Thẻ: Plugin wordpress

Hướng dẫn thay đổi đường dẫn quản trị wordpress

WordPress là một nền tảng rất an toàn, nhưng luôn có các bước bạn có thể thực hiện để bảo vệ trang web của mình hơn nữa. Thay đổi URL trang đăng nhập của bạn là một tùy biến nhỏ của kế hoạch bảo mật toàn diện – khiến hacker và những người muốn truy cập trái phép vào quản trị của bạn khó truy cập hơn.