Hướng dẫn

Bài viết hướng dẫn các bạn đăng bài lên website, đồng thời kết nối bài đăng với facebook mạng xã hội dễ dàng, hiển thị thân thiện và đẹp mắt.
Bài viết sẽ hướng dẫn cách để các bạn có thể kết nối website wordpress với facebook mạng xã hội một cách đơn giản nhất.