Phần 1: Kết nối website với facebook

Bài viết sẽ hướng dẫn cách để các bạn có thể kết nối website wordpress với facebook mạng xã hội một cách đơn giản nhất.

Phần 1: Hướng dẫn được sử dụng dành cho website sử dụng wordpress. Để kết nối website wordpress với facebook các bạn làm theo các bước sau

Bước 1: Từ menu quản trị vào cài đặt -> Facebook Vn3c

Cài đặt -> Vn3c Connect Facebook

Bước 2: Ấn đăng nhập vào facebook, tài khoản được đăng nhập từ màn hình facebook, đồng ý với các điều khoản, điều kiện

Đăng nhập facebook cho website

Bước 3: Ngay sau khi đăng nhập, lựa chọn đăng ký cho các fanpage bạn sẽ sử dụng

Danh sách fanpage cần kết nối

Hoàn thành việc kết nối website với facebook, website của bạn đã được kết nối đến facebook cá nhân, fanpage. Bạn có thể đăng bài và đồng bộ comment lên facebook trong các phần tiếp theo.