Phần 2: Đăng bài lên website wordpress và facebook

Bài viết hướng dẫn các bạn đăng bài lên website, đồng thời kết nối bài đăng với facebook mạng xã hội dễ dàng, hiển thị thân thiện và đẹp mắt.