Thẻ: Centos 7

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ftp server trên centos 7

FTP ( File Transfer Protocol ) là một công cụ tiêu chuẩn truyền thống và được sử dụng rộng rãi để chuyển các tệp giữa máy chủ và máy khách qua mạng, đặc biệt là nơi không cần xác thực (cho phép người dùng ẩn danh kết nối với máy chủ). Chúng ta phải hiểu rằng FTP là không an toàn theo mặc định, bởi vì nó truyền thông tin người dùng và dữ liệu mà không cần mã hóa.