Thêm giá trị lẻ 0.1 cho đơn đặt hàng wordpress woocommerce

Bài viết mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa woocommerce cho phép bạn đặt hàng có số lẻ 0.1-0.9 trong đơn hàng của mình. Yêu cầu website đã cài đặt woocommerce.

Chú ý: Các bạn cần phải hiểu rõ về functions.php trong theme wordpress. Vì ở đây mình sẽ thêm một đoạn function filter vào trong file funtions.php của mình

Các bạn mở file functions.php trong theme lên

Bắt đầu thêm đoạn code sau vào cuối file functions.php chú ý phải thêm vào kết thúc các lệnh khác và trước thẻ đóng <?php>

Sau khi thêm đoạn code trên thì các bạn đã có thể đặt hàng với số lẻ 0.1 dành cho các đơn đặt hàng có số lẻ trong woocommerce rồi nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *