Phần 1: Kết nối website với facebook

Bài viết sẽ hướng dẫn cách để các bạn có thể kết nối website wordpress với facebook mạng xã hội một cách đơn giản nhất.