Tổng quan đo lường và tối ưu hóa

1. Đo lường lợi tức đầu tư (ROI)

Khi bạn sử dụng AdWords để tăng chuyển đổi, chẳng hạn như doanh thu, khách hàng tiềm năng và tải xuống, đo lường lợi tức đầu tư (ROI) là một ý tưởng hay. Khi biết ROI, bạn sẽ chắc chắn rằng số tiền bạn đang chi tiêu cho quảng cáo AdWords có lý do chính đáng: lợi nhuận tốt cho doanh nghiệp của bạn.

ROI là gì?

ROI là tỷ lệ lợi nhuận ròng so với chi phí của bạn. Thông thường, đây là số liệu quan trọng nhất cho nhà quảng cáo, bởi vì số liệu này dựa trên các mục tiêu quảng cáo cụ thể và cho thấy ảnh hưởng thực tế của nỗ lực quảng cáo lên việc kinh doanh của bạn. Phương pháp chính xác mà bạn sử dụng để tính ROI tùy thuộc vào các mục tiêu chiến dịch của bạn.

Một cách để xác định ROI là (Doanh thu – Giá vốn hàng bán) / Giá vốn hàng bán.

Giả sử bạn có một sản phẩm cần chi phí 100 đô la để sản xuất và bán với giá 200 đô la. Bạn bán được 6 sản phẩm nhờ vào việc quảng cáo các sản phẩm này trên AdWords. Tổng doanh số của bạn là 1.200 đô la và chi phí AdWords của bạn là 200 đô la. ROI của bạn là (1.200 đô la – (600 đô la + 200 đô la))/(600 đô la + 200 đô la) hoặc 50%.

Tại sao ROI lại quan trọng

Bằng cách tính ROI, bạn sẽ biết được số tiền bạn kiếm được nhờ quảng cáo với AdWords. Bạn có thể sử dụng ROI để giúp bạn quyết định cách chi tiêu ngân sách của mình. Ví dụ: nếu bạn nhận thấy rằng một chiến dịch nhất định đang tạo ROI cao hơn những chiến dịch khác, bạn cũng có thể áp dụng nhiều ngân sách hơn cho chiến dịch thành công và ít ngân sách hơn cho chiến dịch không hoạt động tốt. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin này để cố gắng cải thiện hiệu suất của chiến dịch ít thành công.

Sử dụng chuyển đổi để đo lường ROI

Để xác định ROI của bạn, trước tiên bạn cần phải đo lường chuyển đổi, đó là những hành động của khách hàng mà bạn tin là có giá trị, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký, truy cập trang web hoặc khách hàng tiềm năng. Theo dõi chuyển đổi là công cụ miễn phí giúp bạn theo dõi số lượng nhấp chuột dẫn đến chuyển đổi. Bạn có thể sử dụng Theo dõi chuyển đổi để xác định lợi nhuận của từ khóa hoặc quảng cáo và theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và giá mỗi chuyển đổi.

Mẹo

Nhiều nhà quảng cáo AdWords sử dụng Google Analytics để theo dõi chuyển đổi.  ó là công cụ phân tích web miễn phí giúp bạn tìm hiểu cách khách hàng tương tác với trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa Analytics và Theo dõi chuyển đổi.

Khi bạn đã bắt đầu đo lường chuyển đổi, bạn có thể bắt đầu đánh giá ROI của mình. Giá trị của mỗi chuyển đổi nên lớn hơn số tiền bạn chi tiêu để có được chuyển đổi. Ví dụ: nếu bạn chi tiêu $10 cho các nhấp chuột để có được bán hàng và nhận được $15 cho lần bán hàng đó thì bạn đã kiếm tiền ($5) và nhận được một lợi nhuận tốt về đầu tư AdWords của mình.

Tính toán ROI của bạn cho doanh thu

Việc xác định ROI rất đơn giản nếu mục tiêu kinh doanh của bạn là bán hàng trên web. Bạn cần 3 con số:

 • Doanh thu của bạn kiếm được thông qua quảng cáo AdWords
 • Chi phí liên quan đến sản phẩm bạn bán
 • Chi phí AdWords của bạn (có sẵn trong tab Chiến dịch của tài khoản AdWords)

Tính lợi nhuận ròng bằng cách lấy tổng chi phí của bạn trừ đi doanh thu AdWords trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó lấy lợi nhuận ròng chia cho tổng chi phí của bạn để có được ROI trong khoảng thời gian đó. Dưới đây là ví dụ:

($1300               – $1000)        / $1000        = 0,3
Doanh thu của bạn (được đo bằng các chuyển đổi) Tổng chi phí của bạn Tổng chi phí của bạn Tỷ lệ lợi nhuận so với tổng chi phí là 30% — đây là ROI của bạn.

Tính toán ROI của bạn cho lần xem trang, khách hàng tiềm năng và hơn thế nữa

Đôi khi ROI của bạn có thể yêu cầu công thức khác. Ví dụ: nếu bạn quan tâm đến việc tính toán ROI cho một lần xem trang hoặc khách hàng tiềm năng, bạn sẽ phải ước tính giá trị của mỗi hành động này.

Ví dụ:

Quảng cáo trên Những trang vàng cho doanh nghiệp của bạn có thể có giá $1000 mỗi năm và mang lại 100 khách hàng tiềm năng. Mười người trong số khách hàng tiềm năng đó trở thành khách hàng và mỗi khách hàng cung cấp lợi nhuận ròng là $120, sau khi tính toán chi phí của doanh nghiệp bạn. Giá trị của mỗi khách hàng tiềm năng là $12 (lợi nhuận ròng $1200/100 khách hàng tiềm năng) và ROI của bạn cho quảng cáo trên Những trang vàng là 120% (lợi nhuận ròng $1200/$1000 chi phí quảng cáo) x 100.

Dưới đây là công thức được sử dụng trong ví dụ này: (Tổng doanh thu – Tổng chi phí)/Chi phí quảng cáo x 100 = ROI quảng cáo %

Một lựa chọn thay thế đơn giản để ước tính giá trị cho khách hàng tiềm năng của bạn và lần xem trang là sử dụng đo lường giá mỗi chuyển đổi (CPA). Đạt được là điều tương tự như chuyển đổi: chúng là hành động khách hàng của bạn thực hiện mà bạn nghĩ là có giá trị, chẳng hạn như hoàn thành mua hàng hoặc đăng ký để nhận nhiều thông tin hơn.

Sử dụng phương pháp này cho phép bạn tập trung chủ yếu về cách chi phí quảng cáo của bạn so sánh với số đạt được phân phối các chi phí đó. Sử dụng ví dụ Những trang vàng một lần nữa, quảng cáo của bạn có thể mất $1000, mang lại 10 lần bán hàng. Vì vậy, CPA của bạn cho quảng cáo đó là $100. Đây là công thức cho CPA: (Chi phí/Doanh thu) = CPA

CPA của bạn không được vượt quá lợi nhuận mà bạn kiếm được từ mỗi chuyển đổi.  ối với quảng cáo trên Những trang vàng của bạn, CPA ít hơn 20% so với lợi nhuận mà chuyển đổi cung cấp.

2. Đo lường lưu lượng truy cập vào trang web của bạn

Nếu mục tiêu quảng cáo chính của bạn là tăng lưu lượng truy cập vào trang web, hãy thử tập trung tăng nhấp chuột và tỷ lệ nhấp (CTR). Bắt đầu bằng cách tạo văn bản quảng cáo tuyệt vời cùng với từ khóa mạnh để làm cho quảng cáo có liên quan cao và rất hấp dẫn khách hàng của bạn, sau đó theo dõi chặt chẽ số nhấp chuột, CTR, từ khóa và cụm từ tìm kiếm của bạn.

Tại sao phải lo lắng về mối quan hệ giữa văn bản quảng cáo và từ khóa? Hãy nghĩ về chiếc xuồng và mái chèo cũng như cách chúng làm việc cùng nhau để đi đến điểm đích. Từ khóa tốt có thể đưa quảng cáo được kết nối chặt chẽ đến đúng khách hàng, đẩy mạnh số nhấp chuột và CTR của bạn.

Số liệu nào nên đo lường

Dưới đây là một số điều quan trọng mà bạn có thể đo lường để giúp bạn theo dõi và cải thiện chiến dịch được tập trung vào lưu lượng truy cập:

 • Số nhấp chuột và tỷ lệ nhấp (CTR): Hai số liệu này giúp bạn hiểu có bao nhiêu người nhận thấy quảng cáo của bạn đủ hấp dẫn để thực sự nhấp vào quảng cáo và truy cập vào trang web của bạn. Bạn có thể đo lường số nhấp chuột và CTR ở tất cả các cấp trong tài khoản của mình. Ví dụ: bạn có thể xem số lượng nhấp chuột mà toàn bộ chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo nhận được hay bạn có thể xem số lượng nhấp chuột mà các từ khóa riêng lẻ đã tạo sau khi kích hoạt quảng cáo của bạn. Trên Mạng tìm kiếm, CTR tốt thường được coi là 1% hoặc cao hơn.
 • Từ khóa: Theo dõi hiệu suất từ khóa với các chiến lược sau:
 • Cập nhật danh sách từ khóa của bạn thường xuyên. Tạm ngưng hoặc xóa những từ không hoạt động tốt cho bạn (ví dụ: nếu chúng có CTR dưới 1% hoặc Điểm chất lượng) thấp và thêm các từ mới. Thêm cột và phân đoạn vào bảng thống kê của bạn trên tab Từ khóa để biết tổng quan về số nhấp chuột, CTR,  iểm chất lượng của từ khóa, v.v…
 • Sử dụng bốn tùy chọn đối sánh từ khóa để giúp kiểm soát người xem quảng cáo. Thêm cột Loại đối sánh vào bảng thống kê trên tab Từ khóa của bạn để xem các tùy chọn đối sánh từ khóa khác nhau hoạt động cho bạn như thế nào. Với một số tùy chọn, bạn sẽ nhận được nhiều hiển thị, nhấp chuột và chuyển đổi hơn cho quảng cáo. Với các tùy chọn khác, bạn sẽ nhận được ít hiển thị hơn và nhắm mục tiêu hẹp hơn.
 • Để có cái nhìn toàn diện về chất lượng từ khóa, hãy chạy chẩn đoán từ khóa. Chẩn đoán từ khóa cung cấp cho bạn thông tin về  Điểm chất lượng của từ khóa và cho dù các từ khóa đó có kích hoạt quảng cáo của bạn hay không. Điểm chất lượng từ 5 trở lên thường được xem là tốt.
 • Cụm từ tìm kiếm: Khi bạn sử dụng từ khóa đối sánh rộng (cài đặt mặc định), quảng cáo của bạn có thể xuất hiện khi có ai đó tìm kiếm biến thể của từ khóa, như cụm từ hoặc từ có liên quan tương tự. ể xem danh sách tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn, chuyển đến tab Từ khóa của tài khoản, nhấp vào Chi tiết từ khóa, rồi chọn Tất cả. Bạn có thể sử dụng báo cáo này để nhận dạng các cụm từ có liên quan đang hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn và sau đó thêm chúng dưới dạng từ khóa mới. Hoặc, nếu bất kỳ từ khóa nào không có liên quan đến doanh nghiệp của bạn, bạn có thể thêm chúng làm từ khóa phủ định để chúng không kích hoạt quảng cáo của bạn.

Mẹo

Nếu từ khóa có hộp ” Đã thêm” màu xanh lá cây bên cạnh, thì có nghĩa là bạn đã có cụm từ tìm kiếm chính xác trong danh sách từ khóa của mình.

Ví dụ:

Nếu chiến dịch của bạn có từ khóa máy ảnh kỹ thuật số trên đối sánh rộng, báo cáo có thể cho thấy rằng quảng cáo của bạn đã xuất hiện cho truy vấn tìm kiếm “máy ảnh kỹ thuật số Luân  ôn”. Nếu doanh nghiệp của bạn bán cho những người ở Luân  ôn, bạn có thể thêm cụm từ này làm từ khóa trong tài khoản của mình. Nếu bạn không phân phát ở Luân  ôn, bạn có thể thêm Luân Đôn làm từ khóa phủ định để đảm bảo quảng cáo của bạn ngừng xuất hiện trên tìm kiếm đó. Bằng cách thêm các cụm từ tìm kiếm không có liên quan dưới dạng từ khóa phủ định, bạn có thể giúp cải thiện tỷ lệ nhấp của mình.

3. Đo lường nhận thức về thương hiệu

Chiến dịch xây dựng thương hiệu có một mục tiêu duy nhất: nâng cao nhận thức và khả năng hiển thị của sản phẩm, dịch vụ hoặc sự nghiệp của bạn.  Để giúp đạt được những mục tiêu này, bạn có thể sử dụng các chiến dịch AdWords để tăng lưu lượng truy cập vào trang web của mình hoặc khuyến khích khách hàng tương tác với thương hiệu của bạn.

Khi bạn đã thiết lập các mục tiêu của chiến dịch xây dựng thương hiệu, bạn có thể chọn những vị trí tốt nhất để hiển thị quảng cáo của mình và sau đó đo lường sự thành công bằng cách theo dõi số lần hiển thị, chuyển đổi và các thống kê khác. Thông thường, bạn sẽ muốn thử đặt quảng cáo của mình trước nhiều người nhất có thể trong phạm vi đối tượng mục tiêu của mình.

Hầu hết nhà quảng cáo có mục tiêu xây dựng thương hiệu chủ yếu quan tâm đến việc tạo nhận thức về thương hiệu. Họ có thể muốn theo dõi chuyển đổi như số lần xem trang thay vì số lần mua hàng. Ví dụ: một nhà quảng cáo giới thiệu thức uống năng lượng mới muốn tạo nhận thức và sự quan tâm cho nhiều người đam mê thể thao nhất có thể và không nhất thiết quan tâm đến việc bán số lượng chai nước uống thực tế trực tuyến.

Mẹo

Bạn không chắc nên bắt đầu ở đâu? Nhận chiến lược về tạo chiến dịch tăng nhận thức thương hiệu

Các mạng dành cho chiến dịch xây dựng thương hiệu của bạn

Google có hai mạng nơi quảng cáo của bạn có thể chạy: Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị. Trong khi Mạng tìm kiếm chủ yếu chạy quảng cáo văn bản, Mạng hiển thị chạy quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh nhiều màu sắc và quảng cáo đa phương tiện (như video hoặc hoạt ảnh) có thể đặc biệt tốt để hiển thị các thông điệp xây dựng thương hiệu. Quảng cáo hiển thị hình ảnh có thể tạo kết nối cảm xúc bằng cách sử dụng các yếu tố đồ họa, âm thanh và video để kể câu chuyện độc đáo cho công ty của bạn.

Trên Mạng hiển thị, bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của mình rất hiệu quả. Bằng cách chọn chính xác trang web và trang nào sẽ hiển thị quảng cáo của bạn và tạo quảng cáo có nhiều tác động trực quan, thật dễ dàng để thu hút sự chú ý của những người quan tâm đến những gì bạn bán.

Ví dụ:

Giả sử bạn làm việc cho một nhà sản xuất xe hơi Ý cao cấp. Bạn có thể tạo quảng cáo video để giới thiệu các tính năng mới của mô hình mới nhất, SuDuperRossa, và chọn chỉ chạy quảng cáo đó trên các trang web cho chủ sở hữu những chiếc xe hiệu suất cao, vì chúng là một phần của nhân khẩu học mục tiêu của bạn.

Điều gì đo lường nhận thức về thương hiệu

Dưới đây là một vài số liệu quan trọng cho thấy chiến dịch xây dựng thương hiệu của bạn có thành công hay không:

 • Số lần hiển thị: Số lần hiển thị là số liệu quan trọng cần theo dõi trong bất kỳ chiến dịch nào, bất kể mục tiêu của bạn là gì. Nhưng số lần hiển thị có thể đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch xây dựng thương hiệu bởi vì chúng đại diện cho số lượng khách hàng thực sự đã xem quảng cáo của bạn. Bạn có thể không quan tâm đến việc liệu họ đã kết thúc bằng cách mua bất kỳ thứ gì từ trang web của mình hay không nhưng bạn muốn họ nhớ khẩu hiệu mới hấp dẫn mà bạn đã trả nhiều tiền để phát triển và chia sẻ với mọi người. Một cách để thực sự ưu tiên số lần hiển thị là tạo chiến dịch giá mỗi nghìn lần hiển thị (thay cho chiến dịch giá mỗi nhấp chuột). Bằng cách đó, bạn sẽ trả tiền dựa trên số lần hiển thị mà quảng cáo của bạn đã nhận được, thay vì theo số nhấp chuột mà quảng cáo đã nhận được.
 • Tương tác của khách hàng: Nếu bạn tập trung vào xây dựng thương hiệu, bạn có thể sử dụng tỷ lệ nhấp (CTR) để đo lường tương tác của khách hàng với quảng cáo trên Mạng tìm kiếm. Mặc dù hành vi của người dùng khác nhau và CTR không hữu ích trên Mạng hiển thị. Đó là vì khách hàng trên các trang web đang duyệt qua thông tin, chứ không tìm kiếm bằng từ khóa. Ngoài ra, trên trang Mạng hiển thị có nhiều truy cập, quảng cáo phải cạnh tranh để thu hút sự chú ý của người đọc nhiều hơn trên trang tìm kiếm.  iều quan trọng hơn là cố gắng đạt được CTR tốt trên Mạng tìm kiếm (1% hoặc cao hơn) so với trên Mạng hiển thị, nơi tỷ lệ nhấp thường xuyên thấp hơn. Bạn có thể muốn xem xét các đo lường khác như số lần chuyển đổi cho quảng cáo trên Mạng hiển thị.

Chuyển đổi có thể giúp bạn xem liệu quảng cáo của mình có đang mang lại hành vi của khách truy cập có liên quan đến xây dựng thương hiệu mà bạn nghĩ là có giá trị hay không, chẳng hạn như đăng ký hoặc lần xem trang. Sau cùng, bạn có muốn biết có bao nhiêu người tham gia danh sách gửi thư của bạn sau khi xem quảng cáo video đắt đỏ mà công ty của bạn vừa tạo không?

 • Phạm vi tiếp cận và tần suất: Phạm vi tiếp cận là số lượng khách truy cập đã xem một quảng cáo. Phạm vi tiếp cận tăng có nghĩa là quảng cáo được nhiều khách hàng tiềm năng xem, có thể dẫn đến nhận thức được nâng cao. Tần suất là số lần trung bình một khách truy cập đã xem quảng cáo trong một khoảng thời gian.

Bạn có biết…

Nói về phạm vi tiếp cận, dưới đây là một lý do khác khiến Mạng hiển thị có thể là đối tác xây dựng thương hiệu có giá trị: Mạng hiển thị tiếp cận 83% người dùng Internet duy nhất trên toàn thế giới. (Nguồn: DoubleClick Ad Planner).

4. Đo lường doanh thu và chuyển đổi

Chuyển đổi AdWords xảy ra khi có ai đó nhấp vào quảng cáo và thực hiện hành động mà bạn công nhận là có giá trị trên trang web của mình, chẳng hạn như gọi đến doanh nghiệp của bạn từ điện thoại di động hoặc mua hàng trên trang web của bạn. Khi bạn sử dụng AdWords để tăng chuyển đổi hoặc doanh số bán hàng, hãy theo dõi chuyển đổi của bạn bằng công cụ miễn phí được gọi là Theo dõi chuyển đổi. Bằng cách đó, bạn có thể theo dõi thống kê quan trọng như giá mỗi chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho bạn biết chiến dịch quảng cáo của mình thành công như thế nào.

Chuyển đổi là cái bạn chọn là chuyển đổi

Chuyển đổi có thể là mua hàng, nhưng chuyển đổi cũng có thể là cuộc gọi từ điện thoại di động, khách truy cập gửi thông tin liên hệ của mình để có bảng báo giá bảo hiểm hoặc người mua tiềm năng tải xuống báo cáo trắng về khả năng phần mềm của công ty bạn. Hoặc có thể là yêu cầu để biết thêm thông tin hoặc xem trang mô tả nổi bật sản phẩm mới của bạn.  iều đó tùy thuộc vào bạn!

Mẹo

Để xem dữ liệu chuyển đổi trong tài khoản của bạn, trước tiên bạn cần phải thiết lập Theo dõi chuyển đổi.  Đừng lo lắng; hoàn toàn miễn phí! Dưới đây là cách bắt đầu.

Bạn có thể đo lường thông tin chuyển đổi nào

Khi bạn đã thiết lập Theo dõi chuyển đổi, bạn có thể theo dõi một số thống kê quan trọng nhằm giúp bạn đo lường xem chiến dịch quảng cáo của mình có thành công hay không:

Mẹo

Tìm hiểu cách thêm các cột để tùy chỉnh dữ liệu trong bảng thống kê của bạn. Sau khi thiết lập Theo dõi chuyển đổi, bạn có thể thêm cột Chuyển đổi vào bất kỳ bảng thống kê nào trên tab tài khoản AdWords của mình để xem dữ liệu.

 • Số lượng chuyển đổi và giá mỗi chuyển đổi: Bạn có thể chỉ định giá trị tiền tệ cho chuyển đổi khi thiết lập theo dõi để có thông tin doanh thu chi tiết trong báo cáo của mình. Việc xem xét tổng số chuyển đổi và giá trị của những chuyển đổi này có thể giúp bạn quyết định xem có nên tăng ngân sách hoặc thực hiện các thay đổi cho nhóm quảng cáo của mình hay không nhằm thu hút thêm nhiều khách truy cập được nhắm mục tiêu.
 • Tỷ lệ chuyển đổi: iều này giúp bạn theo dõi số lượng nhấp chuột dẫn đến các hành động có giá trị như bán hàng hoặc đăng ký. Tỷ lệ chuyển đổi được liệt kê trong tài khoản của bạn là số lần chuyển đổi chia cho số lần nhấp chuột lên quảng cáo. Chuyển đổi chỉ được tính trên Google và các đối tác Mạng Google của chúng tôi. Tỷ lệ chuyển đổi được điều chỉnh để chỉ phản ánh số nhấp chuột lên quảng cáo mà chúng tôi có thể theo dõi chuyển đổi.
 • Dữ liệu chuyển đổi từ khóa: Theo dõi chuyển đổi cho bạn thấy điều gì xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn — liệu họ có mua sản phẩm hoặc đăng ký bản tin của bạn hay không. Bằng cách biết được điều này, bạn cũng sẽ biết từ khóa nào tốt nhất trong việc khuyến khích khách hàng thực hiện những hành động đó. Khi đó, bạn có thể cải thiện danh sách từ khóa của mình dựa trên những phát hiện và đầu tư thông minh hơn vào những từ khóa tốt nhất.
 • Xem cách khách hàng tương tác với quảng cáo của bạn trên nhiều thiết bị: Đôi khi, khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn trên một thiết bị và sau đó thực hiện mua hàng trên một thiết bị khác.  iều này được gọi là chuyển đổi trên nhiều thiết bị và bạn có thể thấy những chuyển đổi này trong cột Tổng số chuyển đổi ước tính trong tài khoản AdWords của mình.
 • URL đích: Bạn có thể thấy các URL đích đang dẫn đến nhiều chuyển đổi nhất trên tab Thứ nguyên của tài khoản. Chỉ cần nhấp vào nút Xem, sau đó chọn “URL đích” từ trình đơn thả xuống và chắc chắn rằng bạn đã thêm cột chuyển đổi vào bảng dữ liệu.

Cũng giống như từ khóa và văn bản quảng cáo nên tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, URL đích (và trang đích) bạn chọn cho từng quảng cáo cũng nên là sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.  ảm bảo rằng URL đích mà bạn sử dụng cho mỗi quảng cáo sẽ dẫn khách hàng đến trang có liên quan nhất trong trang web của bạn. Tốt nhất, trang web đó sẽ được dành riêng cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể được làm nổi bật trong quảng cáo của bạn.

Ví dụ:

Nếu quảng cáo của đại lý bất động sản làm nổi bật các căn hộ để bán ở Luân Đôn thì trang đích lý tưởng có thể mô tả tất cả các căn hộ sẵn có để bán ở Luân  ôn hơn là trang chủ của đại lý bất động sản. Khách hàng có nhiều khả năng mua hơn nếu họ không phải tìm kiếm trang web của bạn để tìm những gì họ đang tìm kiếm.

Mẹo

Nhiều khách hàng AdWords chọn sử dụng Google Analytics để theo dõi chuyển đổi.  ó là công cụ phân tích web miễn phí giúp bạn tìm hiểu về cách khách hàng tương tác với trang web của bạn. Tìm hiểu sự khác biệt giữa Google Analytics và Theo dõi chuyển đổi của AdWords là gì.

Tổng số chuyển đổi ước tính trên các sản phẩm bên cạnh Google.com.vn

Do giới hạn kỹ thuật, chúng tôi chưa thể báo cáo chuyển đổi trên nhiều thiết bị từ AdSense cho tìm kiếm, hiển thị của Google và các sản phẩm khác của Google. Nhóm của chúng tôi đang nỗ lực làm việc để mang chuyển đổi trên nhiều thiết bị sáng tạo mới này đến những sản phẩm khác kể trên.

5. Thiết lập theo dõi chuyển đổi

Nếu bạn muốn biết từ khóa nào dẫn đến nhấp chuộtchuyển đổi tốt nhất, chẳng hạn như doanh số bán hàng thì Theo dõi chuyển đổi AdWords có thể giúp bạn.

Công cụ miễn phí này trong AdWords có thể hiển thị cho bạn những gì xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn (ví dụ: họ đã mua sản phẩm của bạn, gọi từ điện thoại di động hay tải xuống ứng dụng của bạn).

Nhờ biết điều này, bạn cũng biết những từ khóa nào tốt cho công việc kinh doanh của bạn, cho phép bạn đầu tư sáng suốt hơn và tăng lợi tức đầu tư (ROI).

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách thiết lập Theo dõi chuyển đổi cho những chuyển đổi xảy ra trực tuyến, chẳng hạn như mua hàng và đăng ký trên trang web, tải xuống ứng dụng trên điện thoại di động và gọi đến doanh nghiệp của bạn từ điện thoại di động.  ể tìm hiểu cách theo dõi chuyển đổi xảy ra ngoại tuyến, trong thực tế, hãy xem bài viết của chúng tôi về nhập chuyển đổi ngoại tuyến.

Theo dõi chuyển đổi trên trang web

Để sử dụng tính năng Theo dõi chuyển đổi, bạn sẽ cần phải đặt một đoạn nhỏ của mã HTML và JavaScript trên trang mà khách hàng thấy sau khi họ đã hoàn thành một hành động có giá trị trên trang web của bạn. Ví dụ: bạn có thể thêm mã vào trang xác nhận mua hàng của bạn, là trang mà mọi người thấy sau khi họ đã mua hàng. Trước khi bạn có thể thiết lập tính năng này, bạn sẽ cần:

 • Tài khoản AdWords: Bạn chưa có tài khoản? ăng ký tại http://adwords.google.com.vn.
 • Trang web: Đây là nơi bạn sẽ đặt đoạn mã.
 • Khả năng ch nh sửa trang web: Nếu bạn không biết gì về HTML và Javascript, đừng lo lắng — bạn vẫn có thể tạo đoạn mã trong AdWords và gửi đoạn mã đó đến người thực hiện thay đổi cho trang web của bạn.

Nếu bạn có ba điều này, bạn đã sẵn sàng để thiết lập Theo dõi chuyển đổi. Dưới đây là cách thực hiện:

Bước 1: Lấy đoạn mã

 1. ăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Công cụ và phân tích và chọn Chuyển đổi từ trình đơn thả xuống.
 3. Trong tab Chuyển đổi, nhấp vào nút + Chuyển đổi.
 4. Trong trường “Tên chuyển đổi”, hãy nhập tên chuyển đổi bạn muốn theo dõi trên trang web của mình. Điều này sẽ giúp bạn nhận biết hành động này sau này khi hành động hiển thị trong báo cáo chuyển đổi. Ví dụ: có thể là “đăng ký bản tin” hoặc “mua bó hoa cưới”.
 5. Trong trường “Nguồn”, chọn nơi khách hàng của bạn sẽ hoàn tất chuyển đổi. Ví dụ: nếu khách hàng đặt mua bánh nướng nhỏ trên trang web của bạn, bạn sẽ chọn “Trang web”.
 6. Nhấp vào nút Lưu và tiếp tục.
 7. Trên trang tiếp theo, trong trường “Danh mục chuyển đổi”, hãy chọn danh mục áp dụng tốt nhất cho chuyển đổi của bạn. Nếu bạn đang theo dõi đăng ký bản tin, bạn sẽ chọn ” Đăng ký”. Đối với mua hàng, bạn sẽ chọn “Mua/Bán”. Nếu chuyển đổi của bạn không nằm trong danh mục được liệt kê, hãy chọn “Khác”. Lựa chọn của bạn tại đây sẽ không ảnh hưởng đến cách ghi lại chuyển đổi của bạn.
 8. Nếu bạn muốn, trong trường “Giá trị chuyển đổi”, hãy gán một giá trị cho chuyển đổi bạn đang theo dõi.
 9. Trong trường “Chỉ báo theo dõi”, chọn xem bạn có muốn cho khách hàng biết rằng bạn đang sử dụng theo dõi chuyển đổi bằng cách đặt thông báo Thống kê trang web của Google trên trang của bạn không.
 • Nếu bạn muốn thêm thông báo, hãy chọn “Thêm thông báo ‘Google Site Stats’ vào mã được tạo cho trang của tôi”. Sau đó, chọn xem bạn muốn Google Site Stats là một hay hai dòng, ngôn ngữ thông báo và màu nền trang web mà thông báo sẽ được hiển thị.
 • Nếu bạn không muốn sử dụng thông báo, hãy chọn “Không thêm thông báo vào mã được tạo cho trang của tôi”. Nhưng chúng tôi yêu cầu bạn thông báo cho khách hàng biết rằng bạn đang sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi miễn phí của AdWords (chẳng hạn như thông qua chính sách bảo mật của bạn). iều này tạo lòng tin và bảo vệ quyền riêng tư của họ.
 1. Nếu bạn không chạy chiến dịch trên Mạng hiển thị, hãy bỏ qua bước tiếp theo. Nếu bạn đang chạy một chiến dịch, bạn có thể nhấp vào liên kết +Tùy chọn nâng cao để thiết lập theo dõi Chuyển đổi xem qua.

Các bước cho phần Tùy chọn nâng cao

Chuyển đổi xem qua xảy ra khi khách hàng xem (nhưng không nhấp vào) quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa truyền thông, sau đó hoàn tất chuyển đổi trên trang web của bạn. Điều này khác với Chuyển đổi nhấp qua, xảy ra khi khách hàng đã nhấp vào một quảng cáo (chẳng hạn như trên Tìm kiếm của Google hoặc Mạng hiển thị của Google) trước đây, sau đó đã hoàn tất chuyển đổi trên trang web của bạn.

Nếu bạn cũng muốn theo dõi Chuyển đổi xem qua, chỉ cần chọn khung thời gian trong trường Thời hạn chuyển đổi xem qua. Ví dụ: nếu bạn chọn thời hạn là ba ngày, số chuyển đổi của bạn có thể bao gồm những khách hàng xem quảng cáo đa phương tiện của bạn vào Thứ Hai và hoàn tất chuyển đổi vào Thứ Tư. Nhưng số chuyển đổi này sẽ không bao gồm những khách hàng xem quảng cáo của bạn vào Thứ Hai và hoàn tất chuyển đổi vào Thứ Sáu.

Tiếp theo, trường Loại bỏ trùng lặp chuyển đổi xem qua. Tại đây, hãy quyết định cách bạn muốn theo dõi khách hàng có thể đã nhấp vào quảng cáo đa phương tiện và quảng cáo văn bản trước khi họ hoàn tất chuyển đổi trên trang web của bạn.

 • Bị vô hiệu: Nếu khách hàng xem quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn, không nhấp vào quảng cáo và sau đó nhấp vào quảng cáo chiến dịch tìm kiếm, chúng tôi sẽ tính một Chuyển đổi xem qua và một chuyển đổi nhấp chuột.
 • Bật: Nếu khách hàng xem quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn, không nhấp vào quảng cáo và sau đó nhấp vào quảng cáo tìm kiếm, chúng tôi sẽ chỉ tính loại chuyển đổi cuối cùng (ví dụ: chuyển đổi nhấp chuột).

Cài đặt “loại bỏ trùng lặp tìm kiếm chuyển đổi xem qua” sẽ được gỡ bỏ. Trong trường hợp đó, điều đó có nghĩa là chuyển đổi xem qua của bạn sẽ luôn luôn loại trừ chuyển đổi từ những người cũng đã nhấp vào Quảng cáo tìm kiếm của bạn.

 1. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 2. Chọn “Người nào khác thực hiện thay đổi đối với mã” hoặc “Tôi thực hiện thay đổi đối với mã”, tùy thuộc vào tùy chọn nào áp dụng cho bạn.
  • Nếu bạn chọn “Người nào khác thực hiện thay đổi đối với mã”, chỉ cần điền vào biểu mẫu email bật lên và nhấp vào Gửi email. oạn mã sẽ được gửi cho bạn người chỉnh sửa trang web của bạn!
  • Nếu bạn chọn “Tôi thực hiện thay đổi đối với mã”, một cửa sổ sẽ mở ra bên dưới cùng với đoạn mã của bạn. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo được mã. Sao chép mã và bạn sẽ sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Bước 2: Dán mã vào HTML của trang web của bạn

Vì bạn hoặc người phụ trách trang web của bạn đã có đoạn mã, bạn đã sẵn sàng để dán.

Dưới đây là cách thực hiện:

Dưới đây là một số chi tiết mã mẫu:

HTML mẫu trước mã theo dõi chuyển đổi

<html>

<head>

<title>Sample HTML File</title>

</head>   <body>   Đây là phần nội dung trang web của bạn.

</body>

</html>

HTML mẫu sau mã theo dõi chuyển đổi 

<html>

<head>

<title>Sample HTML File</title>

</head>

<body> Đây là phần nội dung trang web của bạn.

<!– Google Code cho Trang chuyển đổi mua hàng –>

<script type=”text/javascript”>

/* <![CDATA[ */   var google_conversion_id = 1234567890;   var google_conversion_language = “vi”;   var google_conversion_format = “1”;   var google_conversion_color = “666666”;   var google_conversion_label = “Mua”;   if (10.0) {

var google_conversion_value = 10.0

}

/* ]]> */

</script>

<script type=”text/javascript”    src=”//www.googleadservices.com/pagead/   conversion.js”>

</script>

<noscript>

<img height=1 width=1 border=0    src=”//www.googleadservices.com/pagead/   conversion/1234567890/

?value=10.0&label=Purchase&script=0″>

</noscript>

</body>

</html>

 1. Mở HTML cho trang mà khách hàng tiếp cận trên trang web của bạn sau khi họ đã hoàn tất chuyển đổi — ví dụ: trang “cảm ơn bạn đã mua hàng!”. Đây được gọi là trang chuyển đổi.
 2. Giữa các thẻ body (<body></body>) của trang, hãy dán đoạn mã bạn đã tạo trong AdWords.
 3. Lưu thay đổi đối với trang web của bạn. ó là tất cả những gì cần làm!

 Theo dõi giá trị theo giao dịch cụ thể

Bạn có thể sử dụng nhiều công nghệ để tạo và quản lý trang web của mình. Theo dõi chuyển đổi cũng hoạt động tốt trên những loại trang này, được gọi là các trang được tạo động. Chỉ cần đảm bảo trang bạn đặt đoạn mã là trang mà khách hàng thấy sau khi chuyển đổi.

Khi chèn đoạn mã, bạn sẽ đặt đoạn mã vào phần tĩnh của trang, được tìm thấy trong phần <body>. Nhấp vào các phần bên dưới để biết hướng dẫn chi tiết về các loại trang cụ thể:

Trang máy chủ hoạt động (ASP)

Sun® Java Server Pages (JSP)

PHP: Hypertext Preprocessor (Bộ tiền xử lý siêu văn bản) (PHP)

Các trang web có chứa khung

Các trang bảo mật và không bảo mật

Theo dõi chuyển đổi trên trang web trên điện thoại di động có số điện thoại

Nếu trang web trên điện thoại di động của bạn hiển thị số điện thoại, khách hàng có thiết bị di động có thể nhấp và gọi số đó. Bạn có thể theo dõi các cuộc gọi đó trong AdWords và gán giá trị bằng tiền cho chúng.

Theo dõi cuộc gọi là tính năng hữu ích nếu công ty của bạn thực hiện nhiều công việc qua điện thoại hoặc nếu bạn không nhận đơn đặt hàng qua trang web của mình.

Ví dụ:

Bạn bán bảo hiểm xe hơi trên trang web của mình. Nhưng nhiều khách hàng tìm kiếm “bảo hiểm xe hơi” muốn nói chuyện với đại lý bảo hiểm trước khi họ mua. Vì vậy, họ truy cập trang web của bạn trên điện thoại di động của họ, thấy số điện thoại và gọi. Với tính năng Theo dõi chuyển đổi, cuộc gọi này có thể được theo dõi và được tính trong AdWords. Không có tính năng này, phân đoạn khách hàng quan trọng này không được tính.

Tính năng này có vẻ hữu ích cho doanh nghiệp của bạn? Dưới đây là cách bạn có thể thiết lập:

Bước 1: Lấy đoạn mã

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Công cụ và phân tích, sau đó chọn Chuyển đổi từ trình đơn thả xuống.
 3. Trong tab Chuyển đổi, nhấp vào nút + Chuyển đổi.
 4. Trong trường “Tên chuyển đổi”, hãy nhập tên chuyển đổi bạn muốn theo dõi trên trang web trên điện thoại di động của mình. iều này sẽ giúp bạn nhận biết chuyển đổi này sau này khi chuyển đổi hiển thị trong báo cáo.  ối với cuộc gọi điện thoại, bạn có thể muốn liệt kê số điện thoại làm tiêu đề, tiếp theo là “từ trang web trên điện thoại di động”.
 5. Trong trường “Nguồn”, chọn “Cuộc gọi trên trang web”.
 6. Nhấp vào nút Lưu và tiếp tục.
 7. Trên trang tiếp theo, trong trường “Danh mục chuyển đổi”, chọn danh mục áp dụng tốt nhất cho chuyển đổi của bạn.
 8. Nếu bạn muốn, trong trường “Giá trị chuyển đổi”, hãy gán một giá trị cho chuyển đổi bạn đang theo dõi.
 9. Chọn “Người nào khác thực hiện thay đổi đối với mã” hoặc “Tôi thực hiện thay đổi đối với mã”, tùy thuộc vào tùy chọn nào áp dụng cho bạn.
 • Nếu bạn chọn “Người nào khác thực hiện thay đổi đối với mã”, chỉ cần điền vào biểu mẫu email bật lên và nhấp vào Gửi email. Mã sẽ được gửi đến người thực hiện điều này cho ứng dụng trên điện thoại di động của bạn!
 • Nếu bạn chọn “Tôi thực hiện thay đổi đối với mã”, một cửa sổ sẽ mở ra bên dưới cùng với đoạn mã của bạn. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo được mã. Sao chép mã và bạn sẽ sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Bước 2: Áp dụng đoạn mã sử dụng mã HTML và JavaScript chính xác (ví dụ bên dưới)

Vì bạn hoặc người phụ trách trang web của bạn đã có đoạn mã, bạn đã sẵn sàng để dán.

Dưới đây là cách thực hiện:

Dưới đây là một số chi tiết mã mẫu:

HTML đơn giản trước mã theo dõi chuyển đổi .

<html>

<head>

<title>Sample HTML File</title>

</head>   <body>    Đây là phần nội dung trang web của bạn.

</body>

</html>

Sử dụng lệnh sau nếu số điện thoại được hiển thị dưới dạng:

liên kết văn bản:

<body>

<!– Bên dưới là liên kết văn bản mẫu có số điện thoại. Bạn cần phải thay số bằng số điện thoại của riêng bạn và chữ GỌI NGAY BÂY GIỜ bằng văn bản bạn muốn siêu liên kết. –>

<a onclick=”goog_report_conversion(‘tel:949-555-1234’)” href=”#” >GỌI  NGAY BÂY  GIỜ</a>

</body> </html> hình ảnh:

<!– Dưới đây là hình ảnh mẫu quay số điện thoại. Thay my_phone_button.gif bằng hình ảnh nút và số điện thoại bằng số điện thoại của bạn–>

<body>

<img src=”my_phone_button.gif” alt=”Gọi: 949-555-1234″ width=”32″ height=”32″ onClick=”goog_report_conversion(‘tel:949-555-1234’)”/>

</body> </html> nút:

<body>

<!– Dưới đây là nút mẫu có số điện thoại. Thay tất cả các nút gọi trong trang của bạn bằng mã bên dưới và thay số điện thoại bằng số điện thoại của bạn. –>

<button onclick=”goog_report_conversion(‘tel:949-555-1234’)”>Gọi 949-555-

1234</button>

</body> </html> Để tính năng theo dõi hoạt động, bạn cần phải đảm bảo bao gồm cả đoạn mã và thẻ ‘onclick’ thích hợp từ một trong các ví dụ bên trên. Điều này giúp AdWords chỉ ghi nhận chuyển đổi khi khách hàng nhấp vào một số điện thoại cụ thể. Không có số điện thoại, sẽ không có chuyển đổi nào được ghi lại!

 1. i tới trang trên trang web của bạn hiển thị số điện thoại có thể nhấp. Sau đó, mở mã HTML để bạn có thể chỉnh sửa mã đó.
 2. Tìm các thẻ body (<body></body>) của trang, sau đó dán đoạn mã bạn đã tạo trong AdWords giữa hai thẻ này.
 3. Bây giờ, hãy điều chỉnh mã HTML bằng lệnh có tên “onclick”. Lệnh “onclick” cụ thể mà bạn sử dụng sẽ tùy thuộc vào cách số điện thoại trên trang web trên điện thoại di động của bạn được hiển thị: liên kết văn bản, hình ảnh hoặc nút.

Mẹo

Nếu bạn muốn theo dõi cùng một trang chuyển đổi sử dụng hai tài khoản AdWords khác nhau, chỉ cần tạo mã từ mỗi tài khoản và dán mã đó vào HTML trong trang chuyển đổi của bạn. Chỉ cần nhớ rằng hộp Google Site Stats chỉ hiển thị cho mã chuyển đổi đầu tiên bạn đã tạo, không phải cho cả hai.

Theo dõi tải xuống ứng dụng trên điện thoại di động iOS

Ngoài theo dõi chuyển đổi xảy ra trên trang web của bạn, Theo dõi chuyển đổi AdWords cũng cho phép bạn theo dõi tải xuống của các ứng dụng của bạn. Bằng cách này, bạn có thể biết bao nhiêu người đang tải xuống ứng dụng của bạn đã tìm thấy ứng dụng này thông qua quảng cáo AdWords của bạn.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể theo dõi tải xuống ứng dụng iOS được dẫn đến bằng quảng cáo được phân phát trong ứng dụng trên điện thoại di động; chúng tôi không thể theo dõi tải xuống ứng dụng iOS được dẫn đến bằng quảng cáo được phân phát trên tìm kiếm của Google hoặc Mạng hiển thị của Google. Thực hiện theo các bước bên dưới để theo dõi tải xuống ứng dụng iOS.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn
 2. Nhấp vào tab “Công cụ và phân tích”, rồi nhấp vào tab “Chuyển đổi”.
 3. Nhấp vào nút “+ Chuyển đổi”.
 4. Đặt tên cho chuyển đổi của bạn, chọn “Tải xuống ứng dụng” và nhấp vào “Lưu và tiếp tục”.
 5. Chọn nền tảng di động “iOS” và nhấp vào “Lưu và tiếp tục”.
 6. Bạn sẽ được cung cấp đoạn mã theo dõi chuyển đổi để đặt vào ứng dụng của mình.

Mẹo

Ngoài ra, một số nhà quảng cáo quản lý phân tích người dùng của riêng họ và thích báo cáo số chuyển đổi của ứng dụng trên điện thoại di động từ máy chủ thông qua cuộc gọi API. Xem hướng dẫn chi tiết cho cả hai tùy chọn trong hướng dẫn này.

Theo dõi tải xuống ứng dụng trên điện thoại di động Android

Theo dõi tải xuống ứng dụng từ Google Play không yêu cầu thêm đoạn mã. Việc này có thể được hoàn tất mà không cần thay đổi mã của ứng dụng của bạn. Chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn
 2. Nhấp vào tab “Công cụ và phân tích”, rồi nhấp vào tab “Chuyển đổi”.
 3. Nhấp vào nút “+ Chuyển đổi”.
 4. Đặt tên cho chuyển đổi của bạn, chọn “Tải xuống ứng dụng” và nhấp vào “Lưu và tiếp tục”. Nhập tên gói. (Bạn có thể tìm thấy tên gói bằng cách tìm kiếm ứng dụng của bạn trong Google Play. ó là một phần của URL cơ sở nhận dạng ứng dụng của bạn: “https://play.google.com/store/apps/details?id=<package_name>”
 5. Nhấp vào “Lưu và tiếp tục”.
 6. Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào “Hoàn tất”.
 7. Bây giờ, dữ liệu chuyển đổi tải xuống ứng dụng của bạn sẽ bắt đầu hiển thị cùng với phần còn lại của dữ liệu chuyển đổi trong vòng 24 giờ.

Lưu ý: Theo dõi tải xuống ứng dụng cho Android sẽ chỉ hoạt động nếu liên kết của bạn trong quảng cáo Nhấp để tải xuống hoặc Tiện ích mở rộng ứng dụng trên điện thoại di động sẽ trỏ trực tiếp đến Cửa hàng Google Play. URL theo dõi bên thứ ba không được hỗ trợ tại thời điểm này.

 Theo dõi chuyển đổi trên nhiều thiết bị

Khách hàng mua sắm trên nhiều thiết bị. Và họ có thể thích một số thiết bị nhất định ở các giai đoạn khác nhau khi mua hàng — giả sử, điện thoại di động hoặc máy tính bảng để nghiên cứu và máy tính để bàn để mua cuối cùng.

AdWords có thể ước tính có bao nhiêu khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn trên một thiết bị và sau đó chuyển đổi trên thiết bị khác. Thông tin này có thể giúp bạn thấy tác động mà quảng cáo đối với công việc kinh doanh của bạn, nhắm mục tiêu khách hàng tốt hơn và tăng lợi nhuận của bạn.

Ví dụ:

Bạn bán thực phẩm cao cấp dành cho trẻ trực tuyến. Từ các báo cáo chuyển đổi, bạn thấy rằng nhiều khách hàng của mình thường nghiên cứu trên trang web của bạn từ điện thoại di động vào ban ngày và sau đó mua thực phẩm trực tuyến từ máy tính để bàn của họ vào ban đêm. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn đặt giá thầu cao hơn để quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên thiết bị di động vào giờ ban ngày.

Theo dõi chuyển đổi thiết bị chéo đã sẵn có trong AdWords, nếu bạn đã thiết lập Theo dõi chuyển đổi. Chỉ cần nhìn vào cột Tổng số chuyển đổi ước tính trên tab Chiến dịch của tài khoản AdWords.

6. Hiểu tính năng theo dõi chuyển đổi

Theo dõi chuyển đổi là công cụ miễn phí cho bạn thấy điều gì sẽ xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn — xem họ đã mua sản phẩm, đăng ký bản tin hay điền vào biểu mẫu để nhận thêm thông tin.

Bằng cách theo dõi những hành động này, được gọi là chuyển đổi, bạn sẽ biết quảng cáo, từ khóachiến dịch nào mang đến hoạt động kinh doanh cho bạn.  iều này giúp bạn đầu tư một cách khôn ngoan hơn vào những quảng cáo, từ khóa và chiến dịch tốt nhất và cuối cùng là tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn.

Ví dụ

Bạn có một trang web cho cửa hàng quần áo của mình và khi khách hàng gửi đơn đặt hàng của họ trực tuyến, họ thấy trang “Cảm ơn bạn đã mua hàng!”:

Bạn muốn xem từ khóa nào trong số các từ khóa của mình – “quần jeans xanh” hay “mua quần jeans của nhà thiết kế” – dẫn đến nhiều lần mua hàng hơn, nên bạn thiết lập Theo dõi chuyển đổi. Trước tiên, bạn tải xuống đoạn mã đơn lẻ từ AdWords chứa HTML và JavaScript. Sau đó, bạn dán đoạn mã đó vào HTML cho trang “Cảm ơn bạn đã mua hàng!”:

Bạn sẽ sớm bắt đầu thấy khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn với “mua quần jeans của nhà thiết kế” làm từ khóa mua nhiều quần jeans. Trong thời gian chờ đợi, bạn thấy rằng có ít người nhấp vào quảng cáo với “quần jeans xanh” làm từ khóa, nhưng không có ai trong số họ mua hàng. Do đó, bạn quyết định ngừng đầu tư vào từ khóa “quần jeans xanh” và đặt thêm tiền vào từ khóa “mua quần jeans của nhà thiết kế”, dẫn đến nhiều lần mua hàng hơn và lợi tức đầu tư của bạn cao hơn.

Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về chuyển đổi, lý do bạn muốn sử dụng theo dõi chuyển đổi, cách theo dõi chuyển đổi hoạt động và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của khách hàng.

Chuyển đổi

Chuyển đổi là hành động của khách hàng có giá trị với doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như mua hàng, tải xuống ứng dụng, truy cập trang web, điền vào biểu mẫu hoặc ký hợp đồng. Hành động trực tuyến và ngoại tuyến được gọi là chuyển đổi bởi vì nhấp chuột của khách hàng đã biến đổi – hoặc chuyển đổi – thành hoạt động kinh doanh. Tại sao lại đo lường chuyển đổi

Đo lường chuyển đổi hữu ích cho doanh nghiệp của bạn nếu bạn đang cố gắng thực hiện những việc sau:

 • Kết nối quảng cáo và từ khóa với mục tiêu doanh nghiệp của bạn: Có thể bạn muốn mọi người xem một trang cụ thể nhiều hơn hoặc bạn muốn nhiều lần mua hàng hơn. Theo dõi chuyển đổi có thể hiển thị cho bạn từ khóa nào đang giúp bạn đáp ứng các mục tiêu cụ thể đó bằng cách kết nối các từ khóa đó với hành động.
 • Tăng ROI của bạn: Không phải tất cả các từ khóa đều như nhau. Nhưng nếu bạn biết từ khóa nào có và từ khóa nào không mang lại doanh thu nhiều nhất, bạn có thể thực hiện đầu tư thông minh hơn vào các từ khóa đó và tránh những từ khóa hoàn toàn vô ích.
 • Xem cách khách hàng tương tác với quảng cáo của bạn trên nhiều thiết bị: ôi khi, khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn trên một thiết bị và sau đó thực hiện mua hàng trên một thiết bị khác.  iều này được gọi là chuyển đổi trên nhiều thiết bị và bạn có thể thấy những chuyển đổi này trong cột Tổng số chuyển đổi ước tính trong tài khoản AdWords của mình.

Các loại chuyển đổi

Có hai cách để tính chuyển đổi với Theo dõi chuyển đổi: 1 lần cho mỗi nhấp chuột và nhiều lần cho mỗi nhấp chuột. Bạn có thể chọn số liệu hữu ích nhất cho mình khi thiết lập Theo dõi chuyển đổi.

 • Chuyển đổi (1 lần cho mỗi nhấp chuột)

Chuyển đổi (1 lần cho mỗi nhấp chuột) tính một chuyển đổi cho mỗi nhấp chuột lên quảng cáo AdWords dẫn đến chuyển đổi trong thời hạn chuyển đổi bạn đã chọn.  iều này có nghĩa là nếu nhiều chuyển đổi xảy ra sau một nhấp chuột duy nhất lên quảng cáo, các chuyển đổi sau chuyển đổi đầu tiên sẽ không được tính. Những số liệu này hữu ích để đo lường số chuyển đổi gần bằng số lần giành được khách hàng duy nhất như khách hàng tiềm năng và đăng ký.

 • Chuyển đổi (nhiều lần cho mỗi nhấp chuột)

Chuyển đổi (nhiều lần cho mỗi nhấp chuột) tính một chuyển đổi mỗi lần chuyển đổi được tạo thành sau nhấp chuột AdWords, trong thời hạn chuyển đổi bạn đã chọn. Chuyển đổi (nhiều lần cho mỗi nhấp chuột) sẽ tính nhiều chuyển đổi cho mỗi nhấp chuột. Số liệu này hữu ích cho việc đo lường chuyển đổi có giá trị mỗi khi chuyển đổi xảy ra như mua hàng.

Cách hoạt động và thiết lập

Theo dõi chuyển đổi hoạt động bằng cách thêm một đoạn mã HTML và JavaScript đơn lẻ cho trang web của bạn (tất nhiên, không làm chậm trang web). Cụ thể, đoạn mã này được đặt trên trang mà khách hàng của bạn thấy sau khi họ hoàn tất chuyển đổi — ví dụ: trang “Cảm ơn” mà họ sẽ thấy sau khi mua hàng.

Mỗi khi một khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn trên Google.com.vn hoặc các trang web được chọn trên Mạng Google, cookie tạm thời được đặt trên máy tính của khách hàng để chuyển đổi có thể được ghi lại khi người dùng đến trang chuyển đổi.

Chuyển đổi trực tuyến: Để thiết lập theo dõi chuyển đổi cho trang web của bạn, bạn sẽ tạo đoạn mã HTML và JavaScript trong AdWords. Sau đó, bạn sẽ đặt mã trên trang web của mình. Xem hướng dẫn thiết lập của chúng tôi bên dưới để có hướng dẫn từng bước.

Chuyển đổi ngoại tuyến

Nếu bạn muốn theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến, chẳng hạn như bán hàng qua điện thoại hoặc tại văn phòng của bạn, bạn sẽ thực hiện các bước sau để theo dõi và nhập chuyển đổi ngoại tuyến để bạn có thể xem các chuyển đổi ngoại tuyến này trong AdWords.

Bảo mật và quyền riêng tư

Tiêu chuẩn bảo mật của Google rất nghiêm ngặt. Chỉ các trang có chứa mã chuyển đổi của Google mới được theo dõi thông qua chương trình này. Chúng tôi sử dụng mã hóa dữ liệu và máy chủ bảo mật.

Quyền riêng tư cũng rất quan trọng đối với Google.  Đó là lý do chúng tôi thực hiện những việc sau để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng của bạn:

 • Các máy chủ dành cho theo dõi chuyển đổi và kết quả tìm kiếm đều được tách riêng.
 • Cookie theo dõi chuyển đổi ch tồn tại trong một thời gian giới hạn.
 • Chuyển đổi không bị tách biệt: Điều này có nghĩa là bạn không thể đối sánh dữ liệu chuyển đổi với khách hàng cụ thể, chỉ cần xem dữ liệu tổng thể cho quảng cáo và từ khóa.
 • Theo d i chuyển đổi bao gồm tùy chọn để thông báo cho khách hàng về cookie: Trong quá trình thiết lập, chúng tôi sẽ giúp bạn tạo hộp thông báo cho trang web của bạn cho phép khách hàng biết họ đang được theo dõi. Hộp thông báo này được gọi là hộp Google Site Stats, xuất hiện trên trang chuyển đổi của bạn — trang mà khách hàng sẽ thấy sau khi họ hoàn tất chuyển đổi. Thông báo này chỉ xuất hiện cho khách hàng đã được Google chỉ dẫn đến trang web của bạn. Khi khách hàng nhấp vào thông báo, Google cho họ biết rằng họ không phải chấp nhận cookie chuyển đổi nếu họ không muốn và nhắc họ rằng không có thông tin cá nhân nào của họ được ghi lại hoặc được sử dụng theo bất kỳ cách nào. Khách hàng cũng sẽ có cơ hội để cung cấp phản hồi về trang web của bạn.
 • Quảng bá chính sách bảo mật r ràng: Nếu bạn không sử dụng hộp Google Site Stats, chúng tôi yêu cầu bạn xem lại chính sách bảo mật trên trang web của mình để đảm bảo trang web công khai việc bạn sử dụng công nghệ theo dõi.
 • Mẹo: Đối với thông báo Google Site Stats, chúng tôi khuyên bạn nên đặt hình ảnh ở góc dưới bên phải của trang chuyển đổi, không cao hơn 1/4 màn hình từ dòng cuối cùng của nội dung.

Bạn đang cần sở hữu 1 website

chạy quảng cáo GOOGLE hiệu quả?

VN3C sau nhiều năm tồn tại trên thị trường. Chúng tôi cung cấp nền tảng website hỗ trợ bạn chạy quảng cáo hiệu quả.

Đến với VN3C với website chỉ từ 1.000.000 đ nhưng được tư vấn quảng cáo google hiệu quả hoàn toàn miễn phí.

Liên hệ ngay

Hotline: 0336.955.056.

website: http://vn3c.net

fanpage facebook: https://www.facebook.com/vn3ctran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *