Hướng dẫn sửa lỗi không gửi được mail linux centos 7

Nếu bạn bị lỗi gửi mail trên hệ thống directadmin trên centos 7. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách phân lại quyền cho các thư mục gửi mail trên hệ thống