Phần 2: Đăng bài lên website wordpress và facebook

Bài viết hướng dẫn các bạn đăng bài lên website, đồng thời kết nối bài đăng với facebook mạng xã hội dễ dàng, hiển thị thân thiện và đẹp mắt.

Phần 2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng bài từ website lên facebook trang cá nhân hoặc fanpage một cách chính xác nhất, hiển thị đẹp và đồng bộ với website

Bước 1: Tạo bài viết mới từ danh mục bài viết -> Viết bài mới

Bài viết -> viết bài mới

Điền đầy đủ các thông tin: Tiêu đề, nội dung, hình ảnh đại diện,

Tiêu đề bài viết

Nội dung bài viết

Mô tả ngắn của bài viết

Hình ảnh đại diện cho bài viết

Lựa chọn chuyên mục

Sau khi điền đầy đủ các thông tin để đăng một bài viết theo thông lệ

Bước 2: Các bạn chú ý phần dưới cùng để đăng bài viết lên từ website lên facebook

Đăng kết nối website lên facebook

Các bạn nên điền đầy đủ các thông tin bao gồm: Nội dung bài đăng lên facebook, link liên kết (Có thể có hoặc không), Hình ảnh cho bài đăng (Có thể chọn nhiều hình ảnh bằng cách giữ phím ctrl để chọn).

Lựa chọn các fanpage hoặc trang cá nhân bạn muốn đồng bộ bài viết từ website lên facebook.

Bước 3: Lựa chọn đăng bài viết hoặc có thể lựa chọn thời gian đăng thông qua phần đăng bài

Đăng bài viết

Hoàn thành phần đăng bài viết lên website. Phần tới mình sẽ hướng dẫn đồng bộ website comment lên facebook một cách hiệu quả.