cho các loại chiến dịch nhất định đã bật “Tất cả các tính năng”. Bạn có thể chuyển chiến dịch của mình thành “Tất cả các tính năng” bất kỳ lúc nào. Lưu ý rằng làm như vậy có thể ẩn hoặc tắt một số tính năng ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo.

Một số loại tiện ích mở rộng nhất định, ví dụ như chú thích mạng xã hội, được tạo tự động và không yêu cầu các bước bên dưới để quản lý chúng.

Tạo tiện ích mở rộng đầu tiên trong chiến dịch

Dưới đây là cách tạo tiện ích mở rộng đầu tiên trong chiến dịch bằng cách sử dụng trang tạo chiến dịch:

 1. ăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn
 2. Trên tab Chiến dịch , hãy nhấp vào nút +Chiến dịch và chọn loại chiến dịch bạn muốn tạo.
 3. Bạn sẽ được đưa đến tab Cài đặt của chiến dịch mới.
 4. Trong Tiện ích mở rộng quảng cáo, hãy chọn hộp bên cạnh loại tiện ích mở rộng quảng cáo bạn muốn thêm vào chiến dịch mới của mình.

o    Nếu bạn đã tạo tiện ích mở rộng quảng cáo trong một chiến dịch khác trong tài khoản của mình, bạn có thể chọn sử dụng tiện ích mở rộng hiện tại đó (đây còn được gọi là tiện ích mở rộng dùng chung). Tiện ích này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức tạo tiện ích mở rộng tương tự cho chiến dịch mới theo cách thủ công.

Sử dụng tiện ích mở rộng dùng chung

Khi bạn tạo tiện ích mở rộng mới trong quá trình thiết lập chiến dịch hoặc sau đó, khi bạn thêm tiện ích mở rộng cho chiến dịch hiện tại, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để bỏ qua một số bước bổ sung bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng hiện tại. Bạn cũng có thể chia sẻ nhiều loại tiện ích mở rộng. Ví dụ: nếu bạn có tiện ích mở rộng cuộc gọi và tiện ích mở rộng liên kết trang web trong một chiến dịch, bạn có thể chia sẻ các tiện ích mở rộng cho cả hai loại trong chiến dịch mới.

Xem ví dụ: Thêm cài đặt tiện ích mở rộng vị trí hiện tại vào chiến dịch mới.

 • Chỉnh sửa tiện ích mở rộng dùng chung: Khi bạn chỉnh sửa tiện ích mở rộng dùng chung, thay đổi này sẽ được áp dụng cho tất cả các chiến dịch chia sẻ tiện ích mở rộng. Nếu bạn chỉ muốn thay đổi một tiện ích mở rộng cho một trong các chiến dịch được chia sẻ, bạn nên tạo tiện ích mở rộng mới và riêng biệt.
 • Xóa tiện ích mở rộng dùng chung: Nếu bạn còn lại ít nhất chiến dịch có tiện ích mở rộng, việc xóa tiện ích mở rộng khỏi chiến dịch khác sẽ đơn giản có nghĩa là các chiến dịch đó sẽ không dùng chung tiện ích mở rộng. Nếu bạn chỉ có một chiến dịch có tiện ích mở rộng và bạn xóa tiện ích mở rộng này thì thay đổi này là vĩnh viễn và cài đặt tiện ích mở rộng của bạn sẽ không được lưu.
 • Sử dụng bộ lọc cho tiện ích mở rộng vị trí dùng chung: Bộ lọc được bao gồm dưới dạng một phần của loại tiện ích mở rộng này.

Ví dụ:

Giả sử bạn tạo tiện ích mở rộng vị trí cho Chiến dịch “Giảm giá giày nam” liên kết với tài khoản Google địa điểm và chia sẻ tiện ích mở rộng này với một chiến dịch khác “Giảm giá giày nữ”.

Tài khoản Google địa điểm có thông tin về hai thương hiệu cửa hàng, HappyShoes và SunnyShoes và chỉ HappyShoes đang có giảm giá. Nếu bạn tạo bộ lọc cho “Giảm giá giày nam” để quảng cáo của bạn chỉ đi kèm với các địa chỉ của HappyShoes, thì “Giảm giá giày nữ” sẽ được cập nhật để sử dụng bộ lọc tương tự.

 • Tiện ích mở rộng vị trí — chia sẻ địa ch thủ công: Với tiện ích mở rộng vị trí, bạn có thể đính kèm nguồn cấp dữ liệu Google địa điểm hoặc nhập địa chỉ theo cách thủ công. Bạn cũng có thể chia sẻ những địa chỉ thủ công này giữa các chiến dịch. Tuy nhiên, hiện tại không có cách nào để xác định bộ địa chỉ thủ công và chia sẻ bộ địa chỉ này giữa các chiến dịch. Bạn có thể chia sẻ nhiều địa chỉ thủ công trong chiến dịch, nhưng bạn sẽ cần phải làm như vậy mỗi lần cho từng địa chỉ thủ công.

8. Hiển thị quảng cáo với xác nhận của trang Google+

Google+ giúp mọi người dễ dàng chia sẻ nội dung web. Khi trang Google+ và quảng cáo của bạn được liên kết, Google có thể hiển thị xác nhận cho doanh nghiệp của bạn từ người theo dõi Google+ của bạn. Những xác nhận này được gọi là chú thích, còn được gọi là xác nhận được chia sẻ khi hiển thị với tên hoặc ảnh người dùng Google+. Quảng cáo của bạn có thể hiển thị chú thích trên mạng xã hội không cần phải thiết lập hay quản lý. Nếu bạn chưa quen với chú thích, hãykhám phá Google+ dành cho doanh nghiệp ngay bây giờ.

Có ba bước cần hoàn tất trước khi quảng cáo của bạn có thể có đủ điều kiện hiển thị chú thích trên mạng xã hội:

 • Trang Google+ của bạn đã có URL được xác minh.
 • Tên miền URL của trang Google+ khớp với tên miền URL của quảng cáo của bạn.
 • Trang Google+ của bạn cần có các bài đăng gần đây, chất lượng cao và một số lượng đáng kể người theo dõi. ối với hầu hết các doanh nghiệp, điều này có nghĩa là có khoảng 100 người theo dõi.

Cách chú thích trên mạng xã hội hoạt động

Quảng cáo AdWords xuất hiện trên Google và một số đối tác tìm kiếm đủ điều kiện hiển thị chú thích trên mạng xã hội khi hệ thống của chúng tôi phát hiện trang Google+ đang hoạt động và được xác minh. Các chú thích này sẽ được hiển thị khi hệ thống của chúng tôi dự đoán rằng chúng sẽ cải thiện hiệu suất chiến dịch. Dưới đây bạn sẽ thấy chú thích trên mạng xã hội trông như thế nào.

Ví dụ:

Bạn sở hữu một nhà hàng và tạo trang Google+ cho doanh nghiệp của mình. Bạn cũng tạo chiến dịch AdWords có một số quảng cáo. Khi 100 người theo dõi trang Google+ của nhà hàng, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị một chú thích trên mạng xã hội cho biết trang của bạn có 100 người theo dõi.

Cách chú thích trên mạng xã hội làm việc với tính năng AdWords

Dưới đây là cách chú thích trên mạng xã hội làm việc với các khía cạnh khác trong chiến dịch quảng cáo của bạn:

 • Đặt giá: Bạn sẽ được tính phí cho các nhấp chuột chuẩn lên quảng cáo văn bản của bạn khi người dùng nhấp vào quảng cáo để truy cập vào trang web của bạn. Bạn sẽ không bị tính phí khi một người nhấp vào nút +1 hoặc liên kết đến trang Google+ của bạn.
 • Mạng: Chú thích cho quảng cáo xuất hiện trên tất cả các định dạng quảng cáo AdWords, trên Google và một số đối tác tìm kiếm. Chú thích không phải lúc nào cũng xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn.
 • Báo cáo: Phân đoạn dữ liệu hiệu suất theo “chú thích +1” để xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi chúng được hiển thị với các loại chú thích xã hội khác nhau. guyên tắc quảng cáo

Vui lòng đảm bảo thực hiện theo chính sách quảng cáo chuẩn, bao gồm cả chính sách khuyến khích tương tác xã hộiđược trình bày trong Trung tâm chính sách AdWords. Một số loại doanh nghiệp nhất định không đủ điều kiện hiển thị chú thích trên mạng xã hội.

Thêm chú thích trên mạng xã hội vào chiến dịch

Chú thích trên mạng xã hội có thể tự động hiển thị với quảng cáo của bạn, không cần phải thiết lập hay quản lý! Tuy nhiên, có một vài yêu cầu để quảng cáo của bạn đủ điều kiện hiển thị các chú thích tự động này:

 • Trang Google+ phải được liên kết với trang web của bạn.

Thực hiện theo các hướng dẫn này để liên kết trang Google+ với trang web của bạn nếu chúng chưa được liên kết.  iều này sẽ cho phép chú thích trên mạng xã hội xuất hiện và cũng sẽ giúp trang Google+ và trang web của bạn được phát hiện trong tìm kiếm của Google.

 • Tên miền của URL hiển thị của quảng cáo phải khớp với URL trang web mà bạn đã thêm vào trang Google+ của mình.

o      Ví dụ: Quảng cáo của George có URL là happysnacks.com/low-carb sẽ khớp với trang Google+ hiển thị URL trang web là happysnacks.com do chúng có chung tên miền.

o    Nếu bạn có cùng trang web có tên miền cấp cao nhất hoặc cấp thứ hai khác nhau cho các quốc gia khác nhau, hãyliên hệ với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi đối sánh các tên miền này. Ví dụ: quảng cáo của bạn dẫn đến google.fr và google.co.uk, nhưng trang Google+ của bạn hiển thị URL google.com

 • Trang Google+ của bạn cần phải có các bài viết gần đây, chất lượng cao và một số lượng đáng kể người theo dõi, có nghĩa là có tối thiểu 100 người theo dõi đối với hầu hết các công ty.

Lưu ý

 • Chú thích trên mạng xã hội có thể không hiển thị tất cả thời gian trên quảng cáo của bạn. Việc chú thích có hiển thị hay không phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả kích thước của cửa sổ trình duyệt và tiện ích mở rộng hoặc thông tin khác hiển thị cùng với quảng cáo của bạn.
 • Bạn có thể chọn không tham gia hiển thị chú thích trên mạng xã hội trên những quảng cáo được kết hợp với trang Google+ của mình bằng cách sử dụng biểu mẫu này hoặc liên hệ với chúng tôi.

Báo cáo hiệu suất cho chú thích trên mạng xã hội

Bạn có thể xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi chúng được hiển thị với các loại chú thích xã hội khác nhau bao gồm như sau:

 • Cá nhân (xác nhận được chia sẻ): Khi chú thích cá nhân xuất hiện với quảng cáo của bạn, người xem sẽ thấy số lượng người trong vòng kết nối của họ đã +1 trang đích hoặc trang Google+ của bạn. Ví dụ: chú thích cá nhân “(Maria và 28 người khác +1 lên quảng cáo này)” sẽ xuất hiện cho John Smith nếu Maria là một trong những vòng kết nối của anh ấy, đã +1 trang đích hoặc trang Google+ của bạn.
 • Cơ bản (chú thích chung): Chú thích cơ bản cho biết số lượng người trên toàn bộ web đã +1 trang đích hoặc trang Google+ của bạn. Ví dụ: chú thích cơ bản “(300 người +1 lên quảng cáo này)” sẽ xuất hiện cho John Smith nếu 300 người đã +1 trang đích hoặc trang Google+ của bạn nhưng không người nào trong vòng kết nối của chính anh ấy đã +1 trang đích hoặc trang Google+.

Dưới đây là cách xem báo cáo cho chú thích trên mạng xã hội:

 1. Chọn chiến dịch bạn quan tâm từ điều hướng bên.
 2. Nhấp vào Phân đoạn, sau đó chọn Chú thích +1 từ trình đơn thả xuống.

  Bạn đang cần sở hữu 1 website

  chạy quảng cáo GOOGLE hiệu quả?

  VN3C sau nhiều năm tồn tại trên thị trường. Chúng tôi cung cấp nền tảng website hỗ trợ bạn chạy quảng cáo hiệu quả.

  Đến với VN3C với website chỉ từ 1.000.000 đ nhưng được tư vấn quảng cáo google hiệu quả hoàn toàn miễn phí.

  Liên hệ ngay

  Hotline: 0336.955.056.

  website: http://vn3c.net

  fanpage facebook: https://www.facebook.com/vn3ctran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *