Hướng dẫn sửa lỗi không gửi được mail linux centos 7

Nếu bạn bị lỗi gửi mail trên hệ thống directadmin trên centos 7. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách phân lại quyền cho các thư mục gửi mail trên hệ thống

Trong bài viết mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi mail từ hệ thống directadmin không gửi đi được trên hệ điều hành centos 7

  • Nguyên nhân: Do hệ thống phân quyền của bạn đang bị sai

Bạn cần phân lại quyền cho các thư mục sau bằng các lệnh

chown -R mail:mail /var/spool/exim/input

chown -R mail:mail /var/spool/exim/db

chown -R mail:mail /var/spool/exim/msglog

Mở thư mục scripts để check lại tất cả các mã scripts

cd /usr/local/directadmin/scripts

Tiếp tục sử dụng phân lại quyền check lỗi trên toàn thư mục dành cho từng domain

./set_permissions.sh email

Directadmin Email Error